Nachtmannovi et consortes

4. 6. 2009 / Tomáš Krystlík

Přímo skvěle, vážená dámo a vážení pánové, jste svými reakcemi na můj článek "České historické lži" verifikovali páně Janýrovu hypotézu o zoufalém českém denuncování všech ostatních kolem sebe, že jsou stejní, ba ještě horší! (Za všechny jmenujme přípis Petra Nachtmanna "Sudetoněmecký teror: Tomáš Krystlík falšuje dějiny".)

Ve svém článku jsem pojednal o českých nectnostech a zločinech, takže by se slušelo, kdybyste vedli diskusi o nich a ne mávali nad hlavou zločiny jiných, ve vašem případě německého národního socialismu. Jinak se naplňuje pořekadlo "já o voze, vy o koze". Já jsem určil téma, tak laskavě napříště předkládejte protiargumenty v rámci vymezeném článkem, na který reagujete, a nepište hlouposti, udavačsky křičíce: "to oni taky a ještě víc!" Z vašich přípisů též mimo jiné čiší, že jste protiargumenty nenašli.

K nesnášenlivosti proti autorům názorů neodpovídajících národním bludům a mýtům vás vede podvědomý strach, že Češi v minulosti provedli něco nepěkného a z části i národní komplex méněcennosti. Implicitně to dokládá i dnešní úporná česká obrana dekretů prezidenta republiky a amnestijního zákona č. 115/1946 Sb. Jste hluboce znejistěni, co by nastalo, kdyby se zrušily, pohání vás v tom pocit určité, byť ne vždy zcela konkretizované, národní viny.

Pozn. red: Napříště budeme k této věci publikovat už jen texty, v nichž budou jednotlivá tvrzení přesně doložena citacemi v odborné literatuře. Děkujeme.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 4.6. 2009