23. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 1. 2008

Rtuťové plomby jsou skutečně škodlivé

Vývoj dentálních materiálů v zubním lékařství postupuje dopředu a je přirozené, že nové materiály s vhodnějšími vlastnostmi pro pacienta nahrazují ty již překonané. Dentální amalgam se, ať chceme či nikoliv, dostává na konec své pouti. V některých zemích byl již před lety doporučen útlum používání dentálního amalgamu ve stomatologii (Norwegian Board of Health 1999), a v řadě zemí Evropské unie k tomu dochází až v současnosti. V Norsku je používání amalgamu ukončeno 1. lednem tohoto roku ZDE). V Dánsku a Švédsku vlády oznámily ukončení používání amalgamu během roku 2008 ZDE ZDE.

Vyhovující mechanické vlastnosti amalgamu nestačí. Nevyhovuje svým vzhledem, svými biologickými vlastnostmi(vymizení dásně mezi zuby, u sensitivních jedinců vznik zánětlivých změn v ústech, míst s nadměrným rohovatěním sliznic či metalických pigmentací -- Venclíková a kol. 2006), a nezanedbatelným faktem je i to, že je zátěží pro své okolí (povinnost všech ordinací v ČR mít nainstalovaný odlučovač amalgamu, aby se amalgam nedostával do odpadních vod).

Dentální amalgam se podílí na celkovém příjmu rtuti člověkem až 20% (Novák a kol. 1996) a je hlavním neprofesním zdrojem anorganické rtuti (Lorscheider a kol. 1995). U vnímavého jedince může takto absorbovaná rtuť způsobit či zhoršit autoimunitní onemocnění (Silbergeld a kol. 2002) u jiných osob mohou chronické mikrodávky vyvolat alergickou reakci (Šterzl a kol. 1999). Pacientů s autoimunitními a alergickými chorobami v populaci přibývá, avšak studium, prokazující podíl rtuti na těchto stavech, je obtížné, protože dávky rtuti jsou nízké, nedosahují maximálních hodnot přípustných dle hygienických norem na pracovišti, a jsou absorbovány po dlouhou dobu, čímž se tato možnost ztrácí z povědomí (Bigazzi 2000).

Zdravé tělo kompenzuje vliv negativních faktorů řadou kompenzačních mechanismů. Teprve po vyčerpání těchto mechanismů dochází ke vzniku patologických stavů (Podzimek 2006). Bylo prokázáno, že zdravotní stav více než 70% pacientů s autoimunitním či alergickým onemocněním se zlepší po odstranění amalgamových výplní (Procházková a kol.2004, Šterzl a kol. 2006).

  • Rtuť je látka, která je vychytávána a ukládána do cílových orgánů (ledviny, játra -- Integrovaný registr znečišťování; CNS -- Stejskal a Stejskal 1999), proto z hladiny rtuti v séru nelze usuzovat na její skutečné množství v těle (Nuttall 2004).
  • Množství amalgamových výplní se v průběhu poslední třetiny života snižuje (Widström a kol. 2001).
  • Jídelníček české a švédské populace se výrazně liší v konzumaci ryb.

Z těchto důvodů jsou velké zahraniční populační studie, které vztahují hladiny rtuti v séru k výskytu některých civilizačních onemocnění, poněkud zavádějící při aplikaci na českou populaci.

Představa, že zhotovení amalgamové výplně je levné na rozdíl od jiných zubních výplňových materiálů (sklopolyalkenoátové cementy a kompozita), je nepřesná. Částka, kterou hradí pojišťovny zubním lékařům za zhotovení standardní amalgamové výplně, nepokrývá plně náklady na její kvalitní zhotovení (Sněm ČLK - květen 2007, Brno). Pokud by pojišťovna kryla skutečné náklady na zhotovení kvalitní amalgamové výplně, byl by finanční rozdíl mezi těmito náklady a náklady na zhotovení výplně z jiného materiálu minimální.

Literatura

1. Bigazzi PE: Autoimmunity induced by metals. In: Lahita RG, Chiorazzi N, Reeves WH, eds. Textbook of Autoimmune Diseases. Philadelphia: Lippincott WilliamsWilkins, A Wolters Kluver Comp., 2000, 753-782.

2. Lorscheider FL, Vimy MJ, Summers AO: Mercury exposure from silver tooth fillings -- emerging evidence questions a traditional paradigm. FASEB J.1995;9:504-508.

3. Norwegian Board of Health: The use of dental filling materials in Norway, srpen 1999, IK-2675.

4. Novák L, Půža V, Červinka M, Kolářová J: Problematika amalgámových výplní III. Rtuť a její sloučeniny v životním prostředí. Čs.stomat 1996;96:156-161.

5. Nuttall KL. Interpreting Merkury in blood and urine of individua patiens. Ann.Clin. Lab.Sci. 2004, 34: 235-250.

6. Podzimek Š: Studium kompenzačních mechanismů nežádoucích účinků kovů na lidský organismus. Doktorská disertační práce. 1.LF UK, Praha, 2006

7. Procházková J, Šterzl I, Kučerová H, Bártová J, Stejskal VDM: The beneficial effect of amalgam replacement on health in patiens with autoimmunity. Neuroendocrin.Lett.2004; 25: 211-218.

8. Silbergeld E, Silva I, Nguyen P, Hoover D, Lustberg M, Via C: Interactions between mercury and experimental autoimmune disease. Autoimmunity Rev. 2002: 1: 5.

9. Šterzl I, Hrdá P., Procházková J a kol: Reakce na kovy u pacientů s chronickou únavou a autoimunitní endokrinopatií. Vnitř. Lek.1999;45:527-531.

10. Šterzl I, Procházková J, Hrdá P, Matucha P, Bártová J, Stejskal V: Removal of dental amalgam decreases anti-TPO and anti-Tg autoantibodies in patiens with autoimmune thyroiditis. Neuroendocrin.Lett 2006; 27 (Suppl.1): 25-30.

11. Venclíková Z, Benada O, Bártová J, Joska L, Mrkla L, Procházková J, Stejskal V, Podzimek Š: In vivo effects of dental casting alloys. Neuroendocrin.Lett 2006; 27 (Suppl.1):61-68.

12. Widström E., Eaton K.A., Broukal Z., Borutta A., Dybizbańska E.: Oral healthcare in transition in Eastern Europe; Brit. Dent. J., 190, 2001, 580-584

Autorka je univerzitní výzkumnicí v oboru stomatologie.

                 
Obsah vydání       23. 1. 2008
23. 1. 2008 Otevřený dopis Janu Švejnarovi: Čím se lišíte od Václava Klause? Petr  Schnur
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
23. 1. 2008 Zkušenosti důchodce (nar. 1940)
23. 1. 2008 DOKUMENT: Tachecí: "jestli ten tiskový mluvčí mluví za ministra dopravy..."
23. 1. 2008 NATO musí mít právo použít jaderných zbraní jako první
23. 1. 2008 Kdo může za české poměry? Milan  Daniel
23. 1. 2008 Blázni byli, kola měli František  Řezáč
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
23. 1. 2008 Odpovědi Madeleine Albright(ové) Miloš  Dokulil
23. 1. 2008 O budoucím českém prezidentovi může rozhodnout i Kosovo Stanislav  Kliment
23. 1. 2008 Rezoluce ke Kosovu v Radě Evropy prošla, ale jinak...
23. 1. 2008 Fico v Radě Evropy ostře odmítl požadavek revize Benešových dekretů
23. 1. 2008 Rádio zítřka Štěpán  Kotrba
23. 1. 2008 Srolujte si telefon jako Tóru
23. 1. 2008 Otázkou je, čím se živit a uživit Boris  Cvek
22. 1. 2008 Neúcta k vědění se nevyplácí Darina  Martykánová
23. 1. 2008 Michael  Marčák
23. 1. 2008 Rtuťové plomby jsou skutečně škodlivé Jarmila  Procházková
23. 1. 2008 Jaký osud čeká deník Metro? Fabiano  Golgo
22. 1. 2008 Ceny energie rostou. Bude hůř? Petr  Frish
22. 1. 2008 Francie je stardardní evropskou zemí Karel  Košťál
23. 1. 2008 Komu před prezidentskou volbou přihořívá? Miloš  Dokulil
23. 1. 2008 Odvážní lidé zavraždili utýranou a bezbrannou kočku? Sandra  Wain
22. 1. 2008 Britské listy jsme ze svých stránek odstranili, protože jsme je odstranili
22. 1. 2008 Korupce státních úředníků aneb Jak se žije cizincům v ČR
22. 1. 2008 Dodatek k případu s oprátkami Jiří  Jírovec
23. 1. 2008 O smyslu a nesmyslnosti života Eliška  Svobodová
23. 1. 2008 Ošuntělost mi nepřijde jako újma, fňukání ano
23. 1. 2008 Komu co slouží Jan  Polívka
23. 1. 2008 V Praze by jen blázen jezdil na kole Jan  Bláha
23. 1. 2008 Chci instrukce, jak vařit za 40 Kč denně
23. 1. 2008 Mám vážnou obavu o studentovo zdraví Tomáš  Gawron
23. 1. 2008 Situace v Gaze Lukáš  Lhoťan
23. 1. 2008 Nestřílejte divokou svini Gregory Nunzio Corso
23. 1. 2008 Jste jediné, co mohu číst
23. 1. 2008 Britské listy sú neocenitelné
23. 1. 2008 Pane Svoboda, vemou si mě za ženu
22. 1. 2008 Bude hůře - velmi brzo
23. 1. 2008 Proč za to mohou Britské listy?
22. 1. 2008 Romská rodina, zneužívání sociálních dávek a rasismus českých starostů Jan  Potměšil
21. 1. 2008 Volejte ředitelce, volejte Báře aneb čí chleba jíš, toho píseň zpívej
22. 1. 2008 Čas od času oddálit konec dějin Bohumil  Kartous
22. 1. 2008 Distribuční slogany Ondřeje Štindla Štěpán  Kotrba
22. 1. 2008 Vymlátit myšlenky Ivan Odilo Štampach
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007