Rozhodne "neviditelná ruka trhu". Ale proč nesmějí mít občané právo na referendum?

12. 8. 2009 / Jan Čulík

Matěj Šustr ve své kritice článku George Monbiota, který se obává, že vybudování obřího supermarketu bude zničeno farmářské městečko s trhy uprostřed Walesu, v němž žije, argumentuje, že pokud by lidé z městečka Machynlleth byli skutečně proti supermarketu Tesco, tak by v něm nenakupovali. To je argument založený na principu ekonomické demokracie.

Avšak proč by občané malých měst neměli mít právo i na politickou demokracii? Proč by neměli mít právo o výstavbě supermarketu v jejich městě rozhodnout referendem? Konzervativcům, jako je Matěj Šuster, snad politická demokracie vadí? Domníval jsem se, že konzervativci podporují co nejrozmanitější a co nejrozvrstvenější a nejpluralitnější demokracii. Proč tedy nemít kromě hospodářské demokracie i demokracii politickou?

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 13.8. 2009