Proč má mít občan stále na nose brýle mámení? (1)

2. 6. 2009 / Miloš Dokulil

Ještě poměrně nedávno nejen české hospodářství stonalo na nedostatek pracovníků, především zvlášť viditelně ve stavebnictví. Ještě na podzim 2008 měl být dočasným řešením import pracovníků z Vietnamu a dalších východoasijských zemí. Už předtím (je tomu zrovna teď rok) vypsal Svaz podnikatelů ve stavebnictví výběrové řízení na specializované personální agentury, které by mohly vhodné pracovníky do České republiky přivést. S šesti agenturami byla sjednána spolupráce a podepsána smlouva. Řada obdobných agentur (i "agentur") působila a působí v dalších zemích.

Kupodivu teprve když ve světě i u nás začala ekonomická recese, začala si Topolánkova vláda všímat toho, že by bylo optimální, aby se zahraniční dělníci vrátili zpátky do svých zemí původu. Samozřejmě že s jistou výchozí dotací na cestovné ze státního rozpočtu (a tedy z našich daní). Kupodivu teprve tehdy, když začaly náhle vznikat potíže na pracovním trhu s najednou přebytečnými pracovníky, prosakovaly ponenáhlu kusé informace o tom, že to s těmi agenturami nemusí obecně být zrovna korektní.

Mnozí zájemci o práci v ČR platili nejdřív nemalé částky, aby se vůbec o nich uvažovalo. Přitom jedna částka byla požadována na ruku, a jiná, mnohem menší částka byla vzájemně stvrzena jako údajně fakticky placená. Další peníze byly nejednou nárokovány dalšími "zprostředkovateli" v ČR. Kupodivu do těchto ne zrovna legálností a férovostí omračujících transakcí byli snad také zapleteni dokonce i úředníci zastupitelských úřadů.

Začala na to upozorňovat i média ještě na sklonku roku 2008. Žádný "pejsek" na to neštěkl. Asi také nebyla k dispozici žádná "potrefená husa". Nehledě na to, že se úplatky často obtížně dokazují. Jenom byl dočasně zastaven příliv dalších pracovníků z některých zemí. Pokud ti zahraniční uchazeči o práci přicestovali do ČR na vlastní vrub, tím hůř. Copak lze s takto pochybným -- že by "liberálním"? -- "nadhledem" na pracovním trhu postupovat?

Stojí za zmínku, že údajně někteří z uchazečů z těch náborů snad zaplatili předem nějakých 9 až 12 tisíc dolarů, které si museli ovšem předem vypůjčit. Přitom suma vyplacená partnerské agentuře v ČR v případě některých Vietnamců činila "jen" 1500 USD. Jak mohli stát o odlet domů ti ze zahraničních pracovníků, kteří při přepočtu v našich penězích předem vyklopili 240 tisíc korun, aby možná začali vydělávat... kolikpak asi?

Aby umořili ten velký dluh, kolik peněz by museli měsíčně uložit jako úspory? Tyhle úvahy nikoho na ministerstvech nezajímaly? To musela paradoxně přijít až "úřednická" vláda, aby se objevila první zpráva v médiích, že se tou podivnou agenturní problematikou bude česká vláda zabývat? (A jak to bylo na těch některých dříve médii zmiňovaných zastupitelských úřadech?)

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 2.6. 2009