Silnice R52 do Mikulova čelí dalším čtyřem žalobám

4. 12. 2009

Ministerstvo životního prostředí po blamáži s doporučením vyhodnotit vlivy územního plánu Břeclavska na životního prostředí podle zrušeného zákona čelí čtyřem žalobám Dětí Země a Ekologického právního servisu proti povolení výjimky k zásahu do biotopů 45 zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, které mají byt zlikvidovány silnicí R52 v úseku Pohořelice -- Mikulov. Jedním z důvodů pro vydání těchto výjimek byl právě nezákonně schválený územní plán, který Nejvyšší správní soud 25. listopadu 2009 zrušil, sděluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Je zbytečné likvidovat jak cennou krajinu pod Pálavou silnicí R52 na Mikulov, tak lužní lesy na Břeclavsku obchvatem města, když na nejbližších třicet let z dopravního hlediska zcela postačuje jen jedna silnice do Rakouska, což by mohla být právě silnice R55 ve stopě uvažovaného dvoupruhového obchvatu.

Při povolení čtyř výjimek ze zákona o ochraně přírody a krajiny se totiž MŽP opřelo o tyto čtyři podklady: 1) územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC) Břeclavska z listopadu 2006, 2) stanovisko EIA o hodnocení vlivů R52 na životní prostředí z května 2005, 3) rozhodnutí vlády vybudovat silnici R52 na Mikulov i silnici R55 kolem Břeclavi z června 2008 a 4) mezistátní česko-rakouskou dohodu z ledna 2009 o stavbě obou silnic.

První důvod nyní padl rozsudkem NSS, stanovisko EIA ještě žaloba čeká a obě rozhodnutí vlády jsou jen politickým zájmem stavební lobby, neboť vláda rozhodovala bez analýzy s porovnáním obou koridorů a navíc stavět dvě kapacitní silnice do Rakouska těsně vedle sebe je drahý nesmysl.

Vlivy obou koridorů na životní prostředí byly naposledy podle zákona hodnoceny v roce 1999 v rámci koncepce rozvoje dopravních sítí do roku 2010. Ministerstvo životního prostředí tehdy ve svém stanovisku z 24. června 1999 odmítlo silnici R52 na Nový Přerov a podpořilo naopak silnici R55 od dálnice D2 kolem Břeclavi až ke státní hranici. V rámci hodnocení vlivů ÚP VÚC Břeclavska už ale koridor R52 na Mikulov a R55 kolem Břeclavi nebyly posouzeny. Tento územní plán pak NSS před pěti dny pro nezákonnost zrušil.

Podle studií, která občanská sdružení i obce proti silnici R52 mají, je pro přírodu a krajinu, obyvatele Břeclavi i pro státní rozpočet výhodnější přednostně vybudovat čtyřpruhovou silnici R55 kolem města a dále na Vídeň, než ve stejném místě jen dvoupruhový obchvat I/55 a ještě R52 a zničit tak krajinu pod Pálavou a blízkou ptačí oblast.

NSS zrušil územní plán VÚC Břeclavska (TZ, 26.11.2009)ZDE

Rozsudek NSS: zbytečný projekt rychlostní silnice R52 Brno -- Mikulov zmizí z územního plánu (TZ, 26.11.09) ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 4.12. 2009