13. 2. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 2. 2009

Spor o brněnské ghetto

"Bronx" pod drobnohledem expertů

Co a jak dál se situací v kdysi honosné čtvrti, která už v brněnské hantýrce zdomácněla jako "Bronx" ? Napovědět v této otázce měly výzkumy ostravské organizace VeryVision (VV). Prodebatovat výsledky její práce přišlo 29. ledna do Muzea romské kultury (MRK) v Brně asi padesát zájemců.

Projekt si objednal Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. Diskuse v rámci koalice Lokálního partnerství (LP - v Brně sem patří sdružení Drom, IQ Roma servis a magistrát) ukázaly, že sami členové LP nemají dost informací o lidech z ghetta. Považují za obtížné získávat sociologické údaje přímo od jeho obyvatel kvůli neochotě odpovídat a též s ohledem na obtížný průnik tazatelů do daného prostředí. Lokální partnerství proto vsadilo na experty.

Podle Daniel Topinky z VV, agentury zaměřené na výzkum a vzdělávání, se brněnské ghetto liší od ostravského především tím, že nemá pevné hranice: "V Ostravě bariéru sociálního vyloučení zřetelně vidíme, kdežto v Brně přece jen existuje přes den na ulicích Bratislavská a Cejl běžný život, mezi neudržovanými domy fungují obchody a úřady." Mapa zdejšího sociálního vyloučení tak má podle Topinky mozaikovitou podobu, ulici Bratislavská zabydlují také neromští zájemci o levné bydlení, které zároveň splňuje podmínku blízkosti centra města, stejně jako Arménci, Albánci z Kosova a Ukrajinci, provozovny zde mají Mongolové a Vietnamci, stěhují se sem studenti oceňující též "jinakost" či "multikulturnost" čtvrtě. Většina Brňanů se ovšem "Bronxem" bojí jen projít.

Průzkumníci z VV se v brněnském ghettu pohybovali od října do listopadu 2008. Práci jim ovšem téměř znemožňoval zákon č. 101/2000 Sb. "Kvůli němu, jak asi víte, zmizely všechny statistické údaje týkající se etnik," stěžoval si Topinka. Prakticky neexistují data, podle nichž by se daly plánovat integrační programy pro oblast Brno-střed a Brno-sever. Přestala tak např. oficiálně existovat "romská nezaměstnanost", přitom jde o klíčový problém. Problematické enklávy v celkovém úhrnu pozitivních dat vykazovaných za větší celek tak nejsou vidět.

Podle pracovníka VV se autoři projektu snažili co nejvíce vyhnout akademickým půtkám o tom, kdo je či není Rom, a zaměřili se jednoduše na ty sociálně vyloučené. Romů začleněných do většinové společnosti si nevšímali.

Navzdory obtížím se tým VV dobral k výsledku, který zveřejnil v publikaci Identifikace sociálně vyloučených lokalit a zpracování jejich mapy ve městě Brně. Najdeme v ní všestranný popis sociálně vyloučených lokalit a sociologickou charakteristiku obyvatel obvodů Brno-střed a Brno-sever, stav domů a bytového fondu atd. Jen pro zajímavost: Nezaměstanost v "Bronxu" dosahuje kolem 90 %, řada Romů však pracuje nelegálně na stavbách, šíří se lichvářství. Romů zde žije kolem 50 %, pokud jde o věk, lidí mladších 15 let zde najdeme 50 %, nad 60 let 10 %. Podařilo se zjistit, že na Bratislavské a okolí žije 80 olašských Romů.

Z historie Romů pod Špilberkem

Před II. světovou válkou celkově v Čechách a na Moravě žilo asi 6 000 Romů, na jižní Moravě většina z nich (převážně z rodů Danielů a Holomků) usedle. Válku jich přežilo kolem 500. Po roce 1945 začali do Čech a na Moravu přicházet Romové noví, a to ze Slovenska. V samotném Brně se v roce 1946 vyskytovala Romů asi stovka, pocházeli z okolí Spišské Nové Vsi. Začali osidlovat Bratislavskou a Francouskou ulici, hlavně prázdné a vydrancované byty po Němcích, částečně po Židech. Pokud jde o reakce okolí, už počátkem 50. let docházelo v této oblasti k odporu obyvatel, kteří v peticích žádali vystěhování Romů zpět na Slovensko. Roku 1968 už žilo v Brně okolo 1700 Romů, v období 1968 - 89 se jejich počet ztrojnásobil. Ekonomická reforma po roce 1990 situaci vesměs nekvalifikovaných Romů zhoršila, v okolí Bratislavské přibyla další vlna slovenských Romů. Na místě začaly být viditelné následky nezaměstnanosti, nevyhovujícího bydlení, kriminality, narkománie a hráčské závislosti. V současnosti odhadují výzkumníci z VV celkový počet brněnských Romů na 15 - 20 000. Pokud však jde o odhad těch "sociálně vyloučených", stanovili poměrně široký a nepřesný interval: 5 - 12 000 lidí.

Spory o zadání výzkumu

Část průzkumů osvětlujících vznik patologických jevů představila Irena Kašparová z Fakulty sociálních studií MU. Její tým měl 6 výzkumníků. "Nezkoumali jsme např. jen suché počty nezaměstnaných, ale dynamické procesy, jak zde nezaměstnanost vzniká," vysvětlila Kašparová. Její kolegyně z FSS, Adéla Souralová, prezentovala výzkum v oblasti zaměstnání, vzdělávání a předcházení sociálnímu vyloučení. Zahrnula do něj však pouze základní školy na ulici Merhautova a Vranovská stojící uvnitř tzv. Bronxu. "Na střední škole žádní Romové v ghettu nejsou, můžeme je najít pouze na Střední odborné škole sociálně-právní Emila Ščuky na Vranovské, tam ale funguje segregace. Ščukova škola byla kritizovaná, protože prý přetahuje žáky kteří by se mohli normálně vyučit," vysvětlila Souralová. Její závěr zněl: v okolí Bratislavské se pořád dokola reprodukují patologické jevy, integrace Romů se zde zatím příliš nedaří.

Jedna z přítomných uvedla, že 90 % dětí např. ze ZŠ 28. října se sice hlásí na učební obory, ale velké procento jich skončí v polovině prvního ročníku. "Na Ščukově škole mají žáci všechno financované, protože škola z toho má prospěch, většinu žáků se proto snaží udržet," připomněla další. Jedna z nespokojených uvedla, že by si "chtěla došlápnout na ty, kteří si spádovost pouze dvou základních škol (na Merhautově a Vranovské) do zadání projektu vymysleli." Opakovaly se dotazy, především od učitelek, pracovnic magistrátu a úřadu práce, proč ve výzkumu nefigurují výsledky romských žáků ze ZŠ a tzv. zvláštních škol, které leží mimo území vymezené k průzkumu. Důvodem výhrad bylo to, že na základě tohoto výzkumu se začnou v budoucnu vynakládat finanční prostředky jiným směrem než je potřeba. "Jako tým už jsme dostali zadání, jakou ohraničenou lokalitu máme zkoumat, nemohli jsme ji měnit a rozšiřovat," hájila svou kolegyni Kašparová.

"Proti tomu bych se chtěl za zadavatele výzkumu ohradit," reagoval David Oplatek z Agentury proti sociálnímu vyloučení. Podle něj měli řešitelé zadání na práci 6 měsíců a za špatné nastavení projektu není zadavatel zodpovědný.

Diskutující se pak rozdělili do menších hloučků, emoce se zklidnily u stolku s ukázkami romské kuchyně. I když zde padaly polemické argumenty, debata ukázala, že vůle řešit problematiku vyloučených lokalit existuje, byť odlišnými cestami.

Text vyjde v listu Romano hangos / Romský hlas 2-2009 na http://www.srnm.cz

                 
Obsah vydání       13. 2. 2009
15. 2. 2009 Mezi kritiky evropské protiraketové základny přibyl významný americký vědec Karel  Dolejší
15. 2. 2009 Hledání alternativ k evropské protiraketové základně: Program NCADE a jeho úskalí Karel  Dolejší
15. 2. 2009 Do ringu bez tréninku Soňa  Hromátková
15. 2. 2009 More Czech resources in English
14. 2. 2009 Obří farmaceutická firma poskytne světovým chudým léky za nízké ceny
15. 2. 2009 Immanuel Wallerstein: Politika hospodářské katastrofy Immanuel  Wallerstein
15. 2. 2009 ČSSD si pozvala na sjezd "přítele z USA", válečného zločince Štěpán  Kotrba
15. 2. 2009 ČSSD: Generál Clark a sjezdová diskuze, která se nekonala Vladislav  Černík
15. 2. 2009 Paroubek v ČT: názor ČSSD na radar ani Clarkovo poselství nezmění Štěpán  Kotrba
13. 2. 2009 Stala se ČR obětí velmocenských kšeftů? Karel  Dolejší
14. 2. 2009 Bendl dostal šanci napravit přehmat svého předchůdce Martin J. Kadrman
13. 2. 2009 Hamas vraždí v Gaze
14. 2. 2009 Plán na vyváznutí ze světové krize Wenzel  Lischka
14. 2. 2009 Ronald Reagan byl odborář a nebyl antikomunista Petr  Nachtmann
14. 2. 2009 K Nachtmannovým selektivním výpiskům z anglické Wikipedie Karel  Dolejší
14. 2. 2009 Reagan byl odborář a nebyl antikomunista? -- Dobrej vtip Jiří  Drašnar
13. 2. 2009 CVVM: dvě třetiny lidí jsou stále proti radaru USA v ČR
13. 2. 2009 Evropa proti americké protiraketové obraně Jana  Glivická
13. 2. 2009 V Afghánistánu je nezvěstná třetina zbraní z amerických dodávek
13. 2. 2009 Klaus se vysmál šéfredaktorům
13. 2. 2009 Když šéfredaktor dezinformuje Štěpán  Kotrba
13. 2. 2009 Čína se bojí o své satelity
13. 2. 2009 To není nejlepší řešení: Zbrzdit zadlužení, anebo snížit daně? Uwe  Ladwig
13. 2. 2009 Spor o brněnské ghetto Pavel  Pečínka
13. 2. 2009 O jedné "obyčejné" smrti: Zabil se schopný člověk Jan  Paul
13. 2. 2009 Reichenberg a lyžníci Ladislav  Žák
13. 2. 2009 Jak ukřičet Davida Ratha
13. 2. 2009 Izrael: Vládu zřejmě utvoří Netanyahu
13. 2. 2009 Josefa Zemana a Ludvíka Vaculíka cesta někam
13. 2. 2009 Salonní vůz
13. 2. 2009 Důchodcův dopis ministryni zdravotnictví Štěpán  Steiger
13. 2. 2009 Zveřejnění odposlechů - soukromí každého jedince ztrácí svou nedotknutelnost Petr  Žantovský
13. 2. 2009 Česká televize démonizuje Hugo Chaveze, který stojí v čele Venezuely již deset let Daniel  Veselý
13. 2. 2009 Uklízečky pozor, Amerika konečně náš vzor ! Karel  Košťál
13. 2. 2009 Nikoliv střet, ale dialog civilizací o lidských právech Ondřej  Lánský
13. 2. 2009 "Politická moc si nechala vyrobit podklady o údajném spiknutí v kauze Savoy" , tvrdí Slonková Štěpán  Kotrba
13. 2. 2009 Kauza Asanace po osmnácti letech skončena. Rozsudkem Ústavního soudu.
12. 2. 2009 O odbornících, poustevnících a babičce paní Haisové Karel  Dolejší
12. 2. 2009 Tak nejprve k tištění peněz a k Výmaru Jan  Hošek
12. 2. 2009 Národ v ohrožení Kostas  Dimelis
12. 2. 2009 Abraham Lincoln -- jen "symbol"? Miloš  Dokulil
12. 2. 2009 Vzpomínat na Darwina s úctou, anebo jej odmítat? Miloš  Dokulil
12. 2. 2009 Ve Vietnamu a Mongolsku nejsou jen "doly na lidi" Milan  Daniel
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009