Dialog místo oslavného monologu

16. 11. 2009 / Milan Daniel

V atmosféře téměř obecné mediální adorace 20. výročí listopadových událostí v roce 2009 jsem si ze zvědavosti prohlédl webové stránky parlamentních stran.

K výročí se vyslovují dvě z nich -- komunisté velmi kritickým stanoviskem, v jehož závěru vyzývají současnou politickou reprezentaci ke složení účtů za výsledky, jichž bylo pod jeho kuratelou dosaženo, a sociální demokraté.

Ti přišli s projektem, který je na pozadí mediální masáže téměř revolučně střízlivý -- projekt se jmenuje "Klíčem je dialog" a jeho realizace bude spočívat v otevření veřejného diskusního prostoru. Ani ten se sice nevyhne vzpomínkám, měl by však vyústit v reflexi současnosti a jakési vyjádření budoucí vize společenského vývoje.

Ve třech blocích chce ČSSD od 16. do 18. listopadu na pražském Andělu nejen vzpomínat a diskutovat prostřednictvím pozvaných hostí, ale vtáhnout do této debaty i širší veřejnost. Projekt je zajímavý i tím, že občané se budou moci účastnit nejen kladením přímých otázek na místě, či prostřednictvím sms zpráv, ale i elektronických komunikačních prostředků. Ke zpracování a vysílání by měla sloužit průhledná kostka, jíž předseda Paroubek říká "mediacube". Přímý přenos z této mediální kostky by měl běžet na stranickém webu. Aniž bych byl voličem sociální demokracie, pokládám tento projekt za zajímavou snahu vrátit veřejnosti roli subjektu, nejen objektu politiky.

Je samozřejmě otázka, nakolik je realizace myšlenky obrněna proti možné degradaci. Všichni přece známe úroveň internetových "diskusí" na různých informačních serverech. Pokud však ČSSD toto úskalí zvládne a diskuse se bude orientovat na to, co občany opravdu hněte a zajímá, půjde o docela chytrý tah. Stranická internetová televize sice nemůže konkurovat zavedeným televizním stanicím, má však proti nim nepopiratelnou výhodu: namísto Havlova (a prohavlovského) monologu nabízí dialog, který z veřejného prostoru téměř zmizel.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 17.11. 2009