Päťdesiatnik je nonkonformný

26. 11. 2009

Zaujala ma poznámka Uwe Ladwiga o probléme starnúcej spoločnosti, BL 25.11.2009. To že človek aj po päďdesiatké je schopný podávať plnohodnotné výkony je nepochybné, napriek tomu toto veková kategória ľudí len veľmi ťažko nachádza svojej kvalifikácii a skúsenostiam zodpovedajúce pracovné postavenie. Je celá rada pracovných pozícii na ktoré zamestnavateľ požaduje komunikáciu a pracovné postupy podľa tkz. firemného manuálu, píše čtenář, který se podepsal jako Adalbert Múdry.

Je ďaleko jednoduchšie prijať pracovníka, ktorý bez väčších výhrad prijíma pracovné postupy uvádzané vo firemnom manuáli ( nemám na mysli technologické postupy) ako pracovníka ktorý ma vlastné pracovné skúsenosti a je dosť skepticky, až apaticky k monotoným cvičeniam tejto komunikácie.

Sám som na vlastnej koži skúsil ( v r. 2000 som bol 6 mesiacov evidovaný na úrade práce) ako pri výbere na pracovné pozície donekonečna sa opakovali téz. motivačné tréningy podľa firemného manuálu . Pokiaľ mate možnosť nahliadnuť do postupov výberu pracovníkov bank, poisťovacích spoločnosti, spoločnosti ktoré poskytujú životné poistenie, stavebné sporenie a pod.

Všetky tieto spoločnosti majú vlastné podnikové manuály, učia svojich pracovníkov komunikovať, pracovne postupovať, viesť dialog zo zákazníkom. Toto všetko oveľa jednoduchšie a bez spochybnenia prijímajú pracovníci, čerstvý absolventi škôl.

Bez toho aby som spochybňoval ich úroveň vzdelania, chýbajúcu prax oveľa tolerantnejšie prijímajú cez takéto pracovná tréningy ako tí ktorý majú svoje vlastné pracovné skúsenosti.

Ľudia s pracovnými skúsenosťami, oveľa ťažšie prijímajú tieto téz. moderné formy komunikácie. Len jeden príklad každý klientsky pracovník banky ma povinnosť, keď zákazník konči vybavovanie svojej žiadosti ( vklad, výber a pod.) položiť klientovi servilnú otázku "čo môžem ešte pre vás urobiť".

Päťdesiatnik je ďaleko nonkonformný ako čerstvý absolvent. Je priam nežiaduce aby sa podriadený pracovník obrátil na svojho nadriadeného s návrhom, resp. otázkou ktorá presahuje jeho pracovnú náplň.

Starý pracovník pôsobí rušivo v mladom zavedenom kolektíve, nehodí sa na podnikové party a pod. Zamestnávatelia nemajú strach zo starých preto že by nezvládli pracovnú náplň ale nie sú ochotný vždy a bezprecedentne akceptovať socialnopersonalné vzťahy.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 26.11. 2009