30. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 3. 2009

Vliv státu a médií omezuje nezávislost a nestrannost justice

Prohlášení konference Jednoty českých právníků

Jednota českých právníků, organizace právníků, která již 145 let působí pro vytváření právního státu, demokratického politického systému a právního vědomí občanů a hájící zájmy a společenské postavení právníků, na své konferenci konané dne 26. března 2009 vyjadřuje hluboké znepokojení nad současným stavem kolem české justice a nad ohrožením základních principů vytváření právního státu. Jednota českých právníků je znepokojena zejména v poslední době stále častěji se opakujícími pokusy o zasahování do nezávislosti justice a její ovlivňování podle zájmů konkrétních skupin. To nebezpečně ohrožuje nezávislost justice a je příčinou stále se prohlubujícího poklesu její vážnosti u nejširší právnické i laické veřejnosti.

Jednota českých právníků, která v období totalitních režimů a nesvobody sama na sobě pocítila podobné tlaky, které vždy vedly k potlačování a omezování demokracie v zemi, věří, že se jedná o výjimečné excesy a vyzývá všechny právníky všech profesí i nejširší veřejnost, aby těmto snahám o ovlivňování justice a podrývání její nezávislosti nepodlehli a zabránili jim.

Shodně s Mezinárodní asociací advokátních komor Jednota českých právníků prohlašuje, že právní stát nemůže existovat bez vlády práva. Vláda práva neznamená jenom nezávislou a nestrannou justici, presumpci neviny, rozum a přiměřenost v přístupu k trestu, silnou a nezávislou advokátní profesi, ale i přísnou ochranu důvěrné komunikace mezi klientem a advokátem, rovnost před právem a právo na spravedlivý a veřejný proces bez zbytečných průtahů.

Přílišný vliv státu a sdělovacích prostředků na výkon práva omezuje nezávislost a nestrannost justice. Zásadním problémem ohrožujícím právní stát je nové vytváření legislativních překážek pro svobodný a rovný přístup všech občanů k právu a spravedlnosti a to bez ohledu mj. i na jejich ekonomické možnosti a znalosti. Narušování principů rovného postavení občanů např. pod záminkou zrychlení řízení, četné změny právních předpisů, to vše ve svém důsledků ohrožuje spravedlnost a právní stát více, než vážné narušení důvěry občanů v justici jako celku, než nyní vznikající četné pochybnosti o nestranném postupu soudů a státních zastupitelství. Jednota českých právníků považuje za nezbytné nejen posílit ochranu občanů před nespravedlností, ale zejména odstranit diskriminační ustanovení předpisů, které nyní nabývají účinnosti – např. novely občanského soudního řádu, zákona o soudních poplatcích, katastrálního zákona atd.

                 
Obsah vydání       30. 3. 2009
30. 3. 2009 Topolánek on the Road Karel  Dolejší
28. 3. 2009 Michael  Marčák
30. 3. 2009 Pět Britů zatčeno v souvislosti s plánem "odpálit během summitu G20 v Londýně výbušniny"
30. 3. 2009 Policie nepomáhá! Marie  Haisová
30. 3. 2009 Jak bude Netanjahu manipulovat Obamu a ničit mírový proces
30. 3. 2009 Reakce na Uhlířovy objevy, fascinující Král, císař, car a srovnání Škvoreckého divadelního a filmového Lvíčete Josef  Brož
30. 3. 2009 Spojené státy "severokorejskou raketu nesestřelí"
30. 3. 2009 Čínští hackeři "ovládají počítače NATO"
30. 3. 2009 Spojené státy budou konzultovat Pákistán před budoucími leteckými údery
30. 3. 2009 G20 -- kozel zahradníkem Tomáš  Tožička
30. 3. 2009 Změna začíná dole Tomáš  Tožička
30. 3. 2009 Manžel britské ministryně vnitra požádal parlament, aby mu uhradil sledování pornografických filmů
30. 3. 2009 Jak jsem se na stará kolena dala na politiku Bushka  Bryndová
30. 3. 2009 I když to tak na první pohled nevypadá...
30. 3. 2009 Vliv státu a médií omezuje nezávislost a nestrannost justice
28. 3. 2009 Reforma je nutná. Reforma je ve vzduchu. Nemůžeme si dovolit selhat
28. 3. 2009 Tržní mystika
27. 3. 2009 V časech hojnosti se v ČR nic nezmění Tomáš  Kurka
29. 3. 2009 Britská vláda bude dávat peníze chudým
30. 3. 2009 Daně -- nejen v březnu Ilona  Švihlíková
29. 3. 2009 Vládo, odvez s sebou i všechno harampádí! Miloslav  Štěrba
29. 3. 2009 Senátorský marš Miloslav  Štěrba
30. 3. 2009 Před 65 lety se narodil a před 15 lety zemřel Karel Kryl Miroslav  Pořízek
30. 3. 2009 Proti G20
30. 3. 2009 Londýn sobota 28. 3. 2009: "A very English revolution!"
30. 3. 2009 A co když jsou léky na krizi jiné?!
30. 3. 2009 Dlužíš-li za popelnice, chcípni Milan  Daniel
30. 3. 2009 Václav Klaus: Více Kožených!
27. 3. 2009 Topolánkův útok na Obamu byl začátkem předvolební kampaně
28. 3. 2009 Stiglitz, Chu i Lula chtějí nahradit dolar
29. 3. 2009 Světová města zhasla ve prospěch "Hodiny pro Zemi"
29. 3. 2009 Biden žádá demonstranty o čas
29. 3. 2009 Projekt 885 Jaseň, kód NATO Granay
30. 3. 2009 Kde jsou ty časy, kdy nám čeští neocons dávali za vzor estonského tygra
30. 3. 2009 Vypište na ředitele Národního parku Šumava řádné výběrové řízení
30. 3. 2009 České republice nezbývá než přejít na obnovitelnou energii Jindřich  Kalous
30. 3. 2009 Heinberg nemá apriorní názor
27. 3. 2009 Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009