18. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 12. 2006

DOKUMENT

Pražská charta

My, účastníci konference "Pražská výzva pro Irák" z řad Iráčanů, kteří jsme bojovali proti bývalému diktátorskému režimu a strávili dlouhá léta svého života v evropských zemích, jsme odsouhlasili tuto "Pražskou chartu", která vyjadřuje naši vůli hledat spravedlivé řešení z irácké komplikované krize. Vycházíme při tom z hodnot a principů, založených na demokracii, ústavnosti a nezávislosti, které jsou základem mezinárodních spravedlivých řádů ve světě. Tyto hodnoty a principy jsou cestou k realizaci demokracie, suverenity a právního státu a povedou k navrácení důstojnosti Iráku a jeho lidu a osvobození země od okupace.

Nelegální okupace Iráku pod vedením Spojených států amerických vedla ke katastrofálním důsledkům, ke ztrátám životů stovek tisíc občanů, synů a dcer iráckého lidu, k nastolení vlád podle agendy okupace, a tyto prokázaly svoji absolutní neschopnost tváří v tvář výzvám, kterým čelí irácký lid.

Tyto vlády se staly součástí problémů, neboť se vyznačují povahou založenou na sektářských, etnických a stranických přídělech a podílech. Toto je v rozporu s tradicemi tolerance a bratrství, v němž lidé Mezopotámie vyrůstali.

Krvavé praktiky "koaličních sil" donutily rozsáhlé masy iráckého lidu k odporu proti okupaci všemi dostupnými prostředky.

Kolo násilí se roztočilo díky tvrdošíjnému uplatňování vojenského řešení, naprosté absenci všeobecného poltického řešení a rozdělení iráckého lidu na protichůdné sekty, sektářská a etnická seskupení.

Americký přístup, který neustále trvá na svojí individualitě v irácké otázce, představuje jednu z předních komplikací iráckého problému. Toto vše vyžaduje obrodu konstruktivní evropské úlohy, která se opírá o mezinárodní konvence.

Proto vyzývají účastníci "Pražské charty" mezinárodní společenství a zvlášť Evropskou unii, aby pomáhaly ukončit okupaci a aby se na základě tvořivé, historické zkušenosti iráckého lidu společně účastnily na rekonstrukci země iráckými občany a jejich organizacemi občanské společnosti.

Účastníci předkládají následující:

  • Iniciovat aktivní diplomatickou snahu zemí Evropské unie, která by vyvinula tlak na Spojené státy americké k ukončení okupace a k aktivizaci iráckého národního programu, rovněž iniciovat stažení vojenských sil zemí Evropské unie z Iráku, a to vše v nejkratší době.
  • Znovu vybudovat státní strukturu.
  • Vypracovat praktické mechanismy pro řešení vnitro-irácké krize.
  • Podpořit návrh generálního tajemníka OSN pana Kofiho Annana, který ukončil svoji funkci, k uspořádání mezinárodní konference o Iráku, která je jedním z nejlepších mechanismů pro nalezení východiska z dnešní pasti.
  • Spoléhat na irácké národní politické síly, které by zaručily konání regulérních všeobecných voleb pod přímým dohledem OSN. Takové volby by otevřely cestu k vzniku prozatímního Parlamentu, který by kontroloval činnost vlády odborníků, která by měla vytýčit úspěšné politické, ekonomické a bezpečnostní programy.

Účastníci PRAŽSKÉ CHARTY odsouhlasili, že dobrovolná absence evropské úlohy v Iráku zanechala vakuum v oblasti politiky, hospodářství, kultury a dalších oblastech.

Účastníci počítají se vzájemnou spoluprácí, která je založena na principech rovnosti a na společných zájmech, s využitím vědeckotechnického potenciálu a hospodářských programů evropských zemí, s otevřením iráckého trhu pro zahraniční investice a společné podniky v oblasti energie, průmyslové výroby, zemědělství, a s dalšími potřebami nutnými pro obnovení iráckého hospodářství. Takto by národní zájmy byly zaručeny a přírodní bohatství Iráku by bylo chráněno -- to národní bohatství, které vyplýtval diktátorský režim Saddama Hussaina po dobu třech dekád a pokračuje se v tom stejně celou dobu po okupaci.

Zájmy iráckého lidu vyžadují rozvoj spolupráce a kooperace a upevňování historických vztahů s arabskými zeměmi a s dalšími sousedními zeměmi. Irák bez zachování arabské identity, za respektování demokratických práv národnostních menšin, nemůže splnit společné strategie se svými bratry, což se pak nevyhnutelně odráží v jeho mezinárodních a regionálních závazcích. Tato identita vytváří silný štít chránící Irák před choutkami jiných cizích států.

Praha 17.12.2006

                 
Obsah vydání       18. 12. 2006
18. 12. 2006 Móda 2007: Antikomunismus už není trendy Bohumil  Kartous
18. 12. 2006 SRN: Spor s EU o veřejnoprávní rozhlas Richard  Seemann
18. 12. 2006 Nevládní organizace -- směs korupce a manipulace? Milan  Valach
18. 12. 2006 Michael  Marčák
18. 12. 2006 Vnitro: Na čem lze také vytvořit kompromis o koaliční vládě Štěpán  Kotrba
18. 12. 2006 Univerzity třetího tisíciletí a třetího věku Boris  Cvek
18. 12. 2006 Zimní děti Ivo  Šmoldas
18. 12. 2006 Pražská výzva pro Irák kritická vůči USA, v médiích už ale bez manipulací Štěpán  Kotrba
16. 12. 2006 Kavan: Nikde v mezinárodním právu není zakotveno právo na "změnu režimu" vojenskou intervencí Jan  Kavan
16. 12. 2006 Hlavní překážky při vytváření iráckého státu a přístupy EU a USA Jaroslav  Bureš
17. 12. 2006 Americký projekt demokracie v Iráku a zástupná role EU Jiří  Bystřický
18. 12. 2006 Poklady a archeologické památky Iráku Kahlan  Al Qaisi
18. 12. 2006 Pražská charta
18. 12. 2006 Vůle k hledání mírového řešení současné kritické situace v Iráku
18. 12. 2006 Konference skončila - zapomeňte Lubomír  Brožek
17. 12. 2006 Kontroverzní konference Ladislav  Žák
18. 12. 2006 Michael  Marčák
18. 12. 2006 Člověk by se mohl smát, kdyby už bylo čemu Mojmír  Babáček
18. 12. 2006 Mezinárodní právo ještě žije! Petr  Schnur
18. 12. 2006 Naděje pro Dárfúr? Monika  Meislová
18. 12. 2006 K čemu všemu je nám KSČM... Ladislav  Žák
18. 12. 2006 Co on tím chtěl říci? Alex  Koenigsmark
16. 12. 2006 Sláva kronikářů Václav  Dušek
18. 12. 2006 Doomsday 2010 Prague Short Story Wins BCSA Prize
18. 12. 2006 I v marxismu je to jinak
18. 12. 2006 Lze Gabalův "výzkum" považovat za objektivní? Jiří  Mašek
18. 12. 2006 Imre Nagy se zasloužil o Evropskou unii! Jan  Adamec
18. 12. 2006 Kupředu pravá Wenzel  Lischka
18. 12. 2006 Rakouská averze vůči jádru Marek  Bozenhard
18. 12. 2006 Zneužití monopolního postavení ČEZu
15. 12. 2006 Mlátit ženy je mezi českými muži rozšířené hobby Irena  Ryšánková
15. 12. 2006 Vyšetřování korupce zastaveno, "protože by to poškodilo britský státní zájem"
16. 12. 2006 Vládní rozhodnutí zrušit vyšetřování britské korupce v Saúdské Arábii půjde před soud
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 12. 2006 Zápis z Valné hromady Občanského sdružení Britské listy

Pražská výzva pro Irák RSS 2.0      Historie >
18. 12. 2006 Pražská výzva pro Irák kritická vůči USA, v médiích už ale bez manipulací Štěpán  Kotrba
18. 12. 2006 Konference skončila - zapomeňte Lubomír  Brožek
18. 12. 2006 Pražská charta   
18. 12. 2006 Vůle k hledání mírového řešení současné kritické situace v Iráku   
17. 12. 2006 Americký projekt demokracie v Iráku a zástupná role EU Jiří  Bystřický
16. 12. 2006 Kavan: Nikde v mezinárodním právu není zakotveno právo na "změnu režimu" vojenskou intervencí Jan  Kavan
16. 12. 2006 Hlavní překážky při vytváření iráckého státu a přístupy EU a USA Jaroslav  Bureš
9. 12. 2006 Iráckému fóru: Dělejte sami, co umíte, a neberte totéž právo jiným Vladimíra Al-Maliki Levá
8. 12. 2006 Komu slouží "Pražská výzva pro Irák"?   
7. 12. 2006 Pražská výzva: obrana proti Neffovým pomluvám cestou práva Vladimíra Al-Maliki Levá
7. 12. 2006 Nikoliv naším jménem   
7. 12. 2006 Iráčtí vládní úředníci obviněni z týrání - kdo je vlastně v Iráku zločinec? Štěpán  Kotrba
7. 12. 2006 Mohla by se "protiirácká" konference konat na půdě anglického parlamentu?   
7. 12. 2006 Tři otázky pro Vladimíru Levou   
6. 12. 2006 Jsme na tom vlastně stejně jako Kofi Annan Vladimíra Al-Maliki Levá