17. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 3. 2009

Grantová komise Ministerstva kultury ČR rezignovala kvůli razantnímu krácení rozpočtu

Hrozí kulturní bankrot

tisková zpráva odstupující komise

Členové odborné grantové komise Ministerstva kultury pro profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo na svém zasedání v pátek 13. března 2009 podali rezignaci. Důvodem jejich odstoupení je snížení celkové částky na projekty jejich oboru o 35%. Toto razantní snížení by znamenalo reálnou likvidaci projektů a činností v oblasti tance, pohybového a nonverbálního divadla, za což odmítli nést odborníci z grantové komise odpovědnost.

Komise byla na redukci celkové dotace pro obor upozorněna počátkem února. Při svém prvním zasedání 13. února 2009 zaslala otevřený dopis ministrovi, v němž odmítla převzít spoluodpovědnost za následky rozhodnutí vedení Ministerstva kultury. Finanční škrty byly provedeny bez předchozí analýzy a zvážení stavu oboru, což ohrožuje jeho dlouhodobě podfinancovanou profesionální infrastrukturu přímo v základech.

Oblast současného tance a pohybového divadla se u nás podařilo po roce 1989 vybudovat prakticky z nuly, a to především díky aktivitám neziskových kulturních organizací. Ty jsou na grantových systémech (nejen MK ČR) závislé a další krácení by znamenalo jejich likvidaci a tudíž zmrazení dynamicky nastartovaného rozvoje v této oblasti umění.

Krácení rozpočtu nebylo provedeno systémově, nebyly brány ohledy na potřeby jednotlivých oborů a možnost dorovnat jejich podporu z jiných zdrojů - programů či odborů MK (Fondu kinematografie, projektu Martinů Revisited atp.). Takže např. Program státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a pěveckých sborů má k dispozici 100% loňské částky, tedy 81,7mil. Oproti tomu částka určená na dotace pro oblast profesionálního tance a pohybového divadla pro celé území ČR byla snížena na pouhých 7,8mil. Kč.

Členové odborné grantové komise Ministerstva kultury pro profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo se omlouvají všem žadatelům v této oblasti a zároveň je vyzývají k aktivitě. „Je třeba si uvědomit a dát jasně najevo, jak vážné dopady na obor bude mít krácení dotací Ministerstva kultury v letošním roce. S  následky tohoto kroku se budeme vyrovnávat několik let“, říká předsedkyně komise Ivanka Kubicová, vedoucí taneční katedry HAMU.

Během uplynulého měsíce, ještě před svým rozhodnutím rezignovat, komise pokračovala ve své práci: posoudila všechny projekty a stanovila hranice pro přidělení dotace žadatelům. Společně s ostatními zástupci grantových komisí předala ministrovi kultury Václavu Jehličkovi žádost o urychlené setkání tak, aby se výsledky schůzky mohly odrazit v závěrečných kolech grantových jednání. Zástupci komisí se na přání úřadu sešli s vedením ministerstva ve dvou týmech 4. a 5. března 2009.

Na jednání bylo ministrem přislíbeno konkrétní řešení v podobě žádosti podané Ministerstvu financí ČR o navýšení rozpočtu grantových komisí o 20%. O splnění tohoto slibu však ministerstvo dosud neinformovalo. „Předpokládám, že top management Ministerstva kultury věděl již od počátku roku 2009 o dramatickém snížení rozpočtu Kulturních aktivit, přesto zatím úřad nepodnikl žádné viditelné kroky k nápravě stávající krizové situace. Výjimku tvoří dle neoficiálních informací 4 miliony k dofinancování propadu rozpočtu v oblasti literatury, která byla letos krácena o více než 50%.“ komentuje přístup ministerstva místopředseda komise Ondřej Hrab, ředitel Divadla Archa.

Schválený rozpočet MK na rok 2009 byl celkově krácen o 5,8%, což jej opět citelně vzdaluje od plánovaného 1% na kulturu (vláda snahu o dodržení schválila v dokumentu Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013, ovšem v letošním roce podíl k celkovým výdajům státního rozpočtu dosahuje 0,73%, bez započtení výdajů na církve dokonce pouze 0,59%). Přitom v době úsporných opatření a krácení rozpočtů Ministerstvo kultury zvýšilo rozpočet na provoz příspěvkových organizací o 141 mil. Kč a výdaje na činnost svého úřadu o 17 mil. Kč! Radikální pokles nastal naopak u podpory živého umění a kultury národnostních menšin, což pro obě oblasti znamená faktickou likvidaci.

Stávající situaci by prospěla zásadní změna dotačního systému pro všechny rezorty tak, aby byly dlouhodobě jasné priority a závazné poměry v jednotlivých oblastech podpory. Krácení kapitoly Kulturních aktivit Ministerstva kultury je zvláště zarážející v době předsednictví ČR Radě Evropské unie a v roce, který byl vyhlášen rokem kreativity a inovací - tedy hlavních atributů živého umění. Navíc je prokázáno, že kulturní aktivity přispívají k růstu konkurenceschopnosti a ozdravení ekonomické základny státu a mohou výrazně přispět k řešení důsledků současné globální ekonomické krize.

                 
Obsah vydání       17. 3. 2009
17. 3. 2009 Konec zatlačování, konec mentorování - jasné priority a respekt Karel  Dolejší
17. 3. 2009 Americký satirik rozdrtil pověst televizních finančních "odborníků"
17. 3. 2009 Británie ho vrátila. V Darfuru ho popravili
17. 3. 2009 Jak jsem byl 14. března 1939 odsunut z Podkarpatské Rusi Josef  Liška
17. 3. 2009 Hrozí kulturní bankrot
17. 3. 2009 Americký sen Tomáš  Stýblo
17. 3. 2009 Smí Care zneužívat ty, kterým chce pomoci? Jan  Paul
17. 3. 2009 Privatizace krajiny František  Řezáč
17. 3. 2009 O interpretaci slov pana Bernanke, neboli O pískání v tmavém lese Uwe  Ladwig
17. 3. 2009 Přirozený vývoj a globální oteplování: některé souvislosti, úsměvné mýty a jejich ne vždy veselé důsledky Václav  Procházka
16. 3. 2009 Může virtualita ovládnout reálný život?
16. 3. 2009 Nedůvěra k voličům? Karel  Dolejší
17. 3. 2009 Neexistuje jen Facebook... Jan  Čulík
17. 3. 2009 Moc bezmocných
17. 3. 2009 Přijde i krize pojišťováků?
17. 3. 2009 Recept na krízu - chovajte sa ako francúzska polícia
17. 3. 2009 V Salvadoru se ujala moci levice. Demokraticky.
17. 3. 2009 Morales rozdal půdu chudým
17. 3. 2009 Masarykova univerzita umožňuje kvalitní výuku angličtiny
17. 3. 2009 Pohled věřícího
17. 3. 2009 Novotný, novotnější, nejnovotnější Petr  Štengl
16. 3. 2009 Když to dobře dopadne ... Michal  Vimmer
16. 3. 2009 Polívkův Český lev 2008 versus glamour César 2009, znovu Jiří David a Nikdo se nebude smát Josef  Brož
16. 3. 2009 Nesmyslné utrpení? Petr  Schnur
14. 3. 2009 Revoluce začíná - a je uskutečnitelná prostřednictvím technologie
16. 3. 2009 Že jsme málo bilingvní ? Miloš  Dokulil
16. 3. 2009 Pár nedávných citátů pro osvěžení paměti (2) Miloš  Dokulil
16. 3. 2009 Immanuel Wallerstein: Občanská válka ve Spojených státech? Immanuel  Wallerstein
16. 3. 2009 Web druhé generace jako výzva i hrozba Štěpán  Kotrba
15. 3. 2009 15. březen 1939: Vznikem Protektorátu bylo zahájeno pronásledování Židů Richard  Seemann
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009