Spasská věž Kremlu.

Rusko má novou strategii národní bezpečnosti do roku 2020

14. 5. 2009

KD│Bezpečnostní rada Ruské federace informovala, že prezident Dmitrij Medveděv schválil "Strategii národní bezpečnosti Ruska do roku 2020". Avšak tento dokument už při zběžném pohledu nesnese kontakt s drsnou realitou, tvrdí v Nězavisimoj Gazetě Michail Sergejev. Zrychlující se technologické zaostávání - docházelo k němu i před krizí - a závislost na exportu surovin jsou ignorovány, zatímco strategie plánuje ve střednědobé perspektivě začlenění země mezi pět technologicky nejrozvinutějších zemí světa. A prezident dokument podepsal bez ohledu na to, že sám přiznává neúspěch snahy přejít od surovinové ekonomiky k inovativnímu modelu hospodářského rozvoje.

Strategickým cílem je ve střednědobém horizontu co do absolutní hodnoty hrubého domácího produktu patřit mezi pět nejvyspělejších zemí. Podle autorů strategie je ekonomický růst v Rusku výsledkem rozvoje národního inovačního systému a technologické modernizace. Jenže ruským vládám se příliš nedařilo rozvíjet inovace - a vzhledem k odlivu zahraničního kapitálu v důsledku krize se nyní situace zhoršila natolik, že zachování surovinově exportního modelu je faktem, tvrdí Sergejev s odvoláním na samotného Medveděva.

Ještě přízračnější je úkol zvýšit růst HDP; tento ukazatel nyní klesl téměř o 9%. Před rokem byl Vladimir Putin přesvědčen, že Rusko může co do celkového objemu HDP předběhnout Velkou Británii a v rámci G8 zaujmout šesté místo. Podle údajů z The Wold Factbook americké CIA však ruský HDP po přepočtu na paritu kupní síly za britským stále lehce zaostává. Po přepočtu na jednoho obyvatele ovšem zaostává i za Barbadosem, Portorikem a Seychelami a zaujímá ve světě 74. pozici.

Stabilizace počtu obyvatelstva ve střednědobé a zlepšení demografické situace v dlouhodobé perspektivě je také sotva reálné, upozorňuje Sergejev. Rusko ročně přichází o 0,47% svých obyvatel a je jednou z nejrychleji vymírajících zemí. Podle CIA je co do demografické situace mezi 235 zeměmi na 228. místě. Kromě toho naděje na dožití u Rusů narozených v roce 2009 dosahuje celosvětově podprůměrných 66 let. Těžko říci, jak lze za takové situace počítat se stabilizací.

Nicméně strategie také obsahuje velmi konkrétní kritiku ekonomické politiky posledních let. Týká se to především míry inflace, která po dočasném snížení v roce 2006 opět soustavně překračuje 10%, dále objemu výdajů na zdravotnictví, vzdělání (3,8% HDP je na úrovni Sierry Leone) a vědu, ale také soustavného rozevírání příjmových nůžek mezi horními a spodními deseti procenty obyvatelstva (podle Rosstatu: V roce 2000 mělo horních 10% 13,9krát vyšší příjem než 10% nejchudších, v roce 2007 ale už 16,8krát).

Celý článek v ruštině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 14.5. 2009