12. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 3. 2008

Kladivo na politiky katolické víry, kteří neposlouchají Vatikán

Ottawa je hlavním městem Kanady, a tedy v ní sídlí federální vláda. Tu tvoří politici a jednou z jejich činností je navrhovat a schvalovat zákony. Musí při tom přihlížet k mnoha okolnostem, aby nenadělali více škody než užitku, však to znáte z vlastní zkušenosti. Kanada je ještě větší než Česká republika, vždyť se před mnoha lety tradovalo, že byla naše celá stará vlast rozlohou tak velká jako společná rozloha dvou největších kanadských jezer. Kanadské zákony tedy platí na velké rozloze "od moře k moři", jak říká jedno zdejší logo. A na sever až k dalšímu zamrzlému moři. Zákony zde platí pro lidi nejrůznějšího původu, od Prvních národů až po nejčerstvější přistěhovalce.
 

Různí politikové jsou různé náboženské víry a vyznání a někteří jsou bez vyznání. Ty, kteří jsou vyznání římskokatolického, nyní oslovil nový ottawský arcibiskup Terrence Prendergast. Učinil tak během setkání nazvaného "Teologie u pípy" v Jezerním grilu Maloneho. Stěžoval si na ty poslance a senátory, kteří tvrdošíjně trvají na tom, že mají mít ženy právo svobodně se rozhodovat, zdali se chtějí dopustit smrtelného hříchu a podstoupit přerušení těhotenství. Při této audienci se jeden zbožný účastník pana arcibiskupa dotázal, zdali by si měla vzít římskokatolická církev na pomoc Kanonický zákon č. 915. Ten totiž určuje, kterým věřícím může být odepřeno svaté přijímání.

Jenže to není tak jednoduché, odepřít svaté přijímání je velice významný a také velice účinný církevní trest. Pan arcibiskup prohlásil, že prováděním Kanonického zákona č. 915 jsou pověřeni biskupové. Proto buď sám biskup, ale ještě mnohem lépe příslušný kněz, v jehož farnosti žije hříšný politik, musí s takovým člověkem osobně mluvit a potom, pokud by si nedal hříšník poradit, rozhodně říci: "Podívejte se, protože tvrdošíjně stále trváte na svém stanovisku a odmítáte je změnit, zastávám názor, že vám nemůže být podáno svaté přijímání do té doby, než svůj mylný názor změníte". Arcibiskup Prendergast dodal, že nemá smysl používat nějakého ultimata z nejvyšších míst, ale nejlepší je, když iniciativa vyjde přímo od kněze. "Takový přístup je v duchu jezuitských principů nejdříve s hříšníkem diskutovat a od hříchu ho odrazovat a teprve když je skutečně tvrdošíjný, rázně vystoupit s trestem. Prostě, buď - anebo".

Paní Rosemary Ganleyová, koordinátorka organizace "Kanadští katolíci za svobodnou volbu" (Catholics for a Free Choice Canada) prohlásila, že jsou arcibiskupovy názory mylné jak co se týká kanonického práva tak i co se týká Kanady, kde platí odluka církve od státu: "Zklamal mě do krajnosti, ale v této zemi je mnoho jiných čelných církevních osobností, které by nezacházely tak daleko jako on, protože vědí, že tento názor nelze veřejně obhájit". Paní Ganleyová zastupuje organizaci katolíků, kteří podporují právo ženy na svobodné rozhodnutí i právo mužů a žen na používání ochrany proti početí. Dodala, že kanonický zákon sice dává církevním hodnostářům právo odepřít udělení svátosti nebo dokonce věřícího exkomunikovat jestliže zprostředkuje nebo provádí přerušení těhotenství, ale nezmiňuje se o těch, kteří souhlasí, že lidé mají mít právo na volbu. Z tohoto důvodu je arcibiskupova církevní pozice velice vratká.

Navíc by si měl arcibiskup uvědomit, že žije v zemi, která přijala Chartu lidských práv a ta chrání i právo žen na svobodné rozhodování o sobě samých a že politici při nástupu funkce přisahají na ústavu, která obsahuje uvedenou chartu. "Katoličtí politici jsou voleni tak, aby zastupovali všechny občany - nejen katolíky", poznamenala paní Ganleyová, "takže je nepřípustné, aby se církevní hodnostáři vměšovali do politiky".

Arcibiskup Prendergast se ujal svého úřadu před 9 měsící a za tu dobu se podle vlastního přiznání nesetkal s mnoha politiky, ale jakmile by se o takových dozvěděl, diskutoval by s nimi o tomto problému. Podobně ale slíbili dva ottawští politici katolického vyznání, David McGuinty, federální poslanec za Liberální stranu a jeho bratr Dalton, ontárijský premiér, kteří se sice s arcibiskupem nesetkali, že mu milerádi vysvětlí svoje stanoviska, budou-li ho zajímat. Pan David McGuinty sdělil, že pochází z dlouhé řady katolických politiků, kteří byli schopni zastávat názor, že ženy mají právo na volbu a při tom zůstávali správnými katolickými věřícími. Řekl, že podobně jako jiní politici rozlišuje mezi svými povinnostmi politika a věřícího: "V politice totiž nereprezentuji pouze katolíky nýbrž občany nejrůznějšího vyznání".

Kanada je jednou z velice mála zemí, které nemají žádný federální zákon, který by upravoval přerušení těhotenství. Platí rozhodnutí Nejvyššího soudu z r. 1988, který zrušil dřívější zákon povolující přerušit těhotenství jedině v tom případě, kdy je ohrožen život těhotné ženy. Podle rozhodnutí soudu dřívější zákon porušoval práva žen. Od té doby se všechny kanadské vlády včetně té poslední vyhýbaly opětovné diskusi na toto téma.

Arcibiskupův názor není ničím novým - ani jeho snaha zatáhnout do tohoto problému katolické politiky. Během federálních voleb v r. 2004 přesvědčoval jeho předchůdce, arcibiskup Marcel Gervais, tehdejšího ministerského předsedu Paula Martina, že ten měl konflikt mezi svým katolictvím a svými politickými názory, podle nichž souhlasil jak s přerušením těhotenství tak s uzavíráním sňatků mezi lidmi stejného pohlaví.

V r. 2001 peskoval calgarský biskup Frederick Henry dřívějšího ministerského předsedu Jeana Chrétiena a vedoucího opozice Joeho Clarka za jejich kladný postoj k ženským právům. Loni se vyjádřil nynější papež Benedikt XVI, že by bylo zapotřebí tvrdošíjné politiky exkomunikovat.

Katolická církev v posledních dnech zřejmě zesílila svoje snahy o zasahování do veřejného života i u těch lidí, kteří nejsou jejími ovečkami. Dovídáme se o tom z novin, rozhlasu i televize a to jak kanadské tak i americké. Zejména se jedná o rozšíření sedmi smrtelných hříchů o další sedmičku. Nepochybuji o tom, že české sdělovací prostředky tuto situaci náležitě rozeberou. Mě na tom nejvíce poděsila zpráva, že duše lidí, kteří zemřou ve smrtelném hříchu, okamžitě po smrti sestupují rovnou do pekel. Nyní přesvědčuje církev své věřící, že Boha urážejíí nejen krádeže, rouhání, milostné pletky s manželkou bližního našeho, ale také poškozování životního prostředí, morálně pochybné vědecké pokusy, genetické manipulace deoxyribonukleových kyselin u lidských plodů, obscénní obohacování a návyk na drogy.

Ottawská televize nám ale ukazuje, jak má Pán Bůh naopak velkou radost z občanů města, kteří svým bližním pomáhali před několika dny, kdy nás prostřednictvím svatého Petra obdařil více než 80 cm sněhu v jediném týdnu. Někteří muži v penzi prý nastartovali své sněhové frézy a nezastavili je dokud několika sousedům v okolí s úsměvem neodstranili z vjezdů ke garážím tuto mimořádnou nebeskou nadílku. Nic prý neprověří vzájemné vztahy občanů tak důkladně jako neobvyklá nepříznivá situace. Má ale správný katolický věřící přijmout odfoukání sněhu od člověka, který tvrdošíjně podporuje práva žen na svobodnou volbu?

                 
Obsah vydání       12. 3. 2008
12. 3. 2008 Independent: Ohlušující mlčení
12. 3. 2008 Média utržená ze řetězu
12. 3. 2008 Jak si Lidové noviny a MfDnes představují vyvážené zpravodajství? Karel  Březný
12. 3. 2008 Independent: V deziluzi ze Spojených států, Navrátilová opět emigrovala
12. 3. 2008 Radar nezachytí rakety včas
12. 3. 2008 Homo economicus jako mýtus František  Koukolík
12. 3. 2008 Příběh, který se naštěstí nestal Petr  Woff
12. 3. 2008 Somálsko: zhoršení humanitární situace
12. 3. 2008 Zemřel Miloš Štěpánek
12. 3. 2008 NATO a Česká republika Pavel  Kopecký
12. 3. 2008 Carl Hamblin Edgar Lee Masters
12. 3. 2008 Solana a Ferrero-Waldnerová: Hrozí konflikt s Moskvou
12. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
12. 3. 2008 Římská církev dělá krok zpět do středověku Boris  Cvek
12. 3. 2008 Odpověď na dopis č. 08-10558 Pavel  Drs
12. 3. 2008 Proč nepodpoří levice spravedlivé zrušení dotovaných stravenek? Michal  Rusek
11. 3. 2008 Oidipovského komplexu nejsme hodni Bohumil  Kartous
12. 3. 2008 Demokracia nie je globalizácia Marián  Orávik
12. 3. 2008 O provaze v domě oběšencově Zdeněk  Bárta
12. 3. 2008 Lidé jsou nemajetní
12. 3. 2008 Unhošť: jak pracuje koalice Mazuchové s ODS Štěpán  Kotrba
12. 3. 2008 Francie před 2. kolem boje o radnice míří doleva: případ Lyon Josef  Brož
12. 3. 2008 O mrtvých jen dobře Josef  Vít
11. 3. 2008 Placené odběry krve ohrozí bezpečnost transfúzních přípravků
11. 3. 2008 Recyklujte, nebo přijdete do pekla, varuje Vatikán
11. 3. 2008 Člověk v tísni versus lidská práva Daniel  Veselý
11. 3. 2008 Jak nám vrchnost snížila daně Adam  Votruba
11. 3. 2008 Čo čaká Rusko Peter  Stupavský
12. 3. 2008 Ruská demokracia Peter  Nedoroščík
12. 3. 2008 Kladivo na politiky katolické víry, kteří neposlouchají Vatikán Miloš  Kaláb
11. 3. 2008 Francie před 2. kolem boje o radnice míří doleva Josef  Brož
10. 3. 2008 Stupidita František  Koukolík, Jana  Drtilová
12. 3. 2008 Kritika koncepce člověka jako homo oeconomicus je na místě Jiří  Patermann
11. 3. 2008 Průměrná mzda v ČR je nižší než minimální mzda v Británii
11. 3. 2008 Izraelská přítomnost v Palestině z pohledu vybraných pramenů mezinárodního práva Martin  Janíčko
11. 3. 2008 Potržňování vzdělávání? Miloš  Pick
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008