Zaměstnanci ČSA očekávají, že vlastník učiní kroky pro uklidnění situace v ČSA

26. 8. 2009

tisková zpráva

Zaměstnanci ČSA očekávají ze strany vlastníka učinění takových kroků, které povedou k okamžitému uklidnění situace v ČSA, aby mohlo dojít k neprodlenému zahájení restrukturalizace vedoucí k záchraně ČSA.

Většina zaměstnanců společnosti ČSA, zastoupená níže podepsanými odborovými organizacemi se obává o budoucnost ČSA a zásadně nedůvěřuje ve schopnost managementu dosáhnout stabilizace hospodaření ČSA. Zaměstnanci si jsou plně vědomi vážnosti situace v ČSA a nutnosti učinit okamžité kroky k záchraně společnosti.

"Dozorčí rada ČSA dala, podle našeho názoru, současnému managementu dostatečný čas, aby vyřešil dlouhodobý problém ztrátovosti ČSA," řekl dnes prezident CZALPA Filip Gaspar a dodává, že zaměstnanci jsou znepokojeni tím, že přestože hospodářské výsledky ČSA v minulých letech vykazovaly vyšší náklady než výnosy, a to i před zahájením ekonomické krize, nepřistoupil management k restrukturalizaci dříve a hospodaření firmy udržoval v zisku nesystémovým prodejem historicky nabytého majetku, který byl v řadě případů realizován netransparentně a způsobem, který mohl být pro společnost nevýhodný. Takové řešení je nekoncepční a vůči vlastníkovi a občanům ČR neobhajitelné.

Zaměstnanci si uvědomují, že pro další přežití ČSA je nutné začít společnost okamžitě restrukturalizovat a pracovat na novém business plánu, který by měl vypracovat již nový management s důvěrou zaměstnanců.

Připojení dalších odborových organizací k obavám CZALPA jasně dokazuje fakt, že se nejedná pouze o problém pilotů, ale že strach o budoucnost ČSA pod vedením současného managementu má většina zaměstnanců ČSA a také představitelů politických stran. Vzhledem k faktu, že současný management při znalosti skutečného stavu hospodaření ČSA dlouhodobě nepravdivě informuje vlastníka a veřejnost o dobré kondici ČSA, není ze strany zaměstnanců již žádný prostor pro pochopení pro další experimentování současného vedení ČSA s budoucností firmy.

Z výše uvedených důvodů zaměstnanci ČSA očekávají, že vlastník učiní takové kroky, které uvolní napětí v ČSA a umožní okamžitě zahájit práce na záchranném plánu k zajištění budoucnosti českého vlajkového dopravce. Po odstoupení jediného strategického partnera AF-KLM z privatizace by restrukturalizace ČSA měla proběhnout bez cizí pomoci, a to vlastními silami na základě vstřícnosti, jak ze strany zaměstnanců, tak vlastníka. Zaměstnanci podporují privatizaci opět jedním z klíčových strategických hráčů na světovém leteckém trhu, která bude pro stát nejvýhodnější až po stabilizaci ČSA a oživení trhu. Zaměstnanci věří, že vlastník má zájem na budoucnosti ČSA a pomůže situaci v ČSA uklidnit ještě před formálním ukončením privatizace. Zaměstnanci v žádném případě nemají zájem na poškození firmy, naopak chtějí nastartovat atmosféru důvěry a ochoty pro zahájení fundamentálních a potřebných změn.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 26.8. 2009