Měla většina právo nařídit menšině, jak má praktikovat svoje náboženství?

4. 12. 2009

Poznámka ke švýcarským minaretům

Vidím mnoho diskusí a mnoho argumentů, většinou se však týkají povrchních znaků (jak moc bylo referendum reprezentativní, jak by dopadlo v jiné zemi apod.). Diskuse se bohužel vesměs vyhýbají velmi základní otázce. Tato otázka zní: O kterých právech menšiny smí rozhodovat hlasování většiny a o kterých právech ne? Tohle je právě ta věc, která je na tom švýcarském hlasování nejzajímavější a je přitom velmi nejednoznačná: Měla většina právo hlasováním nařídit menšině, jak má menšina praktikovat svoje náboženství? Snažím se otázku formulovat pokud možno nenávodně, vysvětluje čtenář Petr Novotný.

Je zřejmé, že uvnitř společnosti na tento obecný problém není názor ustálen. V některých oblastech se asi zdá, že by názor většiny měl být prosazen (například práva nekuřácké většiny), někde naopak ne (například referendum o zřízení "milionářské daně" nebo referendum o odsunu jupiteřanů "domů"). Mnohde je hranice úplně nejasná (trest smrti; zákaz práce v neděli). Může referendum rozhodovat o tom, zda a kudy se postaví dálnice? Zda a kde se postaví úložiště jaderného odpadu? Jak vysoký plot může mít pan X u svého rodinného domu? Abychom se přidrželi příkladů pana Žáka, může referendum rozhodovat o umístění jednoho konkrétního golfového hřiště? A může referendum paušálně zakázat výstavbu všech golfových hřišť?

Ještě jinak formulováno, kde vede hranice mezi demokracií a svobodou? Jak zařídit, aby se z demokracie nestala diktatura většiny? A aby se ze svobody nestala anarchie? Jak zařídit, aby se nenaplnil onen slavný Franklinův příměr o dvou vlcích a jednom jehněti demokraticky rozhodujícím o tom, co bude k obědu?

Švýcarské referendum znovu tuto debatu otevřelo. Je škoda, že o tom, alespoň v českém jazykovém prostoru, nikdo nediskutuje.

Mimochodem, docela by mě zajímalo, zda ve Švýcarsku existuje něco jako ústavní soud, který by mohl posoudit ústavnost toho referenda. Který by posoudil, zda většina měla právo o této konkrétní otázce formou referenda rozhodovat. Ústavní soud, který svou pravomoc odvozuje z autority instituce a autority členů, nikoliv z většinového názoru - tedy nedemokraticky elitářská instituce chránící menšiny před přemírou demokracie. Nevíte to někdo?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 4.12. 2009