29. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 3. 2007

Švýcarská zbrojní lobby opět zvítězila

Prezident nadace "Pro -Tell, pro svobodný zbrojní zákon" Willy Pfund triumfoval, když koncem března švýcarský parlament opět odmítl pozměňovací návrhy k omezení držby zbraní. Svobodu vidí v počtu patron slovy: Ročně je vystřeleno ve Švýcarsku 75 milionů kulí při lovu, sportu a vojenských cvičeních. Z toho pouze 227 je zneužito pro sebevraždu. Není to tudíž vina zbraní, že Švýcarsko má přední místo v počtu sebevražd v Evropě.

Pro-Tell prezident přitom argumentuje, že "kdo chce proto zakázat zbraně, musí konsekventně též nože a kladiva odstranit z domácností".

Přes tato zlehčující slova je zbrojní lobby v poslední době přece jen vystavena tlaku. Od roku 2001, kdy ve vlaku osoba postižená amokem zastřelila 15 osob, je klid výrobců zbraní silně narušen. Když v minulém roce známá lyžařka Corinne Rey-Belletová přišla výstřely armádní pistole svého muže o život, diskuse zesílila. Dopomohla k tomu i zveřejněná studie profesora kriminologie Martina Killiase, že ročně přijde ve Švýcarsku průměrně tři sta lidí o život kvůli doma skladovaným armádním služebním zbraním.

V bulletinu kriminologického institutu lausannské univerzity bylo sděleno, že v kantonech, kde žijí téměř dvě třetiny obyvatelstva, se stalo 789 vražd a 808 sebevražd, a to převážně doma uskladněnou zbraní.

Děje se tak na základě zásady, že Švýcaři povinni vojenskou službou mají stále k dispozici nejen zbraň, ale i ostré střelivo.

Při bližším zkoumání bylo zjištěno, že na veřejnosti dochází k vraždám převážně za použití ilegálně držených zbraní, zatím co v rodinách armádními zbraněmi, které jsou navíc zneužívány na zastrašování rodinných příslušníků.

Rostoucím počtem obětí domácího násilí se musela vláda zabývat a s platností od 1. července vydala novou definici pro Občanský zákoník, na jehož základě soudy mohou násilníkům zakázat po určitou dobu přístup do společné domácnosti.

Přes snahu kriminalistů, spolků na ochranu domácích obětí a psychologů se těžce prosazuje omezení držby zbraní, protože ve Švýcarsku se to považuje za součást občanského práva. V kantonu Appenzell Ausserrhoden byli občané ještě v roce 1989 povinni při referendu na tržním náměstí se dostavit s kordem nebo alespoň bajonetem.

Zbraň pro Švýcara prostě dodnes je znakem jeho identity a ten, který nemá armádní pušku ve skříni, aby mohl svou vlast v případě nutnosti bránit, není pro společnost přijatelný. Starý mýtus o tom, že síla obrany leží v držení zbraně, stále přežívá.

Přitom podle profesora Killiase se bezpečnostní politická situace natolik změnila, že je neúčelné v současné době její domácí držba. Před sto lety převážný počet Švýcarů pracoval na venkově v blízkosti svého domova. V současné době je tomu však naopak a idea rychlé mobilizace je nereálná. Dokonce i návrh, aby zbraně nebo alespoň střelivo bylo soustředěno v skladištích, je odmítán se zdůvodněním, že by to "zeslabilo brannou odhodlanost obyvatelstva."

Švýcarská vláda v září minulého roku odmítla návrh, který by znemožnil zneužívání armádních zbraní a střeliva. Podle jejího názoru prý nelze podcenit negativní důsledky, které by v demokratické zemi mělo odevzdání střeliva na "vůli obyvatelstva bránit stát".

Výsledek hlasování švýcarské národní rady proto nemohl překvapit. Dosavadní právo na držbu zbraně bylo schváleno 92 proti 65 hlasům, skladování služebních zbraní ve skladištích bylo odmítnuto 96 proti 80 a zavedení ústředního registru zbraní bylo rovněž odmítnuto 95 proti 65 hlasům.

To v zemi, kde psi a pochopitelně auta jsou registrovány, ale kdo je držitelem zbraně, nikdo neví. Je to pouze pokračování zamítnutí všech snah o omezení její držby.

Návrh lidové iniciativy pro "Švýcarsko bez armády a pro všeobecnou mírovou politiku" byl v roce 1989 odmítnut dvěma třetinami voličů. Následující pokus v roce 2001 dokonce zcela propadl, když téměř 80 procent účastníků referenda jej odmítlo.

Od druhé poloviny příštího roku Švýcarsko bude povinno dodržovat v otázce držby zbraní zásady platné v Evropské unii, zejména s ohledem na Schengenské dohody.

Již nyní však se ozývají proti tomu ze strany Pro-Tell protesty. Ten se spoléhá, že zákonodárci je upraví v prospěch "naší země".

Ostře přitom kritizuje snahy sociálních demokratů o sběru nepotřebných zbraní, přemístění armádních do skladů, zavedení zbrojních pasů spolu s jejich registrem a zákazem jednotlivých zbraní.

Poslankyně za sociální demokracii Chantal Galladéová upozornila, že její strana se v "parlamentě bezvýsledně pokoušela ztížit přístup ke střelným zbraním ve Švýcarsku. Měšťácká většina není ochotna respektovat starosti většiny obyvatel".

Všechny návrhy její strany byly zamítnuty. Rovněž tak zákaz držby zbraní v domácnostech, takže v současné době je ve Švýcarsku mezi sedmimiliónovým obyvatelstvem 2,3 milionů moderních střelných zbraní, z nichž dvě třetiny jsou armádní.

A tak ve dni zavraždění mladé ženy samopalem v Churu se národní rada postavila proti jejich omezení. Měšťácké strany, především Švýcarská lidová strana, která si bezpečnost vepsala na svůj prapor, nedělá nic na obranu veřejného pořádku.

Odmítla i návrh sociálně demokratického poslance Hanse Widmera, aby služební zbraně při odchodu z armády byly podrobeny ostrému kritériu. Neúspěšný byl i návrh poslance Borise Banga proti domácímu skladování zbraní a jejich přenesení do úředních skladišť. Nebere se ani zřetel na výsledky referenda z roku 1993, kdy 86 procentní většinou byl přijat nový ústavní článek proti zneužívání zbraní. Široké kruhy obyvatelstva i prostřednictvím petic žádají restriktivní zacházení se zbraněmi. Proto sociální demokraté aktivizují na léto ve spolupráci s různými organizacemi iniciativu za splnění tohoto ústavního požadavku.

Odpůrci proti těmto iniciativám proto bubnují na poplach. Prohlašují, že údajně ve Švýcarsku se stále více omezuje držba zbraní. Tato strategie je různou formou podporována určitými médii a nenaráží přitom na rozhodný odpor držitelů zbraní. Cílem pak má být vytvoření státního zbrojního monopolu. Proto se pokouší občanům vsugerovat , že omezením držby zbraní se sníží domácí násilí, vraždy a sebevraždy.

Jak upozornila německá rozhlasová stanice Deutchlandfunk ve své relaci "Ozbrojení blázni a jejich oběti", nelze přehlédnout důležitý hospodářský faktor. Při výrobě munice patří totiž Švýcarsko k evropské špičce.

                 
Obsah vydání       29. 3. 2007
29. 3. 2007 Kauza Uzunoglu: Dnes ve vážném tónu Zdeněk  Jemelík
29. 3. 2007 Amnesty International má obavy o spravedlivý průběh procesu MUDr. Uzunoglua
29. 3. 2007 Když Potůček naslouchal antikomunistům mezi bývalými komunisty Štěpán  Kotrba
29. 3. 2007 Pár vzpomínek a myšlenek Jaromír  Habr
29. 3. 2007 Poláci požadují absolutní zákaz potratů
29. 3. 2007 Očekával jsem, že mě zabijí
29. 3. 2007 Jsme podle ODS jen stádem blbounů nejapných?! Tomáš  Franke
28. 3. 2007 Udavačství jako národní sport Aleš  Uhlíř
29. 3. 2007 Páral v daňových nedbalkách Jiří  Havel
29. 3. 2007 Dokud Melčáka netrefí šlak Jiří  Havel
29. 3. 2007 Usnesení k článkům Lidových novin a Mladé fronty Dnes z 23. 3. 2007, které se dotýkaly práce Etického panelu
29. 3. 2007 ■ ■ ■ Viktorie  Rybáková
29. 3. 2007 Horní Jiřetín s Mosteckou uhelnou o své likvidaci jednat nebude
29. 3. 2007 Strašák politické korektnosti Darina  Martykánová
29. 3. 2007 Švýcarská zbrojní lobby opět zvítězila Richard  Seemann
29. 3. 2007 Diskuse o zákazu kouření, aneb Koho se to vlastně týká? Uwe  Ladwig
28. 3. 2007 Petice stopkoureni.cz
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
29. 3. 2007 Kuba a ropa Petr  Baubín
29. 3. 2007 Sv. Jan Nepomuk Neumann
29. 3. 2007 Redefinujme smysl vývoje společnosti: více volného času na život Michal  Rusek
29. 3. 2007 Credo, quia absurdum est... František  Marčík
29. 3. 2007 Vláda USA: nemůže být propuštěn nikoli proto, že by byl terroristou, nýbrž proto, že je lhář
28. 3. 2007 Irácká vláda uvítá zpět Saddámovy obávané bezpečnostní síly Miloš  Kaláb
28. 3. 2007 Teokonzervatismus a americký morální řád
27. 3. 2007 Greenpeace: Jsme znepokojeni
28. 3. 2007 V Ansbachu to vrie Karol  Dučák jr.
28. 3. 2007 Nerozumím ničemu
28. 3. 2007 Padesát let...a jak dál? Rudolf  Kučera
27. 3. 2007 Kauza Uzunoglu: Pokračující řetězec taškařic Zdeněk  Jemelík
27. 3. 2007 Der Spiegel: Americká protiraketová obrana je kontroverzní v mnoha aspektech
27. 3. 2007 MZV ČR: "Nechte nás, my CHCEME lézt Američanům kamsi!" Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce