28. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 1. 2009

Developeři si stanovili maximální cenu za koupi Masarykova nádraží. Stát nemůže ustoupit

tisková zpráva Oživení

Loni v létě jsme byli svědky bouřlivé veřejné diskuse o budoucím osudu Masarykova nádraží, v souvislosti se schvalováním nového územního plánu. Málokdo však tušil, že o budoucím majiteli a kupní ceně se rozhodlo již v roce 2006. Tehdy ČD, a. s., současný majitel Masarykova nádraží, podepsaly smlouvu o zřízení předkupního práva na koupi Masarykova nádraží se společností Masaryk Station Development a. s. na časově neomezenou dobu a za maximální kupní cenu 900 mil. Kč.

Smlouva o zřízení překupního práva PDF

Schéma firem s předkupním právem PDF

Motivem pro podepsání smlouvy bylo zajištění revitalizace Masarykova nádraží formou tzv. Public Private Partnership (PPP) s použitím soukromých investic do chátrajícího nádraží. Předmětem smlouvy je zřízení předkupního práva na definované nemovitosti pro případ, že ČD bude tyto objekty chtít kdykoliv v budoucnu prodat. Způsob výpočtu ceny však dovoluje prodat tyto objekty za maximálně 900 mil. Kč! Předkupní právo je zřízeno jako věcné a je zapsáno v katastru nemovitostí. Kombinace maximální možné ceny a neomezeného trvání předkupního práva činí smlouvu jednostranně výhodnou pro oprávněnou stranu, akciovou společnost Masaryk Station Development (MSD).

Ve společnosti MSD drží ČD menšinový 34% akciový podíl. Zbylých 66% akcií vlastní společnost Masaryk Station Investment a. s. (MSI) vlastněná společnostmi Sudop Group a. s., ING Real Estate Development CR s. r. o. a Morávka Centrum a. s. Není jasné, jakým způsobem ČD vybíraly své partnery sdružené do MSI. "Na žádost o informace týkající se způsobu výběru partnerů podanou dle zákona o svobodném přístupu k informacím ČD v zákonné lhůtě neodpověděly. Podali jsme proto stížnost, která se nyní vyřizuje," konstatuje Mgr. Pavel Grošpic, advokát zastupující sdružení Oživení. Například výběr společnosti Sudop Group je možné vysvětlit pouze díky dlouholetým vřelým obchodním vztahům s ČD, pro které Sudop projektuje prakticky všechny významné stavby a se kterou spoluvlastní také akciovou společnost RailReal.

Vedle netransparentního výběru smluvních partnerů je největším nedostatkem smlouvy a hrubým porušením zásady hospodárnosti nakládání s veřejným majetkem stanovení maximální budoucí kupní ceny nemovitostí. Cena totiž nepřesáhne 900 mil. Kč ani v případě, že se prodej bude realizovat v horizontu několika let či desetiletí, kdy lze očekávat rostoucí cenovou atraktivitu této lokality. Dále smlouva neřeší hodnotu budoucích nutných provozních investic ČD do nemovitostí před samotným prodejem. Ustanovení smlouvy prakticky neumožňují ČD od nevýhodné smlouvy odstoupit. Zároveň se ale předkupní právo může převádět na jiné společnosti založené akcionáři MSI. Projekt tak mohou realizovat firmy, které ČD původně nevybrala jako své partnery. "ČD se smlouvou zbavují možnosti uspořádat regulérní otevřenou soutěž na prodej této atraktivní lokality, aby mohla být vybrána pro stát nejvýhodnější nabídka. Obracíme s proto na nového ministra dopravy s žádostí o revizi smlouvy a vyvození osobní odpovědnosti ve vedení ČD," konstatuje Martin Kameník z Oživení.

Zarážející je také fakt menšinového podílu ČD ve společném podniku MSD, který není pro takové PPP projekty obvyklý. Například pro účely revitalizace ostatních pražských nádraží Smíchov, Žižkov a Bubny, založila ČD také obdobné společnosti ve spoluvlastnictví s developery, vždy však s vlastním většinovým podílem 51%! Je proto krajně nezodpovědné od vedení ČD, že natolik důležitý pražský dopravní uzel jakým je Masarykovo nádraží se chystá svěřit do majetku společnosti, nad kterou prakticky nebude mít kontrolu.

                 
Obsah vydání       28. 1. 2009
28. 1. 2009 Rusko zruší plány na raketovou obranu
28. 1. 2009 Zavádění otrokářského řádu: výsledek arogance zaměstnavatelů vůči zákoníku práce
28. 1. 2009 Vraždy, k nimž Kreml mlčí
28. 1. 2009 FRAŠKA V ROZHLASE: Rada zaslala svou odpověď posluchačům dřív, než zasedla
28. 1. 2009 Cabrnoch referuje: Zaměstnavatelé v Evropském parlamentu prohrávají se zaměstnanci
28. 1. 2009 Ochrana osobních údajů -- není co slavit
28. 1. 2009 Máme mezi sebou krtka, domnívají se diskutéři v ČSSD Štěpán  Kotrba
28. 1. 2009 Britská vláda "musí zveřejnit" záznam kabinetních jednání o válce v Iráku
28. 1. 2009 Slaďme noty s "našimi" cizinci Milan  Daniel
28. 1. 2009 Michael  Marčák
28. 1. 2009 Nabucco... nomen omen Ladislav  Žák
28. 1. 2009 Nevěřím, že Kaplický byl oběť Jan  Paul
28. 1. 2009 Motorkáři, automobily, devastace lesů a nezájem policie Petr  Vařeka
28. 1. 2009 Co by ČR měla dělat, aby obstála v budoucí konjunktuře? Vít  Klíma
28. 1. 2009 Krize: Nevědomost, nebo neprofesionalita? Jaroslav  Ungerman
28. 1. 2009 Ateisté se počítají, aneb Obama promluvil oficiálně i k nevěřícím Uwe  Ladwig
27. 1. 2009 Bankrotář v USA prodat dům pod cenou nesmí
27. 1. 2009 Ruský spisovatel, který kritizoval vládu, od ní dostal vyznamenání
28. 1. 2009 Developeři si stanovili maximální cenu za koupi Masarykova nádraží. Stát nemůže ustoupit
28. 1. 2009 Proč vedou média proti Drymlovi a Rathovi totální válku? Petr  Wagner
28. 1. 2009 Předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy žádá "Čtyřicetsedmičku", aby přijala nevinné z Guantánama
28. 1. 2009 Konflikt mezi ministerstvy kvůli novému územnímu plánu státu
28. 1. 2009 Asistent, který nebyl asistentem, se stal vedoucím PR ČSSD
28. 1. 2009 Nezabiješ? Luděk  Toman
28. 1. 2009 ČTK: Bude veřejný pohřeb kvality práce Rady Českého rozhlasu
28. 1. 2009 Dalrymple a britská psychiatrie: Existuje cesta zpět? Alena  Breuerová
28. 1. 2009 Chcete opravdu poskytnout svá data společnosti Google? Jan  Molič
28. 1. 2009 Nabucco proslavil sbor otroků Miloslav  Štěrba
28. 1. 2009 Zvláštní politická nálada redaktorů z Respektu
28. 1. 2009 Cesty regionalismu třetího tisíciletí Miroslav  Vejlupek
27. 1. 2009 Schopná absolventka University of Glasgow hledá v ČR zaměstnání u filmu či v médiích
28. 1. 2009 "Entropou" vyslalo Česko obraz svojí mizerie Jaroslav  Kuba
27. 1. 2009 Obama zahajuje diplomatické úsilí vůči Blízkému Východu
27. 1. 2009 Francie : "Nemáme v úmyslu platit jejich krizi" Karel  Košťál
27. 1. 2009 Tak zle, a tak taky zle? Miloš  Dokulil
27. 1. 2009 Vězeň z Guantánama, kterého mučila al Kajda a Američané ho pohřbili
27. 1. 2009 Vlastníci křišťálové koule Jiří  Drašnar
27. 1. 2009 Řidič nebo krajina, ještě pár slov Pavel  Zoch
27. 1. 2009 Navážet se do neziskovek umí každý Martin  Keder
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008