Pomoc Africe: Humanitární záležitost?

22. 12. 2009 / Karel Dolejší

Kodaňský klimatický summit skončil historickým neúspěchem. V našem kulturním okruhu se nicméně schyluje k hlavním svátkům roku - od léta mohutně marketingované iluzi smíření konzumentů, na kterémžto pozadí bude zoufalé volání Afriky, stejně jako dalších regionů v tuto chvíli odsouzených k pomalé likvidaci, coby nepříjemný detail snadno zatušováno. Spíš si Číňan pochutná na sýru, než aby v zemi, kde jsou peníze teprve na prvním místě, nalezla ohlas myšlenka, že bychom měli lidem, jejichž země se stávají neobyvatelnými, z humanitárních důvodů pomoci. Idea lidských práv čas od času skýtá příležitost k pronášení vzletných projevů pro pobavení lepší společnosti či ke psaní povznášejících esejů - když však přijde na věc, nepohne jehličkou na vánočním stromku, natož pak svědomím těch, kdo rozhodují o praktických věcech. Jenže vidíme to celé opravdu správně? Skutečně jde o výstřední nápad posílat naše vlastní peníze na druhý konec zeměkoule - jen kvůli neurčitým tuchám krasoduchů?

Martin Sieff je historikem, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnostním analytikem dlouhodobě spolupracujícím s agenturou UPI, jehož práce byly mj. třikrát nominovány na Pulitzerovu cenu. V únoru tohoto roku v sérii článků o vojenství 21. století upozornil na opomíjenou lekci, kterou si současnost může vzít z dávno minulé irácko-íránské války. A kupodivu - právě zkoumání této zdánlivě odtažité problematiky Sieffa přivedlo až k bezpečnostním dopadům globálního oteplování.

Íránsko-irácká válka skončila před jednadvaceti lety. V té době byla mainstreamovými americkými médii a učenci neuvěřitelným způsobem ignorována, a ve světle dvou superúspěšných blitzkriegových amerických vítězství nad Irákem, ve válkách z let 1991 a 2003, byla ignorována i pak. Přesto tahle krvavá "zapomenutá válka" zabila milion lidí a je plná zásadních taktických, strategických a logistických lekcí pro americké ozbrojené síly i další armády 21. století.

První poučení zní, že ministr obrany Rumsfeld a jeho tlupa intelektuálských poradců v Pentagonu se v době vlády Bushovy administrativy v letech 2001-2009 mýlili, když si představovali, že vizionářsky nové způsoby zaměřování, komunikace a řízení technicky vyspělých systémů činí přítomnost velkého počtu vojáků na bojišti překonanou.

V případě některých válek je to pravda: Americké ozbrojené síly sice potřebovaly všech 150 000 vojáků svých pozemních sil, aby v konvenčních pozemních operacích během vysoce úspěšného třítýdenního tažení v roce 2003 porazily Irák. Avšak tyto síly byly stále mnohem menší než celková masa mimořádně špatně vedených a koordinovaných iráckých sil.

Nicméně Rumsfeld rychle zjistil, že velké počty amerických vojáků - nebo ještě lépe policistů - by po válce zabránily rapidnímu upadnutí země do chaosu a pozoruhodně rychlému vzniku velkého sunnitského povstání, které na sebe již takřka šest let váže nepřiměřeně velkou část amerických ozbrojených sil.

Neokonzervativní intelektuálové obklopující Rumsfelda se také soustředili na fantastické představy o vítězství v každé válce prostřednictvím bleskových úderů, které nepřítele paralyzují a rychle ochromí. Avšak mnoho válek, pokud ne rovnou většina, nemůže být zredukováno na tyto bleskové, rychlé, prudké a "chirurgické" agresívní operace. Státy často musejí vybojovat protahující se defenzívní tažení.

Svět 21. století se vyznačuje pokračujícím globálním růstem populace - ta nyní dosáhla počtu 6,8 miliardy a stále roste - masivní změnou klimatu a ohromnými migracemi. Oblast subsaharské Afriky se nyní stává doslova neobyvatelnou. (Zvýraznil KD.)

Proto ozbrojené síly, státy a skupiny států jako sedmadvacetičlenná Evropská unie budou muset ve větší míře budovat silné pasivní obranné fortifikace, aby nad nekontrolovanou imigrací získaly určitou kontrolu. Indie, Izrael a Saúdská Arábie se již rozhodly pro tuto silnou obranu a další opatření posilující pohraniční bezpečnost, a Spojené státy za prezidenta George W. Bushe se neklidně a opožděně vydaly stejným směrem.

Hlavním poučením, které si svět 21. může vzít z íránsko-irácké války v letech 1980-1988, zní, že existují situace, kdy stát může být donucen bránit se proti masovým pozemním útokům, nebo dokonce proti masové migraci statisíců lidí.

Ve světě 21. století, století klimatických změn a masové migrace, do nějž jsme už vstoupili, jsou již tyto hrozby uvěřitelné a reálné.

Jenže obrana proti takové hrozbě nemůže být prostě zajištěna vyspělými elektronickými zařízeními nebo elektrickými ploty. Nakonec budou nutné desetitisíce, možná statisíce vojáků po léta hlídajících hranice nebo odrážejících útoky technicky zaostalých lidských vln, stejně jako irácká armáda kolem Basry během impozantních, ale takřka neznámých bitev z poloviny 80. let.

Podle údajů Coalition to Stop the Use of Child Soldiers bylo v roce 2004 v Africe jen dětských vojáků (tzn. vojáků ve věku nižším než patnáct let) na 100 000; celkový počet ozbrojenců bojujících ve všech možných kmenových a občanských válkách na tomto kontinentu jde do desítek milionů. Jestliže se Afričané z neobyvatelných oblastí masově pohnou směrem na sever, jak předpokládá Sieff (ale zdaleka nejen on), půjde o událost srovnatelnou s pověstným stěhováním národů, které bylo jednou z příčin zániku Římské říše.

Vyjádřeno opatrně, klimatickým migrantům by zjevně nějaký čas trvalo, než by byly schopni ve větších počtech překonat Atlantik a začít s vyloďováním někde v Karibiku či dokonce na Floridě. Prostředky k dosažení evropských břehů však mají dokonce i dnešní zbídačení upchlíci zaplavující v tuto chvíli především Řecko a Itálii.

Jistě se ozvou hlasy, že je ty lidi třeba udržet dál od Evropy třeba i "preemptivně", například invazemi různých elitních jednotek instalujících Západu více nakloněné režimy. Takové "řešení" má však celou řadu nevýhod, mj. i tu, že k něčemu takovému Evropa dnes naprosto nemá prostředky; kromě toho životnost nepopulárních vlád nutících násilím žít miliony lidí v místech, která se pomalu mění v peklo, by tak jako tak nebyla příliš vysoká.

Jestliže se lidé jako Sieff v prognózách bezpečnostních důsledků globální změny klimatu příliš nemýlí, máme možná jen dvě konzistentní možnosti: Akceptovat perspektivu, ve které už tato nebo hned následující generace evropské mládeže bude masově vtažena do obranných zákopových bojů ve stylu I. světové války - nebo se přece jen, navzdory kodaňské sabotáži, pokusit co nejvíce napomoci tomu, aby lidé žijící v subsaharské Africe nemuseli opouštět své nynější domovy.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 23.12. 2009