Vydání knížky na paměť Františka Kriegla

14. 11. 2009 / František Janouch

3. prosince 2009 uplyne 30 let od úmrtí MUDr. Františka Kriegla. S přáteli jsme se zamýšleli nad tím, jak využít této příležitosti a připomenout si jméno muže, který se tak nezapomenutelně zapsal do dějin naší země. K vydání větší publikace, která by podrobně zhodnotila Krieglův život a zpracovala jeho pozůstalost a archivy není a snad zatím ani ještě nedozrál čas.

V archivech však existuje korespondence, kterou se mnou vedli František a Riva Krieglovi po mém odjezdu do Skandinávie. Zahrnuje pouze několik let -- mezi lednem 1974 a prosincem 1979. Spolu se svými mladšími přáteli, kteří se pozůstalosti Františka Kriegla aktivně věnovali, Danielem Štěpánkem a Martinem Gromanem, jsme však usoudili, že by tento archivní materiál stál za vydání. Nebude to jistě žádný bestseller -- ale malá, skromná a čtivá knížka, která navíc může být vydána do konce listopadu 2009.

Chtěli bychom vydat tuto knížku pod hlavičkou Nadace CHARTY 77, která se již léta stará o to, aby jméno Františka Kriegla nebylo zapomenuto. Máme tiskárnu, která ji v krátké době a hezky vytiskne. Nechceme však jejím vydáním vůbec zatížit finance Nadace Charty 77. Proto jsem se rozhodl použít model, který se osvědčil již při vydání řady knih. Oslovím několik desítek přátel, kterým jméno Františka Kriegla něco říká, a požádám je, aby zaslali svůj dobrovolný příspěvek na účet Nadace Charty 77 ČSOB, č.ú. 478436313/0300, var.symb. 1909.[ IBAN: CZ15 0300 0000 0004 7843 6313, BIC: CEKOCZPP].

Minimální příspěvek -- tedy cena knihy s poštovným -- je 300 kč.. Účastníci sbírky dostanou výtisk vydané knížky, v níž bude uveřejněn na konci i seznam osob, kteří na vydání přispěli (pokud si výslovně nevyžádají neuveřejnění svého jména bez uvedení částky, kterou přispěli) a pozvání na malou pietní vzpomínku u hrobu Františka a Rivy Krieglových dne 3. prosince 2009.

Nezapomeňte prosím udat e-mailem svou poštovní adresu. Pro ty, kteří e-mail nepoužívají, sdělte prosím svou poštovní adresu na adresu Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1

Váš František Janouch

Jménem vydavatelů janouch@telia.com

PS. Nebudu mít námitky, pokud tento můj dopis přepošlete dalším osobám, které by mohly mít zájem vydání této knížky podpořit.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 13.11. 2009