28. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 1. 2009

Konflikt mezi ministerstvy kvůli novému územnímu plánu státu

tisková zpráva Ekologického právního servisu

Bývalý ministr Čunek zanechal na ministerstvu pro místní rozvoj pohrobka, se kterým se bude jeho nástupce horko těžko vypořádávat. Jedná se o návrh tzv. Politiky územního rozvoje, která má být základním nástrojem územního plánování České republiky/1. Vedle řady obcí, připomínek tisíců občanů a nesouhlasných reakcí profesních organizací se nyní proti schválení tohoto dokumentu ostře postavilo i Bursíkovo ministerstvo životního prostředí. Příprava Politiky přitom už stála daňové poplatníky téměř dva miliony korun.

Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí požaduje úplné přepracování návrhu Politiky. Předně konstatuje, že návrh Politiky trpí zásadními nedostatky a nezajišťuje udržitelný rozvoj ČR, jak by mělo být jeho úkolem a naopak bude mít negativní dopad na životní prostředí. Dále konkrétněji specifikuje své výhrady, zejména:

  • návrh Politiky nerespektuje nutnost vyšší úrovně ochrany přírody v národních parcích a chráněných oblastech. Naopak, na Šumavě, v Krkonoších a v Jeseníkách prosazuje intenzivní rozvoj infrastruktury pro turistický ruch (ubytovací kapacity, sjezdovky atd.),
  • kritizuje nedostatečné posouzení potřebnosti některých dopravních staveb (silnic a vodních cest), cit: "návrh místy přebírá zastaralé či velmi sporné záměry, aniž by zohledňoval aktuální stav znalostí a potřeb (potřeb společnosti, požadavky na udržitelný rozvoj)." Zaměřuje se zejména na severozápadní část okruhu kolem Prahy, který se připravuje k v! ýstavbě ve variantě přes MČ Suchdol, která byla vyhodnocena jako horší z hlediska vlivů na životní prostředí. Dále na stavbu rychlostní silnice R43 Moravská Třebová -- Brno, která má procházet hustě osídlenou částí Brna. Tvrdě rovněž kritizuje plán výstavby nové vzletové a přistávací dráhy v Ruzyni, která podle dostupných údajů povede k nadlimitnímu zatížení okolních obcí hlukem,
  • další výtky MŽP se týkají již tradičně energetiky. Ministerstvo trvá na zakotvení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách, kritizuje předčasné vymezení územní ochrany šesti lokalit pro úložiště vyhořelého jaderného paliva, rozšíření Temelína a Dukovan a vymezení území pro novou jadernou elektrárnu v Blahutovicích,
  • vytýká návrhu Politiky, že neřeší nejožehavější problém životního prostředí v současné době -- čistotu ovzduší. (např. prostřednictvím stanovení limitů pro výstavbu nových velkých zdrojů znečišťování v krajích).

"Nový ministr Svoboda není v lehké situaci. Politika je skutečně špatně připravená měla by se přepracovat, jak požaduje ministerstvo životního prostředí. Její návrh vymezuje snad všechny kontroverzní stavby a opatření v České republice, o kterých se diskutuje z hlediska jejich vlivů na životní prostředí lidí," říká Vendula Zahumenská, právnička Ekologického právního servisu, který se přípravou Politiky dlouhodobě zabývá.

                 
Obsah vydání       28. 1. 2009
28. 1. 2009 Rusko zruší plány na raketovou obranu
28. 1. 2009 Zavádění otrokářského řádu: výsledek arogance zaměstnavatelů vůči zákoníku práce
28. 1. 2009 Vraždy, k nimž Kreml mlčí
28. 1. 2009 FRAŠKA V ROZHLASE: Rada zaslala svou odpověď posluchačům dřív, než zasedla
28. 1. 2009 Cabrnoch referuje: Zaměstnavatelé v Evropském parlamentu prohrávají se zaměstnanci
28. 1. 2009 Ochrana osobních údajů -- není co slavit
28. 1. 2009 Máme mezi sebou krtka, domnívají se diskutéři v ČSSD Štěpán  Kotrba
28. 1. 2009 Britská vláda "musí zveřejnit" záznam kabinetních jednání o válce v Iráku
28. 1. 2009 Slaďme noty s "našimi" cizinci Milan  Daniel
28. 1. 2009 Michael  Marčák
28. 1. 2009 Nabucco... nomen omen Ladislav  Žák
28. 1. 2009 Nevěřím, že Kaplický byl oběť Jan  Paul
28. 1. 2009 Motorkáři, automobily, devastace lesů a nezájem policie Petr  Vařeka
28. 1. 2009 Co by ČR měla dělat, aby obstála v budoucí konjunktuře? Vít  Klíma
28. 1. 2009 Krize: Nevědomost, nebo neprofesionalita? Jaroslav  Ungerman
28. 1. 2009 Ateisté se počítají, aneb Obama promluvil oficiálně i k nevěřícím Uwe  Ladwig
27. 1. 2009 Bankrotář v USA prodat dům pod cenou nesmí
27. 1. 2009 Ruský spisovatel, který kritizoval vládu, od ní dostal vyznamenání
28. 1. 2009 Developeři si stanovili maximální cenu za koupi Masarykova nádraží. Stát nemůže ustoupit
28. 1. 2009 Proč vedou média proti Drymlovi a Rathovi totální válku? Petr  Wagner
28. 1. 2009 Předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy žádá "Čtyřicetsedmičku", aby přijala nevinné z Guantánama
28. 1. 2009 Konflikt mezi ministerstvy kvůli novému územnímu plánu státu
28. 1. 2009 Asistent, který nebyl asistentem, se stal vedoucím PR ČSSD
28. 1. 2009 Nezabiješ? Luděk  Toman
28. 1. 2009 ČTK: Bude veřejný pohřeb kvality práce Rady Českého rozhlasu
28. 1. 2009 Dalrymple a britská psychiatrie: Existuje cesta zpět? Alena  Breuerová
28. 1. 2009 Chcete opravdu poskytnout svá data společnosti Google? Jan  Molič
28. 1. 2009 Nabucco proslavil sbor otroků Miloslav  Štěrba
28. 1. 2009 Zvláštní politická nálada redaktorů z Respektu
28. 1. 2009 Cesty regionalismu třetího tisíciletí Miroslav  Vejlupek
27. 1. 2009 Schopná absolventka University of Glasgow hledá v ČR zaměstnání u filmu či v médiích
28. 1. 2009 "Entropou" vyslalo Česko obraz svojí mizerie Jaroslav  Kuba
27. 1. 2009 Obama zahajuje diplomatické úsilí vůči Blízkému Východu
27. 1. 2009 Francie : "Nemáme v úmyslu platit jejich krizi" Karel  Košťál
27. 1. 2009 Tak zle, a tak taky zle? Miloš  Dokulil
27. 1. 2009 Vězeň z Guantánama, kterého mučila al Kajda a Američané ho pohřbili
27. 1. 2009 Vlastníci křišťálové koule Jiří  Drašnar
27. 1. 2009 Řidič nebo krajina, ještě pár slov Pavel  Zoch
27. 1. 2009 Navážet se do neziskovek umí každý Martin  Keder
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008