Vojtěch Filip

Chvála Grebeníčkovi: Veřejná služba České televize jako zrcadlo toho, jací jsou komunisté doopravdy

2. 6. 2009 / Štěpán Kotrba

Předseda KSČM Vojtěch Filip zaslal 28. května 2009 generálnímu řediteli České televize Jiřímu Janečkovi dopis, ve kterém protestuje proti vysílání rekonstrukce politického procesu s Miladou Horákovou, který má ČT vysílat od 31. května 2009 do 9. června 2009 na programu ČT2. Filip považuje vysílání tohoto pořadu za narušení předvolební kampaně voleb do Evropského parlamentu, respektive přípravy a průběhu voleb a generálního ředitele žádá , aby pořad Proces H byl zařazen do vysílání až po volbách. "Opět se potvrzuje, že Česká televize i v předvolebním období, ale nejen v něm, je naprosto poplatná pravicovým stranám, s jejich neustálým vracením se k minulosti proto, aby odváděly pozornost občanů od otázek současných, a to je finanční a ekonomická krize", tvrdí předseda KSČM.

"KSČM je jinou politickou stranou než KSČ a má vlastní historii. To ale neznamená, že se nehlásíme k minulosti i současnosti," mimoděk dodává v závěru dopisu. Opravdu se JUDr. Vojtěch Filip hlásí k oprávněnosti rozsudku smrti ve vykonstruovaném procesu s JUDr. Miladou Horákovou?

Komunistická idea a její reflexe v politice i teorii TÉMA BL

Takže tímto dopisem vlastně předseda KSČM dává najevo, že KSČ a KSČM je jedno a totéž. Protože kdyby se KSČM opravdu "odtrhla" od zločinné minulosti procesů padesátých let, jak tvrdí, neposílal by Vojtěch Filip dopisy do televize. Potažmo, když budeme pokračovat v logických vývodech dál, je KSČM stejnou organizací, jako byla KSČ v padesátých letech, protože jinak by neměl předseda KSČM důvod protestovat proti zveřejnění dokumentární rekonstrukce procesu a popravy Milady Horákové. Proces s Horákovou, započatý na přímý příkaz Klementa Gottwalda, probíhal od 31. května do 8. června 1950 . A přesně v ty dny jej také bude vysílat i Česká televize. Termín určil kdysi Gottwald, ne dnes Janeček.

Politické procesy stalinské éry za chyby označila už sama KSČ v šedesátých letech. Stejně jako je odsoudila KSČM už v době svého vzniku. A od stalinismu se distancovala stejně, jako od přehmatů normalizace.

Je dobře, že se i dnešní mládež z dobových záznamů, ze zvukových dokumentů dozví přesně, co bylo ostudného na stalinské dezinterpretaci myšlenky komunismu. Byla to primitivnost a hloupost jeho představitelů, bezuzdnost násilí jako ozvěna démona války. Leninismus třídního boje. Nenávist, rozeštvávající společnost ve jménu krvavého střetu. Bylo to přesvědčení o vyvolenosti k vedení mas tím jediným správným směrem. Mocichtivost a všehoschopnost. Je dobře, že se i dnešní mládež z dobových záznamů, ze zvukových dokumentů dozví argumenty, se kterými stalinisté posílali na šibenici své politické odpůrce. Proces s Miladou Horákovou chtěla využít i tehdejší propaganda a sama se zalekla jeho emocionální síly. Dokumenty skončily v trezoru. Je dobře, že lze na tomto procesu didakticky ukázat stalinismus a jeho hrozbu.

Stejný justiční zločin, jako poprava Horákové, je ovšem rozsudek z 11. září 2008, v němž byla bývalá a poslední žijící prokurátorka procesu Ludmila Brožová Polednová Vrchním osudem odsouzena k 6 letům odnětí svobody nepodmíněně za podíl na vraždě Milady Horákové. S principy právního státu ani s platnými zákony nemá tento rozsudek co společného. Je to revanš po půlstoletí.

Nicméně, tak tedy ještě jednou: KSČM se od stalinské éry a jejích excesů distancovala. Distancovala se i od odsouzení Milady Horákové. A její současný předseda nikoliv? To i bývalý předseda Grebeníček prohlásil veřejně, že "justiční vražda zůstává vraždou, i když byla páchána ve jménu komunismu". Jako historik nemohl říci nic jiného.

Nebo KSČM lže a nikdy se ve skutečnosti od Stalina a Gottwalda nedistancovala? Opravdu s nimi dodnes souhlasí? Je opravdu politicky nejreprezentativnějším a nejupřímnějším představitelem KSČM Marta Semelová, nosící ke Gottwaldovu hrobu květiny? "Bojí se jeho myšlenek, bojí se jeho činů," prohlásila u Gottwaldova hrobu předsedkyně Pražské rady KSČM. (Právo, 24. 11. 2004) "Prezident Gottwald udělal hodně pozitivního pro komunistickou stranu i pro obyčejné lidi," konstatovala i pro média učitelka Semelová. Z toho by mohlo plynout, že KSČM je dnes stejně zločinná organizace, jako ta část KSČ, která v padesátých letech popravila Miladu Horákovou.

"Kdokoliv by byl na postu prezidenta Gottwalda, tak by se choval stejně. Odsuzovat jej z dnešního pohledu mi připadá nízké," konstatoval v parlamentu šéf klubu KSČM Pavel Kováčik v roce 2004  . Klement Gottwald, který dal příkaz k monstrprocesu s Miladou Horákovou, prohlásil o mnoho let dřív, 21. 12. 1929 v Poslanecké sněmovně: "... my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry!"  

Srdečně gratuluji, Vojto. Sám a dobrovolně jsi nyní ukázal, že jsi předsedou té správné komunistické strany...

Dopis předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa generálnímu řediteli ČT Jiřímu Janečkovi ZDE

Vytisknout

Související články

KSČM je sebevražedně demokratickou stranou

27.2. 2014 / Radim Hreha

Tuzemská závisle nezávislá média, veřejnoprávní obzvlášť, poměrně nerada poskytují prostor poslancům či odborníkům KSČM, kteří se v projednávané problematice orientují a navíc přesvědčivě argumentují. Takoví komunisté se krom zákonem stanov...

Obsah vydání | Úterý 2.6. 2009