S křížkem po funuse

13. 8. 2009 / Ladislav Žák

Léto budiž pochváleno, chtělo by se říci, když se člověk podívá na velice bohatou nabídku veškerých možných letních akcí a festivalů všeho druhu. Rozhodně se nedá hovořit o prázdninách nebo okurkové sezoně či letní letargii. Jsou to opravdové žně, a i když tomu příliš nerozumím, mám pocit, že letošní úroda je dobrá. Ovšem letošní kulturní léto má v mých očích nepochybnou raritu a tou je festival skečů, který nám předvádí Strakova loutková (letní, překlenovací) akademie. To, jakým způsobem se naši nevolení vyvolení vypořádávají s problémy, které před ně klade život, je okouzlující a není počinu, který by řečeno slovy pouťových vyvolávačů "staré nepotěšil a mladé nerozesmál". V tomto případě ovšem spíše "staré nerozesmutněl a mladé nerozzlobil."

Myslím, že docela dobrým symbolem přístupu našich nevolených vyvolených k řešení problémů je vládní boj s přemnoženými komáry. Vláda schválila příslušné usnesení, ale trvalo jí to tak dlouho, že se mezitím komáři stihli vylíhnout a dokonce několikrát. Vláda má ovšem splněno a drobný lapsus spočívající v tom, že usnesení přišlo s křížkem po funuse, odbyla tím, že byla prostě pozdě požádána. Vláda nám tak sdělila, že pokud se nebudou komáři řídit správním řádem a ústavou, tak mají prostě občané smůlu. Politické a podnikatelské elity se bez ohledu na barvu a vyznání ukázněně odebraly společně do krajin s nižším výskytem komárů a tudíž nebylo vlastně co řešit.

Velice podobně se vláda chystá i na dosud nevylíhnuté viry prasečí chřipky. Pokud pominu tu okolnost, že jde v zásadě pouze o „šrotovné“ pro farmaceutické firmy a příslušnou vratku do partajních kasiček, které vyhubnou ve volebním klání, pak lze pokládat za okouzlující, že pro vládu není vůbec důležité, kdy se bude očkovat, zda to bude vůbec potřeba, ale nahlas prezentuje to, že klíčové je to, kdy to bude schváleno. Navíc nikoliv námi, ale někým kdesi v EU. Mám takový pocit, že to opravdu tak trochu zavání nesvéprávností a omezenou suverenitou, a to ještě nemáme ani schválenou Lisabonskou smlouvu.

Psát o tom, jak se tato vláda staví k hospodářské krizi, je opravdu nošením sov do Atén. Státní rozpočet je opět na vodě, přestože všichni s čtyřmi měšťankami vědí, že když chybí příjmy, tak se musí omezit výdaje. Na to ovšem vláda nemá mandát, protože, když se peníze nevydávají, tak se ani nevracejí. A máme před volbami... Stojí za povšimnutí, že se šetří především tam, kde se nedá očekávat malá domů. Tedy na normálních obyčejných lidech a jejich platech a důstojné existenci zaměstnance. Opravdu šetřit se začne, až nebude co a čím šetřit. Do té doby se bude blábolit a lhát o odrážení se ode dna. Těšínská jablíčka se však nehodí ani do pálenice a není pamětníka, že by se z nich někdo najedl. Odraz ode dna, to je taková „jitrnice, jakou svět neviděl...“ Poslední taková jitrnice začala poněkud smrdět, když český odraz ode dna skončil velkou boulí o evropský strop...

„Tento způsob vlády zdá se být poněkud nešťastným...“ řekl by Antonín Důra a dalo by se očekávat, že něco podobného bude zaznívat i z politické scény a možná poněkud razantněji i ze sdělovacích prostředků. Dalo by se očekávat, že někdo začne řvát, že nás Strakova loutková akademie přivede kromě ke komářím štípancům také na buben a částečně i do hrobu. Nicméně, je ticho. Snad před bouří, ale spíše je to lhostejnost a rezignace.

V každém případě nás letní překlenovací festival Strakovy loutkové akademie přijde hodně draho. Obrazně řečeno, všichni sedíme za své v první lóži v La Scale a na scéně oba muzikanti, harmonikář a dirigent, dělají, co mohou... Operní soubor je na turné v Toskánsku a tak raději nezpívá nikdo, protože se bojí otevřít ústa. A že by se zpěv ozval z lóže, v to lze jen tiše doufat.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 13.8. 2009