POZNÁMKA NA OKRAJ:

Právo a povinnost péče, neboli O odpovědnosti nejen rodičů za blaho dětí

4. 12. 2009 / Uwe Ladwig

Před Evropským soudem pro lidská práva neženatý otec docílil toho, že by v Německu muži už neměli být diskriminováni v otázce péče o společné děti, a německá vláda byla požádána, aby na to legislativně reagovala.

Podle německého práva zatím svobodní rodiče mají společné právo k péči o společné dítě pouze tehdy, když po porodu změní svůj rodinný stav tak, že se vezmou, nebo se na tom alespoň vzájemně shodnou. Jinak má právo k péči pouze matka, což pro soudce Evropského soudu pro lidská práva bylo důvodem k tomu, aby v souvislosti s jednou žalobou hovořil o diskriminaci otců a nutné změně německých zákonů.

Kdo alespoň na jednom případě poznal, že v Německu základní právo svobodných žen na péči o své děti není spojen s jejich blahem, ten se ani nediví, že někdo konečně tuto diskriminaci otců žaloval, nebo tomu, že soud rozhodl ve prospěch žalobce. Zatím se ale neví, jestli spolková ministryně Sabine Leutheusser-Schnarrenbergerová tento formálně jen na jeden případ se vztahující rozsudek použije ke změně stávajícího zákona, nebo podá ve Štrasburku odvolání.

Výsledek tohoto právního sporu by ale vlastně nebyl dostatečným důvodem ke vzniku mé dnešní poznámky. Chtěl bych v této souvislosti spíše poukázat na to, že z hlediska dítěte nejde jen o právo, ale také o povinnost pečovat. A povinnost se podle mého vztahuje nejen na rodiče, ale také na prarodiče a ostatní členy rodiny rodičů, a to hlavně ve finančním ohledu. Rodiče v Německu často žádají stát, aby jim pomáhal, ale myslím, že v takovém případě má příbuzenstvo větší odpovědnost než veřejnost. V jiných souvislostech se přece často říká, že 'krev není voda' . Proč by to nemělo platit právě v takovém případě, to nevím. Co ale Vy na to?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 4.12. 2009