Kováři a investice

26. 11. 2009

Pan Polák má naprostou pravdu v tom, že Achillovu želvu vysvětlujeme integrálním počtem, zatímco situaci, kterou popisuje pan Greer nikoliv. Paradox je všek v něčem jiném - nespočívá v tom, že by na trhu musela být rovnováha až na úroveň "desetiny kováře". Je-li situace na trhu je taková, že se 4 kováři uživí "lépe než dobře", 5 již špatně, je možné tvrdit, že se díky tomu pravidelně nechá pátý kovář "zblbnout" a pokusí se vstoupit do odvětví, píše Ondřej Palkovský.

Následně bude zklamán ze špatných zisků a buď on, nebo jiný kovář odvětví opustí. Nemůžeme ale z předpokladu, že se uživí více jak 4 a méně jak 5 kovářů vyvodit závěr, že se neuživí žádný. Důsledkem "necelých" čísel je oscilace kolem rovnovážného bodu, nikoliv zhroucení trhu.

Popisovaná sitauce se navíc komplikuje tím, že kovárny měly typicky určité investiční náklady - po vytvoření investic byly k dispozici určité kapitálové statky. V případě, že do kovářství vstoupil "pátý kovář" a následkem toho se investice ostatních kovářů znehodnotily, neznamená to, že zmizí kováři. V momentě, kdy jeden z kovářů zkrachuje, vzroste ziskovost těch ostatních. V delším období tak lidé nejspíš pochopí, že postavit "pátou" kovárnu nemá smysl, protože se investice nevyplatí, byť zbylí čtyři kováři mají "vyšší než normální" zisky. Pan Greer tak popisuje situaci, kdy je ve městě pět prázdných kováren, je k dispozici 5 nezaměstnaných kovářů a vy nejste schopni nalézt člověka, kterému byste zaplatili monopolní cenu jednoho kováře, aby šel do prázdné kovárny a něco vykoval.

Pan Dolejší v zásadě říká, že kovář potřeboval své monopolní zisky na to, aby mohl v klidu investovat do výroby něčeho, co se možná vůbec nevyplatí. Vyšší zisk kováře je totiž tvořen jen transferem bohatství od jeho zákazníků. Připadá mi poněkud asociální brát peníze chudým lidem a dávat je kovářovi, aby mohl zvelebovat svůj podnik. Pokud je to pro lidi tak výnosné, přece se rádi sami vzdají několika hřebíků a ušetřené peníze věnují kováři na jeho investiční aktivity.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 26.11. 2009