Finanční příspěvek na provoz Britských listů

14. 5. 2009

Prosíme čtenáře, které práce Britských listů uspokojuje a přináší jim podstatné informace, aby uvážili, zda mohou náš list finančně podpořit buď jednorázovou, anebo pravidelnou částkou. Jak si možná čtenáři uvědomili, zejména v posledních měsících se snažíme práci Britských listů zkvalitňovat a přinášet podstatnější, analytické informace. Postupně měníme server BL i technicky.

Na Britské listy v současnosti finančně přispívá ani ne 200 čtenářů měsíčně, přitom mají denně čtenářů stokrát víc. Kromě toho, měsíčně si Britské listy otevře neuvěřitelných 200 000 samostatných IP adres. Týdně dosahuje počet přístupů k jednotlivým článkům skoro půl milionu. Provoz takovéhoto kolosu, na němž systematicky pracují jen dva až tři lidé, vyžaduje různé správní a provozní poplatky a určitou finanční rezervu. Byli bychom rádi, kdyby si čtenáři uvědomili, že i když chceme udržet veřejnoprávní, tedy naprosto otevřený a přístupný charakter našeho deníku, projekt tohoto typu nelze vést bez určitých minimálních finančních prostředků. Jinými slovy, čtete zadarmo informace a analýzy, které vám chceme i nadále zadarmo zpřístupňovat, avšak prosíme, uvědomte si, že jejich tvorba úplně zadarmo není. V současnosti například musíme mj. hradit různé výdaje za programování a za účetnictví.

Pokud to uznáte za vhodné, prosím, přispějte převodem na naše konto v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou také přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Zkoumali jsme možnost mikroplateb prostřednictvím esemesek; v českém prostředí je to forma platby, která je z byrokratických důvodů nerealizovatelná.

Kdyby přispívalo jen 10 procent denních čtenářů BL částkou 100 Kč měsíčně, měly by BL měsíčně k dispozici 200 000 Kč, což je v českém mediální prostředí částka relativně nevelká, avšak vedlo by to k dalšímu podstatnému zkvalitnění práce listu.

Děkujeme.

Jan Čulík

šéfredaktor

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 14.5. 2009