10. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 9. 2008

Nepřesnosti v technických údajích o vyzařování radaru pro Brdy

Ke krátké poznámce Štěpána Kotrby, v které hodnotí pořad České televize o radaru vysílaný 8. září 2008, si dovolujeme upozornit na některé nedostatky v jeho textu, píší Lukáš Jelínek a Luděk Pekárek ze Státního zdravotního ústavu, spoluautoři vládní studie o vlivu záření plánovaného radaru v Brdech na zdraví obyvatel a měření na ostrově Kwajalein.

1) Ve všech oficiálních údajích vlády (případně ministerstva obrany ČR) o radiolokátoru, který má být z ostrova Kwajelein převezen do Brd, se počet vysílacích modulů v anténě uváděl a uvádí jako 16 896 (přibližně i jako 17 000). Průměr antény je zhruba 12 metrů. Vysílací moduly jsou těsně u sebe a 69 632 se jich na plochu 105 m2 prostě nevejde.

2) Výkon při vysílání impulsu -- 170 kW -- odpovídá výkonu 10 W na jeden modul při vysílání impulsu. Výkon na modul nebyl oficiálně deklarován.

3) Impuls trvá několik milisekund, pausa ve vysílání, kdy zařízení je přepnuto na příjem a čeká na návrat ozvěny, je trojnásobně dlouhá. Tento výsledek vyplynul i z měření u radiolokátoru na ostrově Kwajalein. Jestliže autor poznámky soudí o výsledku měření, že "štrůdl čísel, který uvedli ve své zprávě, byly tím pádem hodnoty vycucané z prstu", tak se velmi mýlí. Nejen že tyto hodnoty objektivně ukázal kalibrovaný měřicí přístroj a že z nich bylo možné uzavřít, že průměrná hustota zářivého toku (průměrná "výkonová hustota") byla v úrovni terénu dokonce i v blízkosti vysílače nižší než přípustná hodnota (přesně: nižší než referenční hodnota 10 W/m2) stanovená v nařízení vlády č. 480/2000 Sb. pro trvalý pobyt obyvatelstva. Uvedená čísla ukázala také jednoznačně, že maximální hodnota výkonu v impulsu je jen několikrát větší než průměrný vyzařovaný výkon. Po prohlédnutí onoho "štrůdlu čísel" bylo možné po zhodnocení pozadí určit nezávisle na jakýchkoli jiných údajích, že doba vysílání impulsu je rovná jedné čtvrtině až jedné třetině doby celého cyklu.

Jakmile je znám průměrný vyzařovaný výkon a výkon v impulsu, je při známých rozměrech antény možné spolehlivě určit hustotu zářivého toku ("výkonovou hustotu") v hlavním svazku výpočtem. Ze známých geometrických rozměrů antény a vlnové délky vyplývá totiž jednoznačně i úhel rozvírání svazku ve větší vzdálenosti (počínaje několika kilometry od antény), šířku svazku v blízkosti antény je možné určit s dostatečnou přesností použitím kvazioptické teorie šíření svazků elektromagnetického záření. Naproti tomu výpočet intenzity bočních laloků je bez znalosti detailů o způsobu napájení jednotlivých vysílacích modulů prakticky nemožný. Jedině měření na ostrově tak mohlo potvrdit, že intenzita těchto laloků (šlo i o tak zvané mřížové laloky, které mohou mít značnou intenzitu, nejsou-li potlačeny speciálním softwarem) je u tohoto radaru velmi malá a s rezervou odpovídá deklarované hodnotě minus 40 decibelů (desettisíckrát nižší) proti intenzitě hlavního svazku.

4) V souvislosti se zmiňovaným pořadem ČT je také na místě vyvrátit často se opakující tvrzení, že při pulzním výkonu 170 kW bude mít radar dosah jen asi 600 km, což je údaj vycházející z "radarové rovnice" při uvažování nejmenšího detekovatelného výkonu 10-14 W, odpovídajícího příjmu signálu právě na hranici šumu. V případě uvažovaného brdského radaru je však takové omezení přehnané. Velká délka doby vysílání (několik milisekund) -- tím se toto zařízení podstatně liší od běžných přehledových vojenských i civilních radarů -- má totiž velkou výhodu: doba několiktisíckrát delší, než je doba vysílání impulsu u běžných radarů, umožňuje zakódovat do takového dlouhého "impulsu" třeba formou frekvenční modulace ne jeden, ale tisíce impulsů. Právě tato skutečnost vede k tomu, že dosah radaru s výkonem 170 kW a s modulovaným dlouhým impulsem je podstatně větší, než vyjde z radarové rovnice pro jeden krátký impuls. Již dávno totiž existují způsoby, jak na přijímací straně "vylovit" signál hluboko potopený v šumu, jestliže je signál dostatečně dlouhý. Potlačení šumu je ještě účinnější, jestliže modulace tohoto signálu je předem známá. Možnost "vylovení" signálů hluboko utopených v šumu ještě vzrostla při používání jejich digitálního zpracování. Ne nadarmo americká strana zdůrazňuje, že na radiolokátoru po jeho umístění v Brdech počítá jen se zdokonalením jeho softwarové části.

Shrnuto: Ke sledování cílů letících vysoko ve vzdálenosti zhruba dvou tisíc kilometrů, k němuž je určen dálkový radar, který je nyní v provozu na ostrově Kwajalein a o jehož převezení do vojenského újezdu Brdy se uvažuje, není nutné zvyšovat jeho výkon. Zadání úkolů firmě Raytheon (podobné dostala i firma Lockheed) k vývoji radarů s novými výkonnějšími polovodičovými prvky vytvořenými na bázi gallium-nitridu a k vyřešení problémů s jejich chlazením se týká dalších generací dálkových radiolokátorů.

V každém případě však souhlasíme s autorem komentovaného článku Štěpánem Kotrbou, že pořad Reportéři ČT z 8.9.2008 byl veden na profesionální úrovni a poskytl divákům možnost orientovat se v problematice, aniž by nadržoval jedné či druhé straně.

Zpracovali:

Lukáš Jelínek a Luděk Pekárek

NRL pro elmag, Státní zdravotní ústav

Poznámka: Podrobnější údaje o parametrech radaru EBR, o jehož přemístění do vojenského újezdu Brdy se nyní jedná, jsou spolu s výpočty a se zdravotním zhodnocením expozice elektromagnetickému poli, které vyzařuje, na webu Státního zdravotního ústavu v Informaci č. 15 Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření: ZDE

                 
Obsah vydání       10. 9. 2008
10. 9. 2008 Ruské strategické bombardéry přiletěly do Venezuely
10. 9. 2008 Pokles na úroveň opic? Možná postkomunistické panorama... Darina  Martykánová
10. 9. 2008 Rusko a pošetilost pohádek o pokroku
10. 9. 2008 Nejnovější důvody pro radar: Mulláhové, chamberlaini a elektromagnetické pulsy Karel  Dolejší
10. 9. 2008 LA Times: Ruský nacionalista prosazuje eurasijskou alianci proti Spojeným státům
10. 9. 2008 Tragická fraška, pokračování normalizace Boris  Cvek
10. 9. 2008 Zelený triumvirát Martin J. Kadrman
10. 9. 2008 Čeští piloti nesouhlasí s rozprodejem ČSA před jejich privatizací
10. 9. 2008 CERN dnes 9:30: "konec světa" začíná
10. 9. 2008 Politik - alfa samec ve smečce Petr  Sak
10. 9. 2008 Výbuch sopky, cyklón a státní převrat na Réunionu Miloslav  Štěrba
10. 9. 2008 Ne nadutost Ruska, ale cenzura. Tvrdá, odporná, jednostranná cenzura.
10. 9. 2008 Falešná "Točka" z Gori už krouží nad ruskými médii Štěpán  Kotrba
10. 9. 2008 Smlouva SOFA schválena
10. 9. 2008 Ani ruské protiraketové systémy nezachytí nový Topol-M
10. 9. 2008 Bude radar v Brdech zdravotní riziko?
10. 9. 2008 Marihuana proti zarputilým infekcím
10. 9. 2008 Radarové výsledky z ruky
10. 9. 2008 Nepřesnosti v technických údajích o vyzařování radaru pro Brdy
10. 9. 2008 Referendum jako jediný legitimní prostředek rozhodnutí o základně
10. 9. 2008 Juščenko se připravuje řešit následky "Černého úterý" vojenským převratem
10. 9. 2008 Zmocněnec vlády ČR pro lidská práva hlásá xenofobii a latentní předsudky
9. 9. 2008 Michael  Marčák
10. 9. 2008 Osladíme? František  Řezáč
10. 9. 2008 Je energetika a změna klimatu konfliktem mezi empirií, teorií a politikou?
10. 9. 2008 Političtí alfa samci a jejich trofejní samičky Štěpán  Kotrba
9. 9. 2008 Ne Základnám: Situace v Gruzii pro nás není důvodem ke změně názoru
10. 9. 2008 Zbavování způsobilosti lidí v novém občanském zákoníku nevyhovuje
9. 9. 2008 Anonymní avataři v digitální éře a Kroupova žurnalistická etika Štěpán  Kotrba
8. 9. 2008 V Gruzii byl zadržen štáb polské televize
9. 9. 2008 Michael  Marčák
9. 9. 2008 EP: v zájmu dosažení rovnoprávného postavení mužů a žen je nutné zpochybnit tradiční ženské a mužské role
9. 9. 2008 USA provedly už třetí útok na území Pákistánu - tentokráte na madrásu
9. 9. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb konzervativně vyděšený pohled na neoliberální poučky
9. 9. 2008 Radiožurnál drsně porušuje veřejnoprávní statut Českého rozhlasu Miloslav  Štěrba
8. 9. 2008 Válcovací sjezd Zelených: Silou, Katuško, silou... Štěpán  Kotrba
9. 9. 2008 Defense News: Jak čelit ruské hrozbě
8. 9. 2008 Jsou tu paralely? O čem je gruzínská lekce? Miloš  Dokulil
8. 9. 2008 Zuby nehty Bohumil  Kartous
8. 9. 2008 Ekonomické reformy roku 1968 Martin  Myant
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008