18. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 4. 2008

Radar v Brdech představuje závažnou hrozbu pro životní prostředí

Občanské sdružení Servis Nezakladnam do konce dubna rozešle sdružení každému poslanci, senátorovi a členu vlády po exempláři otevřeného dopisu s několika přílohami, jež shrnují nejrůznější aspekty zamýšleného vybudování a provozu vojenské radarové základny v Brdech. V případě přílohy diskutující možné dopady na životní prostředí jde o vskutku znepokojivé čtení.

Sdružení Servis Nezakladnám pořádalo 19. prosince 2007 veřejnou debatu, na níž vládní mluvčí Tomáš Klvaňa i zástupce odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí ČR Viktor Dvořák potvrdili slova premiéra Mirka Topolánka, podle nichž je plánovaná americká základna zamýšlena proti Ruské federaci.

30. ledna 2008 podalo sdružení Servis Nezakladnam -- ve spojitosti s chystaným umístěním cizí vojenské základny na území ČR -- trestní oznámení na členy vlády kvůli "podezření ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele (maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti) a trestného činu obecného ohrožení".

Nejnovější aktivita občanského sdružení Servis Nezakladnam směřuje k tomu, aby se členové Parlamentu ČR dověděli -- přes informační blokádu praktikovanou např. Mladou frontou Dnes nebo Českou televizí -- o negativech, jež s sebou vybudování a provoz vojenské základny mohou přinést.

V případě vlivu na životní prostředí jde o negativa skutečně alarmující. Z analýzy sepsané kolektivem čtyř odborníků plyne, že území, na němž chtějí Spojené státy svou základnu vybudovat, patří k těm nejcennějším a nejzachovalejším částem Brd a celých středních Čech. Oblastí prochází nadregionální biokoridor. Nachází se tam pramenná oblast čtyř významných vodotečí s četnou populací zvláště chráněných druhů živočichů, přičemž tři z tamních toků jsou zařazeny na národní seznam lokalit Natura 2000. Na diskutovaném území se vyskytuje 56 druhů zvláště chráněných živočichů a na 10 zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin.

Vybudování zamýšlené základny by podle autorů analýzy představovalo absolutní a trvalou destrukci zastavěného území (o ploše možná až 3 km2) a drastický zásah do systému povrchových a podzemních vod. Podrobnější diskusi negativních dopadů uvažované základny nalezne čtenář Britských listů v přiloženém dokumentu.

podrobnosti ZDE

O možném negativním vlivu záření vojenského radaru na ptactvo se pak lze dočíst v přiložené zprávě ornitologa Lubomíra Peškeho, který se čtenářům Britských listů představil článkem s názvem Ornitolog: Bude příroda radarem ovlivněna až 100 km daleko? vydaným v říjnu 2007. Z Peškeho analýzy vyplývá, že extrémně vysoké intenzity elektromagnetického záření mohou mít dramatický vliv na orientaci, zdraví a dokonce život ptactva vyskytujícího se nebo prolétávajícího kolem plánovaného radaru. Tento vliv může být trvalý, vedoucí ke stále rostoucímu počtu uhynulých organismů vzácných živočišných druhů.

Oba přiložené dokumenty ukazují, že projekt prosazovaný americkou administrativou a současnou českou vládou představuje -- z hlediska vlivu na životní prostředí -- nebezpečnou stavbu, jejíž vybudování a provozování by v současných mírových podmínkách (a za tolika dalších nepříznivých či diskutabilních okolností) mělo být rázně odmítnuto.

Bude ovšem zajímavé sledovat, jak k této skutečnosti přistoupí Martin Bursík, který je předsedou Strany zelených a ministrem životního prostředí.

Současná česká vláda již přes rok usiluje o umístění vojenské základny cizího státu na území České republiky. Činí tak bez mandátu vzešlého z voleb.

70% občanů ČR je proti vybudování základny. 75% občanů žádá vypsání referenda o této věci. Vláda vůli lidu ignoruje a chce vojenskou základnu prosadit v parlamentu většinou byť jediného hlasu. Na vojenské základně má být umístěn obří radar, jehož parametry a možná negativa jeho činnosti česká vláda před veřejností tají. Tají je i před koaličními poslanci. S těmi opozičními se odmítá bavit.

                 
Obsah vydání       18. 4. 2008
20. 4. 2008 ČR "chtěla s USA vyjednávat samostatně"
19. 4. 2008 Mučení v táboře Guantánamo prosadili vysocí Bushovi poradci
20. 4. 2008 Jednání Českého rozhlasu někdy nechápu Petr  Nachtmann
19. 4. 2008 V Číně se konaly protifrancouzské demonstrace
20. 4. 2008 Západní tlak na Čínu ohledně Tibetu výrazně posílil čínský nacionalismus
19. 4. 2008 Noviny, které napsaly, že si Putin bere mladou gymnastku, končí
19. 4. 2008 Dva tisíce odpůrců radaru protestovalo v dešti
19. 4. 2008 Svoboda v Brdech František  Řezáč
19. 4. 2008 Neoral: Zdrojem moci jsou občané a žádný Topolánek se vztyčeným prostředníkem Jan  Neoral
20. 4. 2008 Paroubek křesťanům: jste spojeni s nezapomenutelnou rolí Monsignore Jana Šrámka Jiří  Paroubek
20. 4. 2008 Buduje si Paroubek v ČSSD křesťanskou kamarillu na svou podporu? Štěpán  Kotrba
19. 4. 2008 Proč ztroskotal deník Le Monde ? Karel  Košťál
19. 4. 2008 ČRo 6 odvysílal bez korekce další komentář falešného profesora a lháře Petr  Nachtmann
19. 4. 2008 Němečtí politici nejsou schopni se dohodnout o zákazu NPD Richard  Seemann
19. 4. 2008 Týden Pesachu roku 5768
18. 4. 2008 Úvěrová krize? Skutečnou krizí je globální hladovění. A pokud vám to není jedno, budete jíst méně masa
18. 4. 2008 Příčiny hladu na světě jsou hlubší Tomáš  Krček
19. 4. 2008 Nová atomová elektrárna u Kaliningradu?
18. 4. 2008 Putin jako Paroubek a Topolánek
17. 4. 2008 Glasgow University is looking for a new Lecturer in Czech Studies
18. 4. 2008 Mluvme tedy o Tibetu! Petr  Fiala
18. 4. 2008 Nejen chlebem živ je člověk! Miloš  Dokulil
18. 4. 2008 Cyklisti, dávejte si pozor, příště může přijít řada i na vás Miroslav  Prokeš
18. 4. 2008 Internetové stránky, které se samy pozměňují
18. 4. 2008 Radar v Brdech představuje závažnou hrozbu pro životní prostředí Jakub  Rolčík
18. 4. 2008 Čína poslala režimu Roberta Mugabeho loď plnou zbraní
18. 4. 2008 Slova, jen nic neříkající slova, neboli Hat das Sinn und Zweck, Herr Cvek? Uwe  Ladwig
18. 4. 2008 ■ ■ ■ Hana  Tomšů
18. 4. 2008 Spásná moc reforem Jan  Sova
18. 4. 2008 Dejte cyklojízdě politický nádech
18. 4. 2008 Voda pro Barcelonu Simone  Radačičová
17. 4. 2008 Pro českou politiku žádná škoda František  Řezáč
18. 4. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. dubna 2008
18. 4. 2008 Peníze jen do konce mandátů Petr  Žantovský
17. 4. 2008 BBC: Americká protiraketová obrana "nebude fungovat"
17. 4. 2008 "USA prý zjišťují, zda by ČR přijala kromě radaru i antirakety"
17. 4. 2008 Máme presne také vlády, aké si občania v našich zemiach zvolili
19. 4. 2008 Ještě větší blbec, než jsme doufali Petr  Štěpánek
17. 4. 2008 Štěpánek možná není členem Rady ČTÚ Štěpán  Kotrba
17. 4. 2008 Absurdní drama čínské olympiády Lukáš  Zádrapa
17. 4. 2008 Cyklisté všech zemí, spojte se! František  Řezáč
17. 4. 2008 Rada Českého rozhlasu: Kterak zveřejnění Kubiceho zprávy bylo vlastně činností, na kterou se zákon a Kodex nevztahuje
17. 4. 2008 Návrat Berlusconiho aneb Italské politické paradoxy, část II. Josef  Brož
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008