29. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 1. 2009

Řekni, kde ti muži jsou?

"Je načase, aby se muž probudil, neboť muž na Západě již několik staletí spí. Na mnohých úrovních se zaplétává do válek a bojů o moc, čímž působí společnosti značnou škodu."

To je citát z knihy Promluv k Západu od Stephana V. Stepali-Doliwy, která vyšla v Mnichově v r. 1994, v češtině o pět let později, a má na každý den úvahu k zamyšlení. Dokončím tu, která byla psána k 24. lednu:

"Muž musí mít velké a svaté hodnoty, které ho v životě vedou. Musí se zaslíbit Bohu, aby měl jeho život smysl. Musí se naučit bojovat za ideály, nikoliv za potěšení z moci. A také, musí být své ženě partnerem. Většinou tu dnešní muži nejsou ani pro své ženy ani pro děti ani pro sebe. Žijí své zvířecí instinkty a nalézají potěšení ve změně a střídání. To je základní důvod všeho jejich utrpení a bojování. Muž na Západě se proto v prvé řadě musí naučit jedno: pro něho, který tolik miluje změnu, připadá v úvahu především jedna změna -- od zaplétání se se světem a tělem ke spojení s duší a Bohem. Jen když si muž stiskne s Bohem ruku, končí utrpení společnosti, která se vyznačuje necitelností, egoismem, kriminalitou a podobnými děsy. Každý muž se musí cítit zodpovědný za bídu společnosti, v níž žije. Nikdo nemůže svalovat vinu na druhé. Každý, kdo se aktivně nezapojí, je vinen. Služba bližnímu, je nejlepší způsob, jak neztrácet čas."

Kniha má 427 stran, s úvahami pro každý den. Je možné s nimi souhlasit i nesouhlasit, co je však důležité, že vůbec existují. Abych dodržela genderovou rovnost, ocituji též něco k ženám, úvaha k 23. lednu:

"Slovo emancipace má na Západě na jazyku každý. Emancipují se zejména ženy. Ale také podniky, skupiny, dokonce města. Všechno se emancipuje. U každé formy emancipace je rozhodující otázka: od čeho -- k čemu? Nebo si myslíš, že ti při umírání pomůže, že jsi žil ve městě, které se "emancipovalo" z maloměsta na metropoli? Nebo si myslíš, že je rozhodující, zda jsi se jako žena "emancipovala", případně jsi jako muž žil s "emancipovanou" ženou? Jak jsem již řekl, rozhodující emancipace spočívá v přeměně člověka v Boha. Emancipace se vyjadřuje v lásce, opravdovosti, poctivosti, vnitřním míru a nenásilí. Mnozí lidé na Západě i na Východě se považují za emancipované. Ve skutečnosti však jsou jen s-vedeni. Otevři oči a konečně prohlédni, jak jsi uváděn v omyl. Každou věc a každého člověka zkoumej z hlediska pěti základních ctností: lásky, pravdy, spravedlnosti, míru a nenásilí. To je měřítko, podle kterého můžeš všechno měřit. To je garantem tvé opravdové emancipace, směřující k tvému vlastnímu já."

Na závěr pár slov k aktuálnímu tématu financí, věnuje se jim 11. leden:

"Na tomto světě peníze jsou zapotřebí. Měli byste jich však mít jen tolik, kolik potřebujete k uspokojení nutných potřeb. Peníze byste také měli mít proto, abyste mohli pomáhat druhým. To je nejlepší způsob, jak s penězi nakládat: totiž udělat jimi druhým radost. Samozřejmě byste měli mít možnost udělat radost i sobě. Nemám valné mínění o asketických misantropech, kteří předstírají, že žijí jen pro druhé, avšak procházejí životem jako zahořklí mrzouti. Chraň se ale před nadbytkem peněz, který tě může velmi rychle učinit pyšným a zatvrdit tvé srdce. A navíc, hodně peněz přináší hodně starostí. Žij prostým životem. Měj radost z maličkostí. Měj vždy oči a uši dokořán otevřené pro krásu přírody. Pěstuj lásku k bližním. Pak budeš vždy mít dost radostí, které vůbec žádné peníze nestojí."

Knihu vydala GRAFIE s.r.o. Ostrava, z německého originálu Sai Baba spricht zum Westen přeložili Ruth a Milan Hálovi 1999

                 
Obsah vydání       29. 1. 2009
28. 1. 2009 Rusko zruší plány na raketovou obranu
29. 1. 2009 Putin a ruská vláda nabízejí Spojeným státům smířlivý postoj
29. 1. 2009 Za levné léky se v ČR vydaly jen 4 promile z celkových nákladů na léčiva Petr  Wagner
29. 1. 2009 Nejen technické aspekty radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
29. 1. 2009 Obamův Bílý dům asi pošle Íránu dopis, jehož cílem je rozmrazit americko-íránské styky
30. 1. 2009 Michael  Marčák
29. 1. 2009 Hospodářská situace se stále zhoršuje
29. 1. 2009 Sněmovna reprezentantů schválila Obamův balík hospodářských pobídek v hodnotě 825 miliard dolarů
28. 1. 2009 Michael  Marčák
29. 1. 2009 Zachrání nový ministr dopravy nádraží v Ústí nad Orlicí? Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Je veřejný zájem na zbourání Pražského hradu?
29. 1. 2009 Existuje v ČR "moderní" a všestranně adekvátní výuka? Miloš  Dokulil
29. 1. 2009 El Baradei odmítl poskytnout rozhovor společnosti BBC
29. 1. 2009 Papež vyjádřil solidaritu s židy
29. 1. 2009 Rada Českého rozhlasu stále lže - a to nejen o Rádiu Wave Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Protest proti Radě ČRo podpořil i ministr školství
29. 1. 2009 Selhávající rodiče, postižené děti, neboli Stát jako ochránce úspěchu mladých Uwe  Ladwig
29. 1. 2009 Řekni, kde ti muži jsou? Marie  Haisová
28. 1. 2009 Zavádění otrokářského řádu: výsledek arogance zaměstnavatelů vůči zákoníku práce
28. 1. 2009 FRAŠKA V ROZHLASE: Rada zaslala svou odpověď posluchačům dřív, než zasedla
26. 1. 2009 Přemek Podlaha a hospodářská krize Ladislav  Žák
28. 1. 2009 Cabrnoch referuje: Zaměstnavatelé v Evropském parlamentu prohrávají se zaměstnanci
28. 1. 2009 Vraždy, k nimž Kreml mlčí
28. 1. 2009 Ochrana osobních údajů -- není co slavit
28. 1. 2009 Slaďme noty s "našimi" cizinci Milan  Daniel
28. 1. 2009 Dalrymple a britská psychiatrie: Existuje cesta zpět? Alena  Breuerová
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008