Politici jako problémová menšina čili nepřizpůsobiví...?!?

2. 6. 2009 / Ladislav Žák

Když tak poslouchám a čtu všechna ta moudra o problematice menšin a vygenerování nové menšiny-nepřizpůsobivých, která ovšem podle současných kriterií a pod moudrým vedením našich politiků a jimi vyvolených a námi nevolených loutek aspiruje na to být brzo většinou, napadá mne, že jsou to právě politici, kteří začínají splňovat bez ohledu na barvu dresu a praporu definici menšiny. Konec konců mají vlastní kulturu, hovoří obtížně srozumitelným dialektem a v neposlední řadě se dokážou obdivuhodně semknout kdykoliv, když mohou občany o něco oloupit a nastrkat to do kapes svých a svých sponzorů.

Notoricky si neplní své povinnosti a ve vztahu k přání občanů normálně a bez ostudy žít nejen ve své obci a České republice, ale i v Evropě a ve světě vůbec, jsou naprosto nepřizpůsobiví a v zásadě dělají vše naopak, jakoby naschvál.

Navíc politici mají v rukách nezávislá média i represivní aparát, stejně jako nezávislou justici a jsou tak docela nebezpeční. Možná, že kdybychom se k politikům začali chovat s podobnou ostražitostí, kterou projevujeme k ostatním menšinám, které se chovají podobně, tak by se nám všem žilo lépe a my bychom si své frustrace nemuseli vybíjet na těch menšinách, které povětšinou za nic nemohou a tvoří víceméně přirozené vymezení toho, čemu se říká společnost většinová...

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 2.6. 2009