30. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 3. 2009

LEST NOVÉ IZRAELSKÉ VLÁDY:

Jak bude Netanjahu manipulovat Obamu a ničit mírový proces

KD│Je tohle Bibermanova (Bibiho Netanjahu a Avigdora Liebermana), nebo spíše Bibarakova vláda (Bibiho a Ehuda Baraka)? Ani to, ani ono. Je to Bibijahuova vláda. Benjamin Netanjahu prokázal, že je suverénním politikem. Uskutečnil sen každého politika (a návštěvníka divadla): Dobré místo uprostřed. V jeho nové vládě může postavit fašisty napravo proti socialistům vlevo, Liebermanovy sekularisty proti ortodoxní straně Šas. Ideální situace, napsal v magazínu Tikkun bývalý člen Knesetu a předseda mírové organizace Guš Šalom Uri Avneri.

Koalice je dost velká na to, aby byla imunní vůči vydírání kterékoliv ze zúčastněných stran. Pokud někteří členové Strany práce poruší stranickou disciplínu, Netanjahu bude stále disponovat většinou. Podobně když bude dělat problémy pravice. Nebo když se mu ortodoxní strana pokusí vrazit nůž do zad.

Tato vláda se k ničemu konkrétnímu nezavázala. Psané "Základní směrnice" -- dokument podepsaný všemi koaličními stranami -- je zcela mlhavý. (A Základní směrnice jsou tak jako tak bezcenné. Všechny izraelské vlády porušily své směrnice bez mrknutí oka. Pokaždé se ukázaly být gumové.)

To vše získal Netanjahu velmi levně -- za několik miliard ekonomických slibů, o jejichž splnění si může nechat zdát. Pokladna je prázdná. Slavný výrok jednoho z jeho předchůdců v úřadu, Leviho Eškola, zní: "Slíbil jsem, ale neslíbil jsem, že sliby dodržím."

Zřídil také všechna možná ministerstva. Tato malá země bude mít 27 ministrů a šest zástupců. Takže o co jde? Pokud to bude třeba, Netanjahu by mohl rozdat ministerská křesla všem 74 členům koalice.

Vrcholem jeho úspěchů bylo získání Strany práce. Jedním rázem změnil vládu malomocných, na niž by celý svět pohlížel jako na bláznivý spolek ultranacionalistů, rasistů a fašistů, v moudrou a vyváženou vládu středu. A to všechno bez toho, že by sebeméně změnil svůj charakter.

Nejzapálenějším příznivcem tohoto podniku byl Lieberman, nový izraelský ministr zahraničí. Tento extrémní rasista, tento duchovní bratr francouzského Jean-Marie Le Pena a rakouského Jorga Haidera (doufám, že se ani jeden z nich, ani živý ani mrtvý, neurazí), byl velmi znepokojen tím, co ho čeká. Ve svých představách se viděl, jak podává ruku Hillary Clintonové a ruka zůstala ve vzduchu. Natahoval se k polibku Angely Merkelové, jen aby viděl, jak se s hrůzou odtahuje. Nepříjemné.

Vstup Strany práce do koalice vyřešil všechny problémy. Pokud do této vlády vstoupili sociální demokraté, všeechny ty řeči o fašismu musely být přece nesmyslné. Samozřejmě, Lieberman byl špatně pochopen. Jeho slova zkreslili. Vůbec není fašista, Bůh chraň. Není rasista. Je jen tradiční pravicový demagog, který využívá primitivních emocí mas, aby získal hlasy. Který zvolený politik by něco namítal?

Takže Ehud Barak poskytl celé vládě košer certifikát. Pokračuje ve slavné stranické tradici politické prostituce. V roce 1977 Moše Dajan vstoupil do vlády Menachema Begina a dodal jí košer certifikát, když celý svět považoval Begina za nebezpečného nacionalistického dobrodruha. V roce 2001 Šimon Peres vstoupil do vlády Ariela Šarona a vystavil jí košer certifikát, když celý svět viděl v Šaronovi muže zodpovědného za masakry v uprchlických táborech Sabra a Šatíla.

Proč to Barak udělal? A proč ho většina Strany práce podpořila?

Strana práce je vládní stranou. Nikdy nebyla ničím jiným. Už v roce 1933 převzala kontrolu nad sionistickým hnutím a od té doby bez přerušení vládla Jišuvu (židovské komunitě v Palestině před rokem 1948) a státu až do nástupu Begina v roce 1977. 44 let po sobě se těšila bezkonkurenční moci nad hospodářstvím, armádou, policií, bezpečnostními službami, výchovným systémem, zdravotnictvím a tehdy všemocnou odborovou ústřednou Histadrut.

Moc je zakódována v DNA této strany. Je to víc než jen politická záležitost -- je to její celý charakter, mentalita, světový názor. Tato strana není schopna opozice. Neví, co to je, a ještě méně ví, co by si v opozici počala.

Pozoroval jsem členy Strany práce v Knesetu v krátkém období, kdy byli zatlačeni do opozice. Byli sklíčení a truchlili. Řada z nich bloudila po chodbách jako fantomové, ztracené duše. Když vstoupili do řečniště, zněli jako mluvčí vlády.

Likud trpí opačným syndromem. Jeho předchůdci byli v opozici v dobách Jišuvu a pak po dalších 29 let státní existence. V krvi likudniků je opozice. Dokonce i nyní, po mnoha letech ve vládě (s přestávkami), se chovají jako opozice. Věčně jsou diskriminováni, ubozí a zahořklí, lidé z venku nahlížející dovnitř, plní nenávisti a zášti.

Ehud Barak zosobňuje syndrom své strany. Vše mu patří. Má nárok na moc i ministerstvo obrany. Nedivil bych se, kdyby trval na tom, aby bylo v koaliční smlouvě zakotveno, že je doživotním ministrem obrany (a jeho osobní strážce Šalom Simchon doživotním ministrem zemědělství). Vlády přicházejí a odcházejí, ale Ehud Barak musí být ministrem obrany -- ať už je vláda pravicová nebo levicová, fašistická nebo komunistická, ateistická nebo teokratická. Je úplně jedno, jak dělá svou práci -- jeho ohodnocení nesmí být jiné než perfektní.

Takže co bude tato vláda dělat? Co vůbec může dělat?

Pokud jde o nejpodstatnější věc, existuje úplná shoda. Lieberman, Netanjahu, Barak, Ellie Jišaj z Šasu a Danny Herškovic ze strany "Židovský domov" se ve věci Palestinců plně shodnou. Všichni souhlasí s tím, že je třeba zabránit vzniku skutečného palestinského státu. Všichni souhlasí, že nebudou jednat s Hamásem. Všichni podporují rozšiřování židovských osad. Během omezené doby, v níž byl Barak premiérem, se osady rozšiřovaly ještě rychleji než během Netanjahuova funkčního období. Lieberman je sám osadník, Herškovicova strana zastupuje osadníky. Všichni věří, že mír není potřeba, že mír je pro nás špatný. (Byl to Barak, ne Netanjahu nebo Lieberman, kdo razili frázi "Nemáme partnera, s nímž bychom sjednali mír".)

Takže jaká bude reálná platforma této vlády?

Stručně řečeno: Klamání pro vlast.

V cestě, kterou si tato vláda vybrala, leží velké skalisko: Spojené státy americké.

Zatímco Izrael dělá velký skok doprava, USA udělaly velký skok vlevo. Těžko si představit větší kontrast než mezi Benjaminem Netanjahuem a Barackem Obamou. Nebo mezi oběma Bara(c)ky -- Barackem Obamou a Ehudem Barakem.

Netanjahu si je problému vědom, možná více než kterýkoliv jiný izraelský lídr. Vyrostl v USA, poté co se jeho otec, jeruzalémský profesor historie, cítil pro své extrémně pravicové názory utlačován a odjel do Ameriky. Benjamin navštěvoval střední školu a universitu. Mluví plynnou angličtinou obchodního cestujícího.

Pokud existuje jedna věc spojující prakticky všechny Izraelce od pravice po levici, je to přesvědčení, že vztahy mezi Izraelem a USA jsou pro bezpečnost státu kriticky důležité. Netanjahuova hlavní starost tedy je zabránit vážné roztržce mezi oběma zeměmi.

Baraka vzali do vlády přesně proto, aby takovému střetu zabránili. Netanjahu si přeje navštívit Bílý dům s Barakem, ne s Liebermanem.

Střet se zdá nevyhnutelný. Obama chce na Středním Východě vytvořit nový pořádek. Ví, že izraelsko-palestinský konflikt otravuje atmosféru v arabském světě a v celém muslimském světě, který pohlíží na Ameriku s nevolí. Přeje si konflikt vyřešit -- přesně to, čemu chtějí Netanjahu a jeho partneři za každou cenu zabránit ­-- tedy s výjimkou ceny v podobě roztržky s USA.

Jak to udělat?

Řešení je napsáno v Bibli: "Tento boj povedeš lstí" (Přísl. 24,6). (V King James Bible je slovo "Tachbulot" přeloženo jako "moudrá rada". V moderní hebrejštině ale znamená lsti, triky, podfuky -- a právě tak tomu rozumí všichni, kdo dnes mluví hebrejsky.)

(Překlady do jazyka Boženy Němcové pochopitelně harmonizují tím spíše, nejnovější: "Svůj boj vyhraješ dík dobrým radám", ekumenický: "Boj veď s rozvahou" -- KD.)

Od vzniku sionismu jeho lídři věděli, že jejich vize potřebuje velkou dávku přetvářky. Je nemožné převzít zemi obývanou jinými lidmi bez skrývání cíle, odvádění pozornosti, ukrývání činů za květnatá slova.

Samozřejmě, že všechny státy lžou. Před 400 lety si britský diplomat Henry Wotton všiml: "Velvyslanec je čestný muž vyslaný za hranice, aby tam lhal ve prospěch vlasti." Vzhledem ke zvláštním okolnostem své záležitosti museli sionisté používat podvodu o dost častěji, než je obvyklé.

Nyní jde o to předvést světu, a zejména USA a Evropě, falešný obraz předstírající, že naše nová vláda usiluje o mír, jedná v jeho prospěch, dokonce otáčí každý kámen, aby mír našla -- a zatím dělat přesný opak. Svět bude zasypán deklaracemi a sliby, které doprovodí spousta bezvýznamných gest, konferencí a setkání.

Lidé s dobrýma ušima už slyší Netanjahua, Liebermana a Baraka, kteří začali s představením nazvaným "arabská mírová iniciativa". Budou o ní mluvit, vykládat ji, navenek ji přijímat, zatímco připojí podmínky, které ji zcela zbaví obsahu.

Velkou výhodou této iniciativy je, že nevzešla od samotných Palestinců a tudíž nevyžaduje, aby se s nimi jednalo. Stejně jako stará "Jordánská varianta" a další podobné návrhy slouží za náhražku dialogu s Palestinci. Arabská liga zahrnuje 22 vlád, z nichž některé lstivě spolupracují s izraelským vedením. Můžete se spolehnout, že se mezi sebou navzájem na ničem praktickém nedohodnou.

Jenže klamání, stejně jako tango, potřebuje dva: Jednoho co klame a druhého, který chce být klamán.

Netanjahu věří, že Obama chce být klamán. Proč by se chtěl přít s Izraelem, konfrontovat silnou poizraelskou lobby a Kongres, když se může spokojit s Netanjahuovými konejšivými slovy? Nemluvě o Evropě, která je rozdělená a posedlá vinou z holokaustu, a žalostném Tony Blairovi, který obchází kolem jako duch, který nedošel klidu.

Je Obama připraven hrát stejnou hru jako většina jeho předchůdců, roli podváděného milence?

Bibermanova/Bibarakova/Bibijahuova vláda věří, že odpovědí je rozhodné ano. Já doufám, že to bude rozhodné Ne.

Zdroj: ZDE

                 
Obsah vydání       30. 3. 2009
30. 3. 2009 Topolánek on the Road Karel  Dolejší
28. 3. 2009 Michael  Marčák
30. 3. 2009 Pět Britů zatčeno v souvislosti s plánem "odpálit během summitu G20 v Londýně výbušniny"
30. 3. 2009 Policie nepomáhá! Marie  Haisová
30. 3. 2009 Jak bude Netanjahu manipulovat Obamu a ničit mírový proces
30. 3. 2009 Reakce na Uhlířovy objevy, fascinující Král, císař, car a srovnání Škvoreckého divadelního a filmového Lvíčete Josef  Brož
30. 3. 2009 Spojené státy "severokorejskou raketu nesestřelí"
30. 3. 2009 Čínští hackeři "ovládají počítače NATO"
30. 3. 2009 Spojené státy budou konzultovat Pákistán před budoucími leteckými údery
30. 3. 2009 G20 -- kozel zahradníkem Tomáš  Tožička
30. 3. 2009 Změna začíná dole Tomáš  Tožička
30. 3. 2009 Manžel britské ministryně vnitra požádal parlament, aby mu uhradil sledování pornografických filmů
30. 3. 2009 Jak jsem se na stará kolena dala na politiku Bushka  Bryndová
30. 3. 2009 I když to tak na první pohled nevypadá...
30. 3. 2009 Vliv státu a médií omezuje nezávislost a nestrannost justice
28. 3. 2009 Reforma je nutná. Reforma je ve vzduchu. Nemůžeme si dovolit selhat
28. 3. 2009 Tržní mystika
27. 3. 2009 V časech hojnosti se v ČR nic nezmění Tomáš  Kurka
29. 3. 2009 Britská vláda bude dávat peníze chudým
30. 3. 2009 Daně -- nejen v březnu Ilona  Švihlíková
29. 3. 2009 Vládo, odvez s sebou i všechno harampádí! Miloslav  Štěrba
29. 3. 2009 Senátorský marš Miloslav  Štěrba
30. 3. 2009 Před 65 lety se narodil a před 15 lety zemřel Karel Kryl Miroslav  Pořízek
30. 3. 2009 Proti G20
30. 3. 2009 Londýn sobota 28. 3. 2009: "A very English revolution!"
30. 3. 2009 A co když jsou léky na krizi jiné?!
30. 3. 2009 Dlužíš-li za popelnice, chcípni Milan  Daniel
30. 3. 2009 Václav Klaus: Více Kožených!
27. 3. 2009 Topolánkův útok na Obamu byl začátkem předvolební kampaně
28. 3. 2009 Stiglitz, Chu i Lula chtějí nahradit dolar
29. 3. 2009 Světová města zhasla ve prospěch "Hodiny pro Zemi"
29. 3. 2009 Biden žádá demonstranty o čas
29. 3. 2009 Projekt 885 Jaseň, kód NATO Granay
30. 3. 2009 Kde jsou ty časy, kdy nám čeští neocons dávali za vzor estonského tygra
30. 3. 2009 Vypište na ředitele Národního parku Šumava řádné výběrové řízení
30. 3. 2009 České republice nezbývá než přejít na obnovitelnou energii Jindřich  Kalous
30. 3. 2009 Heinberg nemá apriorní názor
27. 3. 2009 Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2009 Jak bude Netanjahu manipulovat Obamu a ničit mírový proces   
26. 3. 2009 V Gaze bez rozmyslu odpaloval fosforové granáty   
25. 3. 2009 Svědectví z Guardianu má stejnou cenu jako papír, na kterém je vytištěno Štěpán  Kotrba
25. 3. 2009 Izraelská Strana práce vstoupí do Netanjahuovy vlády   
24. 3. 2009 Izraelci používali palestinské děti v Gaze jako lidské štíty   
24. 3. 2009 Děti jako lidské štíty -- žádné "incidenty", ale zločinný systém Karel  Dolejší
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"   
18. 3. 2009 Proč je Avigdor Lieberman tím nejhorším, co se mohlo stát Blízkému východu   
16. 3. 2009 Nesmyslné utrpení? Petr  Schnur
11. 3. 2009 "Když se kácí les, létají třísky"   
7. 3. 2009 Izrael anektuje východní Jeruzalém, varuje Evropská unie   
7. 3. 2009 Nové americko-syrské rozhovory byly "velmi konstruktivní"   
3. 3. 2009 Izrael možná bude souzen za válečné zločiny v Gaze   
3. 3. 2009 Izraelská vláda sklidila kritiku za protiraketovou obranu   
2. 3. 2009 Izrael plánuje na západním břehu Jordánu výstavbu 73 300 nových domů