17. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 1. 2007

Baumrukova odpověď na stížnost Pražské výzvy pro Irák :

Ukázka nezávislosti České televize a ignorování Kodexu ČT místopředsedou Rady ČT

V reakci na stížnost organizátorů Pražské výzvy pro Irák sdělil místopředseda Rady České televize Jiří Baumruk předsedkyni Českého mírového fóra, že redaktor ČT před odvysíláním reportáže "získaný seznam účastníků konference konzultoval odpovědný redaktor s velvyslancem Iráku panem Dhia Al-Dabbassem." Místopředsedovi Rady České televize na takovéto odpovědi není nic divného... Není mu nic divného ani na tom, že žádný z účastníků konference nepatří mezi stoupence svrženého diktátora Husajna, ač to o nich lživě Česká televize konstatovala, aniž dotyčné osoby interviewovala a konfrontovala je s obviněním. Česká televize nedala ani adekvátní prostor k vysvětlení organizátorům.

To, že irácký velvyslanec nemusí říkat úmyslně pravdu a jeho optika pohledu šíitského radikála může být vůči realitě zkreslená, redaktora Ruska ani místopředsedu Rady ČT Baumruka nenapadlo. Že existuje Kodex ČT, který detailně upravuje povinnosti rerportéra a určuje jeho odpovědnost za prověřování informací, místopředsedu Rady netrápí. Cokoliv Šámalovi lidé činí, dobře činí... | koš

Stížnost Radě České televize na porušení Kodexu České televize redakcí zpravodajství a trestní oznámení na redaktora ZDE

Iráčani v parlamentu ČR VIDEOARCHIV ČT

Zakázána strana Baas v Iráku VIDEOARCHIV ČT

Odpověď místopředsedy Rady České televize na porušení Kodexu České televize redakcí zpravodajství

Rada České televize

Kavčí hory, 140 70 Praha 4
tel.: 261 137 417-19, fax: 261 213 971, e-mail: radact@ceskatelevize.cz

Vážená paní
PhDr. Vladimíra Levá, PhD.
předsedkyně
České mírové fórum
czechpeace@tiscali.cz

V Praze dne 15. ledna 2007

Vážená paní předsedkyně,

Rada České televize se znovu zabývala Vaším dopise s připomínkami na reportáž M. Ruseka v pořadu "Události" ze dne 2.12. 2006.

Podle všech získaných informací i vyjádření generálního ředitele ČT musíme konstatovat, že získaný seznam účastníků konference konzultoval odpovědný redaktor s velvyslancem Iráku panem Dhia Al-Dabbassem. Ten potvrdil, že se na seznamu nacházejí jména spojená s bývalým iráckým režimem. Nejedná se pouze o tvrzení pana velvyslance, ale i dalších Iráčanů, kteří žijí dlouhodobě v ČR a jsou sdruženi v Iráckém fóru. Mimo to pan redaktor obdržel jména lidí, kteří údajně dostali za vlády Saddáma Husajna trest smrti v nepřítomnosti, a i tuto informaci do reportáže zařadil.

V reportáži v žádném případě nezaznělo zmiňované sdělení, že "organizátoři na konferenci pozvali stoupence bývalého diktátorského režimu Saddáma Husajna".V reportáži bylo řečeno, že na pražské konferenci o budoucnosti Iráku mají být podle irácké ambasády v Praze i bývalí členové Saddámovy strany Baas. Toto tvrzení dokazuje i výše zmiňovaný velvyslanec Iráku v ČR Dhia Al-Dabbass (viz reportáž v "Událostech" 4.12. 2006).

Muž, vystupující ve zmiňované reportáži se jmenuje Maroof Taha, žije dlouhou dobu v ČR a je bývalým iráckým disidentem.

Vážená paní předsedkyně, litujeme, že reportáž České televize zapůsobila negativně a doufáme, že pro Vás tato odpověď je dostatečným vysvětlením.

S pozdravem za Radu České televize

PaedDr. Jiří Baumruk
místopředseda Rady České televize

 

České mírové fórum, občanské sdružení

Tyršův dům -- Michnův palác, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1, czechpeace@tiscali.cz, IČ: 26636204

Pan
PaedDr. Jiří Baumruk
místopředseda
Rada České televize
Kavčí hory, 140 70 Praha 4

> V Praze dne 16.1.2007

Vážený pane místopředsedo,

dnes jsem obdržela dopis s Vaším vyjádřením k naší stížnosti na informování o konferenci Pražská výzva pro Irák v reportáži Martina Ruseka v hlavní zpravodajské relaci ČT 1 dne 2.12.2006 v 19.15 hod., týkající se účastníků a financování konference.

Na závěr svého dopisu píšete, že litujete, že reportáž České televize zapůsobila negativně a doufáte, že pro nás bude Vaše odpověď dostatečným vysvětlením. Musím konstatovat, že tomu tak rozhodně není.

A to z následujících důvodů:

1. Píšete, že cituji "V reportáži v žádném případě nezaznělo zmiňované sdělení, že organizátoři na konferenci pozvali stoupence bývalého diktátorského režimu Saddáma Husajna". Pravdou je však opak. Hlavní zpravodajská relace Událostí dne 2.12. 2006 byla zahájena slovy: "Několik hostů konference Pražská výzva pro Irák, bude tu příští týden, patří mezi stoupence svrženého diktátora Husajna."

2. Ve své odpovědi nikterak nereagujete na naši stížnost, že redaktor Rusek měl telefonické i e-mailové kontakty na organizátory konference a ani jednoho z nich neoslovil. Takový přístup je pro redaktora veřejnoprávní televize nepřijatelný.

3. Naše stížnost se dále týkala toho, že redaktor Rusek ve své reportáži dal prostor k vyslovení naprosto lživé informace, že konferenci financuje z Jordánska dcera Saddáma Hussaina. Vy na tuto naši stížnost reagujete pouze tím, že jste nám sdělil jméno onoho muže, kterému dal redaktor Rusek prostor. A znovu musím opakovat, že organizátory s podobným (ani žádným jiným) dotazem nikdo z ČT nekontaktoval.

Prosím o seriozní odpověď, která minimálně nebude ignorovat Etický kodex České televize.

S pozdravem

PhDr. Vladimíra Levá, PhD.
předsedkyně

Příloha: Doslovný přepis hlavní zpravodajské relace Události na ČT 1 dne 2.12.2006 v 19:15.

Pražská konference o Iráku

2.12.2006 ČT1, ČT24 19:15 Události

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
 Několik hostů konference Pražská výzva pro Irák, bude tu příští týden, patří mezi stoupence svrženého diktátora Husajna. Lidé, kteří před Saddámem utekli z rodné země do ciziny, je znají jako členy strany Baas. Fakta, která zjistila Česká televize, potvrdil taky irácký velvyslanec. 

Martin RUSEK, redaktor
Na pražské konferenci o budoucnosti Iráku mají být  podle irácké ambasády v Praze i bývalí členové Saddámovy strany Baas . Iráčané žijící v Česku se bojí, že to jejich zemi uškodí, a ostražité jsou i tajné služby.

Jan ŠUBRT, mluvčí, Bezpečnostní informační služba
My se vždy snažíme zjistit, zda se u nás při různých příležitostech nechtějí setkávat lidé nebo k nám nepřijíždějí osoby, u kterých existuje podezření nebo možné riziko na vazby do teroristického prostředí. V tomto smyslu máme situaci pod kontrolou.

Lenka TICHÁ, redaktorka
Za bezpečnostní riziko považuje pražskou konferenci i bývalý irácký disident Maroof Taha.

Maroof TAHA, bývalý irácký disident
/Nesrozumitelné/ který žije v Holandsku.  To je známá firma. Dodnes hájí Saddáma. 

Martin RUSEK, redaktor
Na oficiálním seznamu hostů jsou podle Iráčanů žijících ve Velké Británii nejmíň  čtyři další stoupenci strany Baas. Jeden z nich, šajch Mohamed Šurmaj al Kosaj, prý navíc aktivně vystupuje proti demokratizaci Iráku. 

Jan ŠUBRT, mluvčí, Bezpečnostní informační služba
Pokud jaksi takový člověk k nám vstoupí, tak já mohu ujistit, že jeho aktivity, kontakty a chování máme pod kontrolou. A v případě, že by začal ohrožovat naši bezpečnost, neujde naší pozornosti. A služba ve spolupráci s policií potom přijme kroky, které případné riziko eliminují.

Lenka TICHÁ, redaktorka
 Pořadatelé konference se brání. Profesor Haitham Alnahi, kterého krajané označili za baasistu, byl podle nich odsouzen za Saddámova režimu v nepřítomnosti k trestu smrti. A i další účastníci konference se prý postavili proti Husajnovi. 

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Ještě to můžeme posoudit s panem velvyslancem. A pokud jsou tam problematické osoby a ..., tak není důvod jim dávat prostor. Kdyby nebyla dohoda, tak se konference konat nemusí.

Martin RUSEK, redaktor
Podle Maroofa Tahy má dokonce celou akci financovat Saddámova rodina.

Maroof TAHA,  bývalý  irácký disident
 Odkud maj peníze? Kdo to financuje? Strana Baas, dcera Saddáma, která žije v Jordánsku.  

Lenka TICHÁ, redaktorka
 Kromě Iráčanů žijících v Česku se proti konání konference v Praze bouří  také poslanci ODS. Ti chtějí, aby sociální demokracie setkání s Iráčany na půdě českého parlamentu zrušila.

Strana Baas

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
Co je zmiňovaná strana Baas vlastně zač? Za Saddáma byla v Iráku jediná. Po jeho svržení v roce 2003 přišel zákaz. Zatím naposled se socialistická strana arabské obrody ozvala minulý měsíc, když pohrozila útokem na Bagdád, pokud Husajn skončí na popravišti.

Vendula KREJČOVÁ, redaktorka
Konec šedesátých let minulého století. O získání moci v Iráku usiluje Saddám Husajn. V roce 1979 se mu to daří, nechává se zvolit prezidentem. Strana Baas se stává vládní a jedinou stranou v zemi. Saddám Husajn v jejím čele má jasný cíl - stát se světovým vůdcem arabského lidu. Politickou opozici zastrašuje vraždami, mučením nebo sexuálními útoky proti ženám politických oponentů. Odhady mluví o desetitisících popravených. V roce 1980 začíná osmiletá válka v Íránu. V srpnu 1990 Irák napadá Kuvajt. Ani po skončení války s katastrofální porážkou Husajnovy armády není jeho režim svržen, pokračuje dál. Projevit nesouhlas se Saddámem Husajnem nebo se stranou Baas v té době znamená sebevraždu. Husajnovy vojenské jednotky povraždí třicet až padesát tisíc Iráčanů, kteří proti němu povstali. Až po deseti letech od konce války v Zálivu a teprve když Spojené státy vyhlásí válku proti světovému terorismu je Husajnův režim v roce 2002 obviněn z nedodržování sankcí OSN. Saddám Husajn je svržen. Několik měsíců se skrývá na neznámém místě. V polovině listopadu 2003 je dopaden a strana Baas zakázána. Opozice ji rozpouští. Takzvanou debaasifikací, tedy očištěním státní správy od členů strany, se v současné době zabývá i zvláštní komise.

Na pražské konferenci o Iráku mají být stoupenci Husajna

2. 12. 2006 ČT 1, 23:00 Zprávy

Jorga HRUŠKOVÁ, moderátorka
Na pražské konferenci o budoucnosti Iráku mají být podle irácké ambasády stoupenci svrženého diktátora Husajna. Lidé, kteří před Saddámem utekli z rodné země do ciziny, je znají jako členy strany Baas.  Fakta, která zjistila Česká televize, potvrdil taky irácký velvyslanec.  Iráčané žijící v Česku se bojí, že to jejich zemi uškodí a ostražité jsou i tajné služby.

Kompletní monitor relevantních mediálních zdrojů Britských listů do 4. 12. 2006 Newton IT

Proč Alexandr Vondra nechce slyšet pravdu o Iráku ZDE

Ministr zahraničí má strach z Pražské výzvy pro Irák ZDE
tisková zpráva - dementi organizátorů k reportážím ČT ZDE
                 
Obsah vydání       17. 1. 2007
17. 1. 2007 Menzelův Anglický král: přese všechno dílo z rodu královského Tomáš  Koloc
16. 1. 2007 Ukázka nezávislosti České televize a ignorování Kodexu ČT místopředsedou Rady ČT
17. 1. 2007 Izraelský šéf armády rezignoval
17. 1. 2007 Totožnost, tradice, suverenita Jan  Čulík
17. 1. 2007 Tajné americké plány na získání irácké ropy
17. 1. 2007 Elvis žije!
17. 1. 2007 Michael  Marčák
17. 1. 2007 Rusko a globalizace Georgij  Veljaminov
17. 1. 2007 Mlýnek na sníh Jan  Skácel
17. 1. 2007 Ukrajina: Hrdinovi "oranžové revoluce" odebral parlament moc
17. 1. 2007 Gusenbauer obhajoval velkou koalici Richard  Seemann
17. 1. 2007 Volební právo pro děti, aneb Ochrana mládeže v přestárlém světě Uwe  Ladwig
17. 1. 2007 Poslední Kotrbův článek - moc hezké, jen co je pravda... Karel  Dolejší
16. 1. 2007 Evropa končí zkoumání GM kukuřice
16. 1. 2007 Paroubek píše Melčákovi a Pohankovi
16. 1. 2007 Antifa: omlouváme se a škody se pokusíme uhradit Jindřich  Lacina
17. 1. 2007 Nepříjemná pravda v kině Světozor
16. 1. 2007 Lidská práva a Česko Egon T. Lánský
16. 1. 2007 Vějička evropské lidskoprávní politiky a vějička boje proti terorismu Štěpán  Kotrba
15. 1. 2007 Je v Čechách právo více než politika? Jiří  David
16. 1. 2007 Korupce je účinnější než válka Bohumil  Kartous
16. 1. 2007 Povolební krize a ústava III. Zdeněk  Jemelík
16. 1. 2007 Guantánamo - americký gulag naší doby Jiří G. Müller
16. 1. 2007 Problémy utváření, nebo změna paradigmatu? Sir Roderic Lyne, Strobe  Talbott, Kodži  Watanabe
15. 1. 2007 Jak se chodí po vodě? Martin  Škabraha
22. 11. 2003 Adresy redakce
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006

Pražská výzva pro Irák RSS 2.0      Historie >
16. 1. 2007 Ukázka nezávislosti České televize a ignorování Kodexu ČT místopředsedou Rady ČT   
4. 1. 2007 Závěrečná bilance vlády režimu Saddáma Husseina a možná východiska z krize Jaroslav  Bureš
1. 1. 2007 Utajená symbologie: vražda tyrana v předvečer 10. tevetu Štěpán  Kotrba
31. 12. 2006 Bez porozumění kulturním tradicím a odlišnostem nepochopíte politiku jiných států Štěpán  Kotrba
18. 12. 2006 Pražská výzva pro Irák kritická vůči USA, v médiích už ale bez manipulací Štěpán  Kotrba
18. 12. 2006 Konference skončila - zapomeňte Lubomír  Brožek
18. 12. 2006 Pražská charta   
18. 12. 2006 Vůle k hledání mírového řešení současné kritické situace v Iráku   
17. 12. 2006 Americký projekt demokracie v Iráku a zástupná role EU Jiří  Bystřický
16. 12. 2006 Kavan: Nikde v mezinárodním právu není zakotveno právo na "změnu režimu" vojenskou intervencí Jan  Kavan
16. 12. 2006 Hlavní překážky při vytváření iráckého státu a přístupy EU a USA Jaroslav  Bureš
9. 12. 2006 Iráckému fóru: Dělejte sami, co umíte, a neberte totéž právo jiným Vladimíra Al-Maliki Levá
8. 12. 2006 Komu slouží "Pražská výzva pro Irák"?   
7. 12. 2006 Pražská výzva: obrana proti Neffovým pomluvám cestou práva Vladimíra Al-Maliki Levá
7. 12. 2006 Nikoliv naším jménem