18. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 4. 2008

Paroubek křesťanům: jste spojeni s nezapomenutelnou rolí Monsignore Jana Šrámka

Jiří Paroubek
Projev předsedy ČSSD na celostátním sjezdu KDU-ČSL 19. 4. 2008 v Pardubicích

Vážené dámy, vážení pánové, sestry a bratři, žijeme v uspěchaném čase a zastavit se na chvíli a alespoň trochu se zamyslet nad smyslem věcí a jejich souvislostmi je občas dobré. Takovým podnětem k zamyšlení se stal pro mne Váš sjezd. Politika je formou, v jaké zprostředkováváme diferencované zájmy určitých společenských vrstev a skupin občanů. Ač má velmi racionální a smysluplné poslání, je provázena navenek často silnými výrazy a dramatickými gesty a za těmito výrazy i gesty se někdy ztrácí podstata. Dovolte mi, abych se právě dnes a právě tady soustředil na to podstatné a nechal stranou to nevýznamné, tedy kulisy a gesta. Vztah mezi našimi dvěma politickými stranami -- Českou stranou sociálně demokratickou a Křesťanskou a demokratickou unií -- Československou stranou lidovou - je spojován především faktem, že se jedná o dvě historická demokratická hnutí, která spoluurčovala moderní dějiny této země od konce 19. století.

Spojují nás především roky života v novodobém demokratickém státě Čechů a Slováků, i stejné nebo obdobné prožitky z doby fašistické diktatury a následně i komunistického režimu.

Na dnešním sjezdu se zabýváte dalšími programovými východisky do roku 2020 a je možné, ba pravděpodobné, že se ukáže, že historické důvody vzniku Vaší strany dodnes předurčují Vaši každodenní politiku a předurčovat ji i nadále budou.

19. století bylo stoletím rozvíjejícího se a mnohdy drastického kapitalismu, který nejenom že neuměl řešit velmi neutěšené sociální problémy, ale ani je řešit nechtěl. Probouzelo se masové dělnické hnutí, jež vyústilo mimo jiné v zakládání sociálně demokratických stran, ale stejné společenské jevy vyvolaly i vznik Křesťansko sociální strany, spojené s nezapomenutelnou rolí jednoho z jejích zakladatelů a posléze i předsedy Monsignore Jana Šrámka. Křesťansko sociální směřování, nacházející hluboký ideový základ v sociálních encyklikách řady papežů a v praktické politice prosazující principy sociálně tržního hospodářství států západní Evropy, jste dál uplatňovali zejména ve spojení s jedním s nejvýznamnějších politiků České republiky a Vaším patrně nejúspěšnějším předsedou Josefem Luxem.

Naše strany jsou si blízké i pokud jde o sociální základnu, zahrnující obdobné společenské vrstvy. Není ovšem ani nezajímavé, že i v dalším směru jsme si bližší než by se na prvý pohled zdálo: I z Vašich sjezdových podkladových materiálů vyplývá, že je to ČSSD, která je na prvém místě mezi politickými stranami, pokud jde o absolutní počet voličů -- křesťanů. To přirozeně nic nemění na tom, že v relaci k celkovému počtu voličů politické strany je procento věřících voličů KDU-ČSL přirozeně výrazně vyšší. Chci Vás také upozornit, že před krátkou dobou vznikla v rámci ČSSD křesťanská platforma. A myslím, že bude mít silný vliv na politiku sociální demokracie.

To vše se nemůže neprojevit v jedné věci: v obsahové programové blízkosti při řešení ekonomických i sociálních otázek. Ve Vašem Projektu 2020 je tak celá řada tezí, které by stejně tak mohl podepsat i sociální demokrat.

Konečně posuďte sami: Ve svém Projektu 2020 uvádíte, že naše úspěšná budoucnost musí být založena na zásadách sociálně tržního hospodářství. Upřímně řečeno: Nic jiného bychom neřekli ani my. Jsme s Vámi samozřejmě zajedno v tom, že je potřeba účinně řešit otázku sociálně vyloučených a stejně jako Vy jsme přesvědčeni, že cílem našeho politického snažení a počínání je společnost založená na sociální spravedlivosti. Stejně tak jsme na jedné lodi při prosazování koncepce trvale udržitelného rozvoje a energetické budoucnosti.

Vážení přátelé, sestry a bratři, myslím, že jsem na několika případech ukázal, že v mnoha ohledech vidíme věci stejně či podobně a je proto jen logické, že nás výsledky Vašeho sněmování velmi zajímají. Na tomto sjezdu se chcete zamyslet, jaký nový prostor v české politice vyplnit. Není to lehká otázka, zejména když se v dynamicky rozvíjející společnosti záběry všech politických subjektů překrývají, a leckdy neplatí mechanická měřítka, jaká platila ještě před deseti lety.

Dovolte mi ještě jednu poznámku. Česká republika prožívá jedno z nejlepších svých období, řekl v novoročním projevu prezident Václav Klaus. Já to tak úplně optimisticky nevidím, uvědomuji si a cítím, že občané zejména v tomto roce jsou mnohými otázkami znepokojeni. Nicméně na druhé straně sebevědomě konstatuji, že za doby vlád pod vedením sociální demokracie se hospodářská, sociální situace i mezinárodně politická pozice České republiky a tedy i občanů mimořádně zlepšila. Konečně plody, zejména hospodářského růstu, stále ještě doznívají. Na těchto úspěších se přirozeně podíleli i naši političtí partneři a v prvé řadě Vaše strana. Protože jsem dosud neměl možnost tak učinit, chtěl bych Vám při této příležitosti poděkovat. Společně jsme se zasloužili o nejúspěšnější a nejspokojenější roky života České republiky. Roky prakticky úplného sociálního smíru. Díky, upřímné díky.

Co říci na závěr: V jistém smyslu neurčujete osud své strany jen pro příští volby, ale pro celé nové století. Jde o Vaši budoucnost, jak obstát a čelit novým výzvám. Jako představitel nejstarší historické demokratické politické strany Vám, členům druhé nejstarší z nich, přeji odvahu, důslednost, nápaditost, mnoho moderních svěžích myšlenek, ale hlavně pozitivní odezvu u občanů.

Děkuji za pozornost.

                 
Obsah vydání       18. 4. 2008
20. 4. 2008 ČR "chtěla s USA vyjednávat samostatně"
19. 4. 2008 Mučení v táboře Guantánamo prosadili vysocí Bushovi poradci
20. 4. 2008 Jednání Českého rozhlasu někdy nechápu Petr  Nachtmann
19. 4. 2008 V Číně se konaly protifrancouzské demonstrace
20. 4. 2008 Západní tlak na Čínu ohledně Tibetu výrazně posílil čínský nacionalismus
19. 4. 2008 Noviny, které napsaly, že si Putin bere mladou gymnastku, končí
19. 4. 2008 Dva tisíce odpůrců radaru protestovalo v dešti
19. 4. 2008 Svoboda v Brdech František  Řezáč
19. 4. 2008 Neoral: Zdrojem moci jsou občané a žádný Topolánek se vztyčeným prostředníkem Jan  Neoral
20. 4. 2008 Paroubek křesťanům: jste spojeni s nezapomenutelnou rolí Monsignore Jana Šrámka Jiří  Paroubek
20. 4. 2008 Buduje si Paroubek v ČSSD křesťanskou kamarillu na svou podporu? Štěpán  Kotrba
19. 4. 2008 Proč ztroskotal deník Le Monde ? Karel  Košťál
19. 4. 2008 ČRo 6 odvysílal bez korekce další komentář falešného profesora a lháře Petr  Nachtmann
19. 4. 2008 Němečtí politici nejsou schopni se dohodnout o zákazu NPD Richard  Seemann
19. 4. 2008 Týden Pesachu roku 5768
18. 4. 2008 Úvěrová krize? Skutečnou krizí je globální hladovění. A pokud vám to není jedno, budete jíst méně masa
18. 4. 2008 Příčiny hladu na světě jsou hlubší Tomáš  Krček
19. 4. 2008 Nová atomová elektrárna u Kaliningradu?
18. 4. 2008 Putin jako Paroubek a Topolánek
17. 4. 2008 Glasgow University is looking for a new Lecturer in Czech Studies
18. 4. 2008 Mluvme tedy o Tibetu! Petr  Fiala
18. 4. 2008 Nejen chlebem živ je člověk! Miloš  Dokulil
18. 4. 2008 Cyklisti, dávejte si pozor, příště může přijít řada i na vás Miroslav  Prokeš
18. 4. 2008 Internetové stránky, které se samy pozměňují
18. 4. 2008 Radar v Brdech představuje závažnou hrozbu pro životní prostředí Jakub  Rolčík
18. 4. 2008 Čína poslala režimu Roberta Mugabeho loď plnou zbraní
18. 4. 2008 Slova, jen nic neříkající slova, neboli Hat das Sinn und Zweck, Herr Cvek? Uwe  Ladwig
18. 4. 2008 ■ ■ ■ Hana  Tomšů
18. 4. 2008 Spásná moc reforem Jan  Sova
18. 4. 2008 Dejte cyklojízdě politický nádech
18. 4. 2008 Voda pro Barcelonu Simone  Radačičová
17. 4. 2008 Pro českou politiku žádná škoda František  Řezáč
18. 4. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. dubna 2008
18. 4. 2008 Peníze jen do konce mandátů Petr  Žantovský
17. 4. 2008 BBC: Americká protiraketová obrana "nebude fungovat"
17. 4. 2008 "USA prý zjišťují, zda by ČR přijala kromě radaru i antirakety"
17. 4. 2008 Máme presne také vlády, aké si občania v našich zemiach zvolili
19. 4. 2008 Ještě větší blbec, než jsme doufali Petr  Štěpánek
17. 4. 2008 Štěpánek možná není členem Rady ČTÚ Štěpán  Kotrba
17. 4. 2008 Absurdní drama čínské olympiády Lukáš  Zádrapa
17. 4. 2008 Cyklisté všech zemí, spojte se! František  Řezáč
17. 4. 2008 Rada Českého rozhlasu: Kterak zveřejnění Kubiceho zprávy bylo vlastně činností, na kterou se zákon a Kodex nevztahuje
17. 4. 2008 Návrat Berlusconiho aneb Italské politické paradoxy, část II. Josef  Brož
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008