15. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 3. 2007

Hledání smyslu

Někdy se člověk setká při čtení novin s velmi ambiciózním či vysloveně špatným a nepěkným článkem. Na takové příspěvky je třeba reagovat, zejména jedná-li se o smysl českých dějin, a to ve vztahu k T. G. Masarykovi (P. Kopecký: TGM a hledání smyslu českých dějin", 6. 3. 2007).

Již sám název článku je na disertační práci a ne na název novinového článku. Dal by se však i napsat krátký článek s tímto názvem, ovšem to by z něho musela čišet znalost věci. Z Kopeckého článku však čiší jen diletantství a velmi nehluboký ponor do problému, i když se tato plochost zaštiťuje několika málo přečtenými knížkami v poznámkovém aparátu.

Všimněme si alespoň několika autorových nepravd nebo vyložených plochostí. Píše třeba o Masarykovi: "Jeho odborná publikační činnost se povětšinou omezovala na prostředkování jiných autorů." Za prvé: co je na tom špatného, když někdo dobře prostředkuje cizí filosofy, spisovatele, básníky? Masaryk uměl velmi dobře zprostředkovávat tvůrčí autory, s přehledem a kongeniálně: většinou dokázal jasně vystihnout podstatu toho kterého tvůrčího vzmachu, málo kdy napsal něco nepravdivého. Vždy však do popisovaných autorů dokázal zabudovat svůj názor. Za druhé: Masaryk psal i čistě vlastní díla, například spis Moderní člověk a náboženství, takže dehonestující výše zmíněná věta je nepravdivá. Součástí jeho dobového stylu bylo vyrovnávat se s množstvím různých jiných autorů, takže z přečteného může povrchní čtenář získat dojem pouhého zprostředkovávání jiných názorů. Ale opakuji: Masarykův názor byl v textu vždy přítomen, i když někdy jen náznakem a mezi řádky. I žurnalistický popularizátor by se měl naučit pečlivě číst texty, aby o nich mohl podat kvalifikované posudky.

Podívejme se na další část citátu z nepěkného článku: "Složitá osobnost pozdějšího prezidenta Osvoboditele zahrnovala rovněž svérázné snílkovství, které bylo kultivováno důkladnou znalostí Platóna..." Nijak blíže autor nedoloží Masarykovo údajné snílkovsktví. Masaryk totiž žádným snílkem nebyl. Byl to realista, který se dokázal s konkrétní realitou vždy přiměřeně vypořádat a reagovat na nastalou situaci svým typicky opravdovým, bytostně nesnílkovským způsobem.

Autor si asi spletl Masarykovu schopnost vycházet vstříc básnické imaginaci s domnělým snílkovstvím. Taková imaginace dokáže někdy mnohem lépe ozřejmit pravdu, než třeba scholasticky rozbujelý racionalismus, který se však dokáže tvářit, že si počíná velmi rozumně. A právě tohoto si byl Masaryk vědom, a proto dokázal obhajovat i básníky s jejich často výstižnou obrazotvorností, s níž lze spět k pravdě. Proto se mu líbil Platón, který také v sobě dokázal obě lidské schopnosti, čistě rozumovou a imaginativní, úspěšně spojovat a nepropadat nějaké zasněnosti. Masaryk dokázal využívat také intuice, s níž většinou správně vhlédal do situace i do výkladu děl jednotlivých myslitelů a spisovatelů. U dobrého filosofa se intuice a rozum nevylučují a Masaryk takovým kultivovaným filosofem byl, aniž by upadal do nějakého jednostranného intuitivismu nebo racionalismu; jeho racionalismus byl "mírný", jak sám říkal.

Takto by bylo možno ještě chvíli pokračovat, všímat si nepřesností či nejapností nebo nešikovných formulací Kopeckého článku. Hovoří zde bez důkazu dokonce o "určitých asociálních sklonech TGM" a pasuje se tak do role jakéhosi velmi "sociálního" a moralizujícího člověka. Cílem je alespoň trochu pošpinit u neprozřelých a neznalých myslí našeho prvního prezidenta a významného čekého myslitele, kterému se podstatným dílem své aktivity podařilo obnovit naši státnost. Autor by zatím měl více studovat než psát, pak by si sám pro sebe zjistil, jak to vlastně bylo na brněnském gymnáziu, že Masaryk byl nejen v právu, když vystoupil proti řediteli, ale projevil už tam nevšední odvahu. Tato odvaha ho pak doprovázela celý jeho další život..., kdy šel za pravdou třeba i proti proudu.

                 
Obsah vydání       15. 3. 2007
15. 3. 2007 Je kouření na veřejnosti projevem svobody a emancipace, nebo vizitkou hulvátství? Jan  Sýkora
15. 3. 2007 Principy a skutečnost Darina  Martykánová
15. 3. 2007 Nezměrný údiv
9. 3. 2007 Jací jsme?
15. 3. 2007 Current efforts to combat prejudices against the Roma are insufficient in the Czech Republic
15. 3. 2007 "Nesu odpovědnost za 11. září," údajně se přiznal vězeň v zálivu Guantánamo
15. 3. 2007 Britská Dolní sněmovna schválila modernizaci jaderného ponorkového systému Trident
15. 3. 2007 Občansko-aktivistické interakce se sdělovacími prostředky Radek  Mikula
14. 3. 2007 Greenpeace žádá ukončení tajné diplomacie ve věci radiolokační základny
15. 3. 2007 Věčné trampoty s výslovností cizích jmen? Miloš  Dokulil
15. 3. 2007 Trh může vyřešit i hygienické normy
15. 3. 2007 O spolehlivosti soukromých regulačních firem Lenka  Vytlačilová
15. 3. 2007 Skutečně vyřeší trh i hygienické normy? Jan  Čulík
15. 3. 2007 Hospoda není veřejný prostor Jan  Bláha
15. 3. 2007 Diskriminace v hostincích v Británii?
15. 3. 2007 2020 -> 20 & 20: Ctižádostivý cíl ochrany životního prostředí, aneb Zábavná hra s čísly Uwe  Ladwig
15. 3. 2007 Zima Jana  Štroblová
15. 3. 2007 Západ a jeho role při rozbití jugoslávské federace Daniel  Veselý
15. 3. 2007 Hledání smyslu Jiří  Olšovský
14. 3. 2007 Film Velký švindl globálního oteplování byl švindl
14. 3. 2007 Odstraňte segregaci romských dětí ve školství, zajistěte spravedlnost pro sterilizované romské ženy, zřiďte nezávislý orgán pro šetření stížností na policisty
14. 3. 2007 Diskuse o americkém radaru se Zaorálkem v Ostravě
14. 3. 2007 Co nějak ("absolutně") nechápu? Miloš  Dokulil
14. 3. 2007 Nábřeží mlhy Alex  Koenigsmark
14. 3. 2007 Protestuji, že MŠMT používá monopol Microsoftu Pavel  Chalupa
14. 3. 2007 Američtí Demokraté nebudou blokovat Bushe při případném útoku na Írán
14. 3. 2007 BBC: Polsko přijme americkou raketovou základnu kvůli penězům
14. 3. 2007 Propuštění na svobodu o půl roku dříve Miloš  Kaláb
14. 3. 2007 Velký švindl globálního oteplování?
14. 3. 2007 Konec mužské civilizace Wenzel  Lischka
13. 3. 2007 Spadnou nám zbytky raket na hlavy? Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Íránské rakety nikdy nebudou přesné; útok na radar může zničit cokoliv do vzdálenosti 2,5 km a více Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Pokud Čunek nebude odsouzen, bude souzena policie? Bohumil  Kartous
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce