6. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 11. 2007

Všeobecný základní příjem jako zdanění kapitalismu

Polemika nad knihou Philippe Van Parijs, Marek Hrubec, Martin Brabec a kol.: Všeobecný základní příjem. Právo na lenost, nebo na přežití? Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, sv. 26., Praha 2007.138 s., ISBN 9788070072592 a recenzí "Všeobecný základní příjem: myšlenka, která stojí za zvážení" od Rudolfa Převrátila

Jako jeden ze spoluautorů knihy „Všeobecný základní příjem“ bych rád reagoval na příspěvek Uwe Ladwiga „Základní příjem jako spása kapitalismu, aneb Kdo za co?“ , který vyjadřuje několik pochybností ohledně zdůvodnění a realizace všeobecného základního příjmu. Ladwig si nejprve klade otázku, kdo bude všeobecný základní příjem platit a odpovídá, že stát. Zároveň se obává, že by peníze investované do všeobecného základního příjem pocházely také ze zdanění chudých, tudíž že by částka, kterou by chudí obdržely ve formě všeobecného základního příjmu, jim byla (zhruba) zase odebrána vyšším zdaněním. Dále si klade otázku, kdo má od státu dostávat co a za co. Philippe Van Parijs na tuto problematiku v naší knize několikrát odpovídá.

Poukazuje například na Aljašku (str. 32), kde je již všeobecný základní příjem zaveden a vyplácen v roční výši 1680 amerických dolarů. Je financován z druhu ekologického zdanění například firem, které provádějí těžbu dřeva a ropy. V jiných zemích je v centru zájmu zdanění poskytování televizních licencí atd. V naší knize (str. 28) odkazujeme rovněž na rozhovor, v němž je informace o financování všeobecného základního příjmu v jeho případném zavedení v Evropské unii z daně na spotřebu energie. Existují však také další vhodné druhy zdanění. Odkazujeme například na Ackermana a Alstotta (str. 40), kteří ve své knize „Stakeholder Society“ obhajují projekt, který by každému občanovi při dosažení plnoletosti garantoval vyplacení jednorázové paušální částky 80 000 amerických dolarů financované ve svých počátcích z dvou procentní daně z luxusu. Van Parijs rovněž dodává (str. 50), že individuální zdanění by mohlo být vhodné doplnit například ekologickými daněmi z půdy a energie, daní z přidané hodnoty, z neinflačního tištění peněz či Tobinovou daní.

Naopak pokud jde o financování celosvětového základního příjmu, Van Parijs se nedomnívá (str. 186, a částečně také v příloze Salon deníku Právo 25.10.2007, s. 3), že by bylo možné ho financovat z celosvětové daně z příjmu či Tobinovy daně, ale odkazuje na německého sociologa Josepha Huberta a jeho knihu „Vollegeld“, v níž je obhajoba zavedení globální měny. Určitou perspektivu lze vidět také v příjmu z prodeje práv na různé druhy znečišťování.

Pokud jde o strach Uwe Ludwiga z toho, že chudí na zvýšeném zdanění ztratí to, co získali při vyplácení všeobecného základního příjmu, pak Van Parijs (str. 49) uvádí, že u mnoha lidí (zaměstnaných) by k tomuto vyrovnání dojít mohlo, ale nikoliv u nejnižších příjmových skupin, kteří by na vyplácení všeobecného základnímu příjmu rozhodně netratili.

Co se týče zdůvodnění všeobecného základního příjmu a otázky, proč by měl někdo dostávat něco (základní příjem) za nic, tj. i když nevykonává žádnou práci, rád bych připomněl, že v naší knize uvádíme odpověď na tuto otázku (str. 15-16), která při určitém zjednodušení ve stručnosti zní: Práce je nedostatkový zdroj a proto z jejího vlastnictví plyne jejímu vlastníkovi (mimo jiné) také renta, tj. tzv. renta ze zaměstnání; tudíž ti lidé, kteří nemají (případně nehledají) práci a přenechávají tento nedostatkový zdroj tomu, kdo o něj má zájem (nesmíme zapomínat na to, že ten, kdo pracuje, má vyšší příjem než ten, kdo nepracuje), mají nárok na část této renty ve formě všeobecného základního příjmu.

Zkreslující interpretaci všeobecného základního příjmu, kterou provádí Uwe Ladwig, si lze ve stručnosti korigovat prostřednictvím článku, v němž uvádíme do problematiky naší knihy: Marek Hrubec a Martin Brabec, Základní příjem všem občanům?

                 
Obsah vydání       6. 11. 2007
6. 11. 2007 Obsedantní potřeba žáka Nečase Bohumil  Kartous
6. 11. 2007 Zbigniew Brzezinski: Útok proti Íránu by ponořil USA na dvacet let do bažiny Greg  Evans
6. 11. 2007 Nord Stream vstupuje do Evropy
6. 11. 2007 Mušarraf brutálně potlačuje opozici, Západ požaduje zrušení výjimečného stavu, ale ne moc silně
6. 11. 2007 Generál Balujevskij: "Vyjasněme si nejprve pojmy"
6. 11. 2007 Hřeb drží podkovu...
6. 11. 2007 Itálie bude deportovat Rumuny
6. 11. 2007 Tři roky po absolutoriu vysoké školy mají ženy o 1000 liber nižší plat než muži
6. 11. 2007 Právo: Z komára velbloud aneb normální pronájem předmětem "investigace" Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Desátý listopad a jeho aktéři Vítězslav "Vitex" Dvořák
6. 11. 2007 Zavedení přímé demokracie by byl důvod k emigraci Boris  Cvek
6. 11. 2007 Mají leninističtí radikálové budoucnost v KSČM, nebo jde o řeči z hrobu? Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Kauza Králík Markéta  Sulovská
6. 11. 2007 Letní filmová škola: plivat netřeba Ondřej  Čapek
6. 11. 2007 Králík není ochoten přiznat svou odpovědnost
6. 11. 2007 Básník a darebák podruhé Petr  Král
6. 11. 2007 Paulczyňski se ozval: vzpoura velkého bílého hňupa proti neprávem preferovaným černým menšinám Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Je či není Jiří Lábus kolaborant? A kontext americké zahraniční politiky Petr  Nachtmann, Martin  Benc
6. 11. 2007 Major Zeman a epizoda "Mimikry"
6. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XI. část) Josef  Brož
6. 11. 2007 'Můj milostivý pane a otče!'
6. 11. 2007 O smrti a živote potom Karol  Dučák jr.
6. 11. 2007 Buďme sexuálně hodní Sandra  Wain
6. 11. 2007 Všeobecný základní příjem jako zdanění kapitalismu Martin  Brabec
6. 11. 2007 Nemusí na sobě nechat dříví štípat
6. 11. 2007 Taky budu důchodcem
6. 11. 2007 O týraných dětech
5. 11. 2007 Benešová bije na poplach: Vesecká chce sledovat novináře pomocí BIS Marie  Benešová
5. 11. 2007 My, lid a sedmdesát procent Jindřich  Kalous
5. 11. 2007 Paroubek odlétl, aby se nechal přesvědčovat Američany Štěpán  Kotrba
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007