Vliv konopí na rozvoj schizofrenie zpochybněn

17. 3. 2009 / Bushka Bryndová

Studie dánských vědců zpochybnila vliv konopí na vznik psychóz a následné schizofrenie. Podle ní lidé, kteří trpí déletrvajícími psychotickými epizodami po užívání konopí, zřejmě jen vykazují počáteční příznaky již existující schizofrenie.

Výsledky této studie z listopadu 2008 potvrzují předešlé výzkumy souvislosti mezi užíváním konopí a schizofrenními poruchami – např. studii amerických vědců publikovalo březnové číslo časopisu Psychiatry Research z roku 2005 (článek v češtině). Tentokrát vědci z Aarhuské university v Dánsku zjistili, že tzv. psychózy indukované konopím jsou zřejmě ranými projevy schizofrenie.

Prozkoumali rodinné anamnézy pacientů, kteří se mezi lety 1994 a 2005 léčili s diagnózou psychózy indukované konopím (609 osob), a dalších pacientů léčených na schizofrenií nebo přidruženou psychiatrickou diagnózou (6476 osob). Právě tato predispozice k duševním poruchám později přispěla k riziku léčby schizofrenie a psychózy indukované konopím.

Vědci zjistili, že lidé léčení na marihuanovou „psychózu“ měli ve svých rodinách obdobný výskyt schizofrenie jako ti s diagnózou duševní nemoci. Jejich závěrem tedy je, že psychóza indukovaná konopím bude spíše projevem ranného stadia schizofrenie, než samostatnou klinickou diagnózou.

Dánští vědci se domnívají, že výsledky jejich výzkumu popírají hypotézu, podle které silné užívání marihuany může u malé části uživatelů vyvolat schizofrenii.

Jsou naopak přesvědčeni, že u těchto lidí by se schizofrenie vyvinula tak jako tak, a nezávisle na užívání konopí. Navzdory nedávným tvrzením o potenciální spojitosti mezi užíváním konopí a duševními nemocemi neexistují empirické údaje, které by svědčily o nárůstu výskytu schizofrenie mezi lidmi se statisticky vyšší mírou užívání marihuany.

Údaje o populaci byly získány z dánského psychiatrického centrálního registru, což umožňuje tamní systém registrace občanů. Jako ukazatel predispozice k psychiatrickým poruchám byla použita psychiatrická anamnéza rodinných příslušníků. Vyhodnocení poměru psychózy indukované konopím a schizofrenie spojené s predispozicí k psychiatrickým poruchám se provádělo pomocí srovnávací analýzy rizik.

Obecně platí, že poměry mezi výskytem psychózy indukované konopím a psychózy schizofrenního okruhu spojené s predispozicí k onemocněním schizofrenního spektra, dalším psychózám a jiným psychiatrickým poruchám v prvním stupni příbuzenství byly podobného rozsahu. Nicméně, u dětí s matkou trpící schizofrenií bylo 5-násobně vyšší riziko rozvoje schizofrenie a 2,5-krát vyšší riziko vzniku psychózy indukované konopím. Riziko poruch schizofrenního spektra po psychóze indukované konopím a načasování spuštění nemoci neměly souvislost s rodinnou predispozicí.

Úplné znění studie „Porovnání jedinců léčených na psychózu indukovanou konopím“ (Comparison of subjects treated for cannabis-induced psychosis and schizophrenia) najdete v archivu odborného časopisu General Psychiatry.

Zdroj: Arendt M, et al. Arch Gen Psychiatry 2008;65(11):1269–74. Abstrakt plus studie ZDE

Vytisknout

Související články

V zajetí své mysli a neschopnosti druhých

2.4. 2015 / Milan Mundier

Každý sociální pedagog má nějaké své „srdeční“ téma, něco, čemu by se chtěl jednou primárně věnovat. Já se dlouhodobě zabývám sociální situací lidí, kteří trpí nějakým závažným duševním onemocněním, nejčastěji schizofrenií. Proto si nesmírně vážím...

Obsah vydání | Středa 18.3. 2009