24. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 3. 2009

Všeho mnoho škodí...

Dovolím si vstoupit touto prostinkou pravdou do debaty o víře, církvích a jejich postavení v současném světě a společnosti, Českou republiku a českou společnost nevyjímaje. Podle mého názoru je na čase přijmout to, že v království rozumu nám něco chybí. Prostě nějak nám ten svět vykládaný pouhým rozumem kulhá, stejně jako kulhal ten vrcholně středověký, který se opíral skoro výhradně o víru a to ještě jenom o víru pravou, katolickou.

Teprve, když si uvědomíme, jak tehdejší víra a její církev ovlivňovala nejen mocenské kruhy, ale doslova každodenní život a všední rozhodnutí, jak pronikla hluboko do každého tehdejšího člověka, jeho myšlení a konání, dokážeme ocenit, co představovala česká reformace a husitské hnutí. Předběhlo tehdejší evropské myšlení prakticky o celé jedno století. Je podle mého přesvědčení jednou z velice příjemných českých tradic, že si dokáže uchovávat zbytky zdravého rozumu i při největším běsnění nějakého „zeitgeistu“ a věřím, že tomu tak bude i v případě určitého návratu víry do našeho každodenního života.

Pokládám za velice smutné, že ani po mnohasetletých zkušenostech není katolická církev schopna ve vztahu k české realitě najít potřebnou sebereflexi a s železnou pravidelností ze sebe udělá nepřítele lidu. Už, už se zdá, že jí to konečně došlo a ona se už poučila a pak se zase najde nějaký ten prelát, který svým vystupováním a konáním ukáže, že katolická církev už na českou duši rezignovala a soustřeďuje se výhradně na ten zbytek.

Stejně tak by českým katolíkobijcům slušelo více pokory a měli by se k této organizaci a víře, kterou představuje, chovat s větším respektem a úctou. Úplně postačí sdělení, že katolická církev žádné stamiliardy odškodného prostě nedostane a stejně tak jí nenáleží žádné právní výsady. Stejně tak by se mělo dostat každému ujištění, že si tato společnost váží osobnostních i společenských hodnot, které víra sebou nese. V zájmu toho jsme připraveni jednat o navrácení některých konkrétních majetků a tím to končí. Jde o akt dobré vůle do budoucna a nikoliv o rekriminaci minulosti.

Učiním jen krátké zastavení u ochrany života. Právo na život chápe a vykládá stále více lidí jako prioritní právo na svou vlastní existenci. Jen menšina z nás ho chápe jako povinnost ochraňovat životy druhých, život jako takový a právo očekávat totéž od druhých. Ptám se všech, kteří řvou jako pominutí po ulicích a bojují za práva na život nenarozených, jestli jsou také ochotni hledat řešení pro ty narozené. A ptám se těch, kteří horují pro to, aby nenarození mohli umírat, kdykoliv se narozeným zlíbí, čí právo a na co vlastně prosazují. Zdá se mi, že v té pouliční vřavě a rvačce nejde ani tak o život nenarozených jako o vyřizování si účtů narozených.

Je zbytečné kohokoliv urážet a zesměšňovat, zvláště když vidíme, že nám rozum na všechno nestačí a že potřebujeme i víru a cit. Právě ten cit by nám měl říci, že ponižováním a urážkami posilujeme na každé víře to nejhorší, co ji provází a tím je její církev a fanatismus, který probouzí ve svých věřících, a pragmatismus, který pěstuje ve své hierarchii. Obojí je od víry hodně daleko. Možná by nám to měl říci i zdravý rozum. Ale i ten je v poslední době často na dovolené. Zdá se, že se těmi dlouhými roky nadvlády trochu unavil a snad i poněkud zblbnul...

                 
Obsah vydání       24. 3. 2009
24. 3. 2009 Topolánkova vláda padla
24. 3. 2009 BBC: Čeští poslanci donutili vládu k rezignaci
24. 3. 2009 Daily Telegraph: Česká vláda obětí finanční krize
24. 3. 2009 Konečně sami... Ladislav  Žák
24. 3. 2009 Izraelci používali palestinské děti v Gaze jako lidské štíty
24. 3. 2009 Děti jako lidské štíty -- žádné "incidenty", ale zločinný systém Karel  Dolejší
24. 3. 2009 Špatná vláda, mizerná demokracie Václav  Novotný
24. 3. 2009 Americká vláda se pokusila umlčet Binyama Mohameda příslibem, že ho pustí
24. 3. 2009 K teorii mezní zlodějny Karel  Dolejší
24. 3. 2009 Po zveřejnění zpráv o oživení amerického trhu realit globální trhy výrazně stouply
24. 3. 2009 "Starý" a "mladý" pohled na současnou Českou republiku David  McCallum
24. 3. 2009 An "old" and a "young" view of the contemporary Czech Republic David  McCallum
23. 3. 2009 Demokratické a nedemokratické strany zelených Štěpán  Kotrba
24. 3. 2009 Všeho mnoho škodí... Ladislav  Žák
24. 3. 2009 Mezinárodní komise konstatuje, že Gruzie byla agresorem
23. 3. 2009 V Británii zemřela kontroverzní "celebrita" - avšak zveřejněním svého případu zachránila mnoha lidem život
24. 3. 2009 Co dál? Jan  Smolák
24. 3. 2009 Rada Českého rozhlasu se vážně chce soudit s koncesionáři...?
24. 3. 2009 Vloni vykonáno 2 390 poprav, 72 procent lidí popravila Čína
23. 3. 2009 Obama by měl dát pozor na rostoucí hněv v Americe
23. 3. 2009 Wall Street: Zločiny proti lidskosti
24. 3. 2009 Pár nechtěných medializačních kouzel těchto dnů Miloš  Dokulil
23. 3. 2009 Vinen je Rath i Bendl, tvrdí pracovnice Českého muzea výtvarných umění Mazačová
23. 3. 2009 Sjezd ČSSD: vzpoura davů Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 K petici "Za Česko kulturní" - a nejen k ní Petr  Kužvart
23. 3. 2009 Tycovo El Paso: Dobře míněný pokus přiblížit romskou komunitu, který nevyšel Jan  Čulík
23. 3. 2009 Proč ne jen "Celé Česko čte"? Bohumil  Kartous
23. 3. 2009 Církev svatá, nebo zločinná? Jan  Kadubec
23. 3. 2009 Objevy z protektorátu, očima Předčítače, Kohoutův román na pokračování a nový Kundera Josef  Brož
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
23. 3. 2009 Demokracie potřebuje čtvrtý pilíř Zdeněk  Trinkewitz
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
23. 3. 2009 Kosovo po deseti letech Jiří  Jírovec
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009