16. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 2. 2007

K nótě Velvyslanectví USA ve věci radarové základny

Oficiální nóta je dokument vysoké závažnosti, který by měl precizně vystihovat povahu problému, včetně toho, v jakém stádiu se momentálně nachází, co je konstatováno jako již dojednané a co je případně navrhováno.

Nóta a její překlad se zatím ve veřejnosti vyskytuje jen v neoficiální verzi -- nebyla prozatím zveřejněna MZV ani vládou ČR. Vzhledem k tomu, že je však tak jako tak již text v médiích, bylo by určitě nanejvýš žádoucí, aby MZV co nejdříve její text zveřejnilo oficiální cestou. Třeba bychom si ušetřili zase další řadu dohadů, fám a spekulací. Protože se tak ale doposud nestalo, nezbývá nám než vycházet z textu, který máme k disposici.

Autor je předseda představenstva Brdy-Res publica, o.s

V případě předmětné nóty mne zaráží, že z ní nikde nevyplývá samotná žádost o umístění radaru. Naopak je konstatován stav, kdy již k posouzení nějaké žádosti došlo již dříve -- a jehož výsledkem je rozhodnutí (byť třeba předběžné), kterým se takové žádosti vyhovělo. Z toho vyplývá, že

1) skutečná žádost byla ČR předložena už dříve (které vládě?)

2) žádost byla příznivě přijata, dokonce formou předběžného rozhodnutí, které si pouze vyhrazuje absolvování příslušného českého legislativního procesu (opět -- která vláda takové rozhodnutí učinila?).

Tady by jistě bylo zajímavé znát některé podrobnosti -- kdy byla původní žádost ČR doručena, která vláda pak přijala prozatímní rozhodnutí, jak bylo formulováno a předáno americké straně. A konečně -- na základě jakých informací se vláda rozhodovala. (Tady si troufám tvrdit, že sotva mohly být součástí americké žádosti nějaké podrobnější specifikace zařízení).

Je velmi zajímavé, jak dokument v souvislosti se spoluprací proti hrozbě balistických střel hovoří. Tady jsou na prvním místě jmenováni spojenci USA, pak jejich přátelé (dost neurčitý pojem) a nakonec NATO (jakoby tato organizace už nebyla ani spojencem ani přítelem, ale něčím ještě méně. Zřejmě úplným nedopatřením se ve výčtu zapomnělo na EU.... I efekt radaru pro obranu je formulován tak, že posílí stávající bezpečnostní vztahy (to je také formulace značně neurčitá) a teprve potom posílí národní bezpečnost USA, pochopitelně -- už ze zdvořilosti je na druhém místě jmenována ČR, na třetím další evropští spojenci a konečně přátelé. Tady už se nedostalo ani na EU a tentokrát ani na NATO.

Nóta důsledně hovoří o "radaru Spojených států" -- na více místech. To zní pochopitelně, na druhou stranu můžeme jen těžko z této dikce odvozovat úmysl začlenění tohoto zařízení do struktur kolektivní bezpečnosti, tedy (dovolím si podotknout) ani NATO. (Tady dost dobře nechápu aktivity paní Parkanové v Seville -- je to přeci právnička a tyto nuance by jí měly být zřejmé. Leda, že by celá tato aktivita byla zaměřena jen na uchlácholení veřejného mínění v ČR, když bude možno "dokázat", že se v Seville o této věci hovořilo, čert už vem, s jakým výsledkem).

Kapitolou samou o sobě je pak prosté konstatování, že vláda (ČR) souhlasí, aby Spojené státy mohly "okamžitě začít s přípravou stanoviště". Co je to "příprava stanoviště"? Míní-li se tím nějaké, např. stavební činnosti, jednalo by se tu o něco, co představuje zásah do majetku dotčeného subjektu -- v tomto případě ČR.

Tady se vláda chová, jako by byla sama majitelem -- v tomto případě příslušného území, pozemku. Tak tomu ale není. Vláda je z povahy věci pouze správcem území, majitelem je někdo jiný -- stát -- tedy podle naší ústavy všichni občané této republiky. Už prachobyčejné smlouvy o užívání nemovitostí podle občanského práva vyžadují, aby se uživatel zdržel všech zásadních disposic a stavebních úprav (zasahují-li do podstaty), dokud k tomu nedostane výslovný (a písemný) souhlas majitele. Opět připomínám, že takový souhlas tu doposud není -- k tomu by se museli vyjádřit občané -- buď v referendu, nebo (teoreticky) svým zastupitelským orgánem -- Parlamentem ČR. Tady je však třeba si uvědomit, že Parlament je tvořen poslanci, kteří do něho byli zvoleni mj. na základě svého volebního programu, že voliči jim takto vystavili "plnou moc" mandát, který však nebyl dán "bianco", ale jsou zmocněni konat to, k čemu se zavázali svým volebním programem.

Ať už se jednalo o volební programy stran, zúčastněných v Parlamentu nebo o samotné jednotlivé poslance, nikde v nich nebyla zmínka o tom, že budou (nebo naopak třeba nebudou) podporovat vybudování cizí vojenské základny na našem území. Je třeba si uvědomit, že v případě výstavby cizího vojenského zařízení na našem území se jedná o naprosto něco odlišného, než je třeba výstavba automobilky. Už sama povaha věci (jedná se tu o zbraň) představuje zásadní rozdíl a především pak tu jde o to, že na území základny bude omezena svrchovanost ČR, nebude-li z ní vyňato zcela. Podle mého skromného odhadu by byl Parlament ČR oprávněn rozhodnout bez dalšího pouze kdyby k tomu měl výslovný mandát. Ten tu však nepochybně naprosto chybí. Myslím, že Ústavní soud by se měl k tomuto momentu vyjádřit, protože mám zato, že se zde vláda ČR pohybuje na samé hranici ústavnosti a není vyloučeno, že ji i překročila.

Z textu dokumentu cítím nemalý tlak ze strany Spojených států na velmi rychlý postup ve věci. Dvakrát za sebou zdůrazněný zájem USA na co nejrychlejším uzavření dohody je velmi výmluvný a zřejmě tak nabádá českou vládu, aby překonávala rekordy v rychlosti projednání.

Je současně zajímavé, že ten nevšední zájem na rychlém uzavření dohody o radaru se už zřejmě zdaleka netýká další dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi ČR a USA, která je v dokumentu označena pouze jako "perspektivní". Na tu je zřejmě času víc než dost....

I provádění uzavřených dohod, z nichž ta o radaru má zřejmě jednoznačnou přednost, by mělo být realizováno už ode dne podpisu. Proč čekat, až budou naplněny podmínky, které pro platnost a účinnost podobných dohod stanoví naše legislativa, proč se takovou "maličkostí" zdržovat. Nejspíš má americká strana za to, že je to přeci pouhá formalita, nepodstatná záležitost. Patrně o tom byla ujištěna naší, českou vládou. Skoro se až divím, že vůbec se s touto vládou ještě o něčem Američané baví, když jsme jim zřejmě již předtím dali najevo, že jejich jakékoli přání je pro nás svaté.

                 
Obsah vydání       16. 2. 2007
16. 2. 2007 K nótě Velvyslanectví USA ve věci radarové základny Pavel  Čámský
18. 2. 2007 Tamáš promluvil ve Vicenzi
16. 2. 2007 Debaty o radarech a evropské Ústavě jsou o stejném tématu Lída  Rakušanová
16. 2. 2007 Úspěch americké raketové obrany v Polsku, aneb Američané litují, že byla zničena Bratislava Uwe  Ladwig
16. 2. 2007 Jak vyřešit případ příslušníka Lidových milicí ve funkci vrchního ředitele České televize Jiří  Janeček
17. 2. 2007 Michael  Marčák
17. 2. 2007 Ó běda bláznivým masopustníkóm - aneb Hus, Luther a chvála internetu Zdeněk  Bárta
16. 2. 2007 Obstojí psychotronická argumentace? Miloš  Dokulil
16. 2. 2007 V Přerově se bourá
16. 2. 2007 "Raketový hřebec" z BBC je nyní v Al Džazíře
16. 2. 2007 Pointe du Raz Marcela  Zengrová
16. 2. 2007 Norští Zelení nevědí, proč jsou čeští Zelení ještě zelení
16. 2. 2007 Lidé jako rohožka Milan  Daniel
16. 2. 2007 Leden 2007 opět rekordem ve čtenosti Britských listů - počet stažených stran překročil milion
16. 2. 2007 Bombové útoky na běžícím pásu Josef  Vít
16. 2. 2007 Speciální inspektoři budou zasahovat proti kuřákům
16. 2. 2007 Jaderné elektrárny: Britská vláda prohrála soudní proces s organizací Greenpeace
16. 2. 2007 Tony Blair chce zavést charitativní dary pro univerzity
16. 2. 2007 Ústava a krátká paměť jejich tvůrců
16. 2. 2007 ČRo 6 o euroústavě
16. 2. 2007 Kulturně-politická bilance Petr  Fiala
15. 2. 2007 Očkování proti obrně: "Je to americké spiknutí!"
15. 2. 2007 IT ministry lands in Big Bro's pocket Irena  Ryšánková
15. 2. 2007 Prečo svet (Európa) potrebuje antirakety? Marián  Mikluš
15. 2. 2007 MFD: Ruzyně se obrnila. Před terorem varovala sensibilka.
15. 2. 2007 Iniciativa "Ne základnám" se zúčastní demonstrace v italské Vicenze
14. 2. 2007 Nóta Velvyslanectví Spojených států Ministerstvu zahraničních věcí ČR ve věci umístění radaru Spojených států amerických na obranu proti balistickým střelám
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
18. 2. 2007 Tamáš promluvil ve Vicenzi   
17. 2. 2007 DNES: Občané, poslanci i ministryně obrany o americké základně v Parlamentu   
16. 2. 2007 Norští Zelení nevědí, proč jsou čeští Zelení ještě zelení   
16. 2. 2007 Úspěch americké raketové obrany v Polsku, aneb Američané litují, že byla zničena Bratislava Uwe  Ladwig
16. 2. 2007 Debaty o radarech a evropské Ústavě jsou o stejném tématu Lída  Rakušanová
16. 2. 2007 Ústava a krátká paměť jejich tvůrců   
16. 2. 2007 K nótě Velvyslanectví USA ve věci radarové základny Pavel  Čámský
15. 2. 2007 Evropští zelení jsou proti raketové základně v Polsku a v ČR   
14. 2. 2007 Kam až sahá arogance Pavel  Čámský
14. 2. 2007 Základna v zemi mrtvých hrdinů   
14. 2. 2007 Nóta Velvyslanectví Spojených států Ministerstvu zahraničních věcí ČR ve věci umístění radaru Spojených států amerických na obranu proti balistickým střelám   
14. 2. 2007 Brňáci proti základně   
14. 2. 2007 Čeští politikové nehájí suverenitu státu   
14. 2. 2007 Mírné zmatení pojmů - nebo pominutí mysli?   
13. 2. 2007 Opakování je dcerou hlouposti Milan  Nápravník