18. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 12. 2006

Konference skončila - zapomeňte

Vyhlášením Pražské charty, definující východiska z bludného kruhu násilí a devastace v Iráku, skončila v neděli 17.12. krátce po poledni konference Pražská výzva pro Irák. Skončila v poklidu - k úlevě mnohých, kterým myšlenky na utrpení lidí ve vzdáleném regionu kazí zažívání a ruší je v přípravách na nadcházející svátky klidu a míru.

Úplně jiná však byla situace, když se konference, jejímž cílem bylo apelovat na státy Evropské unie, aby se více angažovaly v řešení irácké krize, připravovala. Záštitu nad jejím konáním převzal Lubomír Zaorálek , místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v jejíž prostorách se měla také uskutečnit.

V té chvíli se však počaly dít věci nebývalé. "My je odtud dostaneme!" zavelel předseda poslaneckého klubu ODS Tluchoř nesmiřitelně. Po skončení konference je jasné, kdo byli ti, které měl na mysli. Byli to intelektuálové, univerzitní profesoři, novináři, vědci, kteří jsou systematicky ze své vlasti vyháněni anebo přímo likvidováni. Byli to disidenti saddámovského režimu, dlouhodobě žijící v emigraci v evropských zemích. Byli to ti, které jsem při minutě ticha na zahájení konference viděl plakat. Mnozí z nich ve své zemi ztratili nejbližší, mnohým z nich během oné minuty proběhly hlavou děje, při nichž mohou lidské bytosti přijít o rozum. Byli to ti, kteří přes neskutečnou tíhu prožitého neztratili víru v lepší budoucnost své vlasti a přijeli k nám s nadějí - žádat o pomoc.

Předseda poslaneckého klubu ODS Tluchoř o nich nevěděl vůbec nic, ale svůj záměr dostat je z Poslanecké sněmovny, dodržel. Jaksi mimo plán se mu při tom podařilo vzbudit o konferenci takový zájem médií, jakému se do té doby, netěšila snad žádná jiná.

Kdyby se význam konference měřil množstvím matoucích, nepřesných a zavádějících informací, jednalo by se o jednu z nejdůležitějších konferencí vůbec.

Aniž by se kdokoliv spojil s organizátory, dozvěděli jsme se například z obrazovky České televize, že konferenci financuje Saddámova dcera ze svého exilu, že konference představuje bezpečnostní rizika nejenom pro blízkovýchodní region, ale i pro samotnou ČR. Dozvěděli jsme se dále, že její iráčtí účastníci, z nich někteří byli za Saddáma ve své vlasti odsouzeni k smrti, jsou bývalí členové strany Baas a přívrženci nenáviděného režimu - ano, toho režimu, který je v nejednom případě připravil o rodiny a každém případě o vlast.

Samozřejmě tu existovalo jedno reálné riziko, a sice to, že tito disidenti nebudou nijak adorovat současnou americkou okupaci a že devastaci své země neztotožní z kýženou svobodou, právem a demokracií. Že se jejich slovník, popisující současný stav de facto občanské války, nebude hemžit eufemismy na adresu těch, kteří nesou odpovědnost. V tom se předseda poslaneckého klubu ODS opravdu nemýlil. Konferenci z Poslanecké sněmovny skutečně dostal a může si nad ní v klidu a míru nadcházejících svátků umýt ruce, nepošpiněné utrpením vzdálených regionů tohoto světa.

Pravdou je, že vlnobití na mediální scéně ustalo tak rychle, jak se vzedmulo a papírové lodičky novin mohou dál plout v předem vymezených koridorech k pevninám, v nichž se tak daří neoliberální flóře deroucí se hlava nehlava k zářivým zítřkům vyvolených.

Pražská výzva pro Irák TÉMA BL

                 
Obsah vydání       18. 12. 2006
18. 12. 2006 Móda 2007: Antikomunismus už není trendy Bohumil  Kartous
18. 12. 2006 SRN: Spor s EU o veřejnoprávní rozhlas Richard  Seemann
18. 12. 2006 Nevládní organizace -- směs korupce a manipulace? Milan  Valach
18. 12. 2006 Michael  Marčák
18. 12. 2006 Vnitro: Na čem lze také vytvořit kompromis o koaliční vládě Štěpán  Kotrba
18. 12. 2006 Univerzity třetího tisíciletí a třetího věku Boris  Cvek
18. 12. 2006 Zimní děti Ivo  Šmoldas
18. 12. 2006 Pražská výzva pro Irák kritická vůči USA, v médiích už ale bez manipulací Štěpán  Kotrba
16. 12. 2006 Kavan: Nikde v mezinárodním právu není zakotveno právo na "změnu režimu" vojenskou intervencí Jan  Kavan
16. 12. 2006 Hlavní překážky při vytváření iráckého státu a přístupy EU a USA Jaroslav  Bureš
17. 12. 2006 Americký projekt demokracie v Iráku a zástupná role EU Jiří  Bystřický
18. 12. 2006 Poklady a archeologické památky Iráku Kahlan  Al Qaisi
18. 12. 2006 Pražská charta
18. 12. 2006 Vůle k hledání mírového řešení současné kritické situace v Iráku
18. 12. 2006 Konference skončila - zapomeňte Lubomír  Brožek
17. 12. 2006 Kontroverzní konference Ladislav  Žák
18. 12. 2006 Michael  Marčák
18. 12. 2006 Člověk by se mohl smát, kdyby už bylo čemu Mojmír  Babáček
18. 12. 2006 Mezinárodní právo ještě žije! Petr  Schnur
18. 12. 2006 Naděje pro Dárfúr? Monika  Meislová
18. 12. 2006 K čemu všemu je nám KSČM... Ladislav  Žák
18. 12. 2006 Co on tím chtěl říci? Alex  Koenigsmark
16. 12. 2006 Sláva kronikářů Václav  Dušek
18. 12. 2006 Doomsday 2010 Prague Short Story Wins BCSA Prize
18. 12. 2006 I v marxismu je to jinak
18. 12. 2006 Lze Gabalův "výzkum" považovat za objektivní? Jiří  Mašek
18. 12. 2006 Imre Nagy se zasloužil o Evropskou unii! Jan  Adamec
18. 12. 2006 Kupředu pravá Wenzel  Lischka
18. 12. 2006 Rakouská averze vůči jádru Marek  Bozenhard
18. 12. 2006 Zneužití monopolního postavení ČEZu
15. 12. 2006 Mlátit ženy je mezi českými muži rozšířené hobby Irena  Ryšánková
15. 12. 2006 Vyšetřování korupce zastaveno, "protože by to poškodilo britský státní zájem"
16. 12. 2006 Vládní rozhodnutí zrušit vyšetřování britské korupce v Saúdské Arábii půjde před soud
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 12. 2006 Zápis z Valné hromady Občanského sdružení Britské listy

Pražská výzva pro Irák RSS 2.0      Historie >
18. 12. 2006 Pražská výzva pro Irák kritická vůči USA, v médiích už ale bez manipulací Štěpán  Kotrba
18. 12. 2006 Konference skončila - zapomeňte Lubomír  Brožek
18. 12. 2006 Pražská charta   
18. 12. 2006 Vůle k hledání mírového řešení současné kritické situace v Iráku   
17. 12. 2006 Americký projekt demokracie v Iráku a zástupná role EU Jiří  Bystřický
16. 12. 2006 Kavan: Nikde v mezinárodním právu není zakotveno právo na "změnu režimu" vojenskou intervencí Jan  Kavan
16. 12. 2006 Hlavní překážky při vytváření iráckého státu a přístupy EU a USA Jaroslav  Bureš
9. 12. 2006 Iráckému fóru: Dělejte sami, co umíte, a neberte totéž právo jiným Vladimíra Al-Maliki Levá
8. 12. 2006 Komu slouží "Pražská výzva pro Irák"?   
7. 12. 2006 Pražská výzva: obrana proti Neffovým pomluvám cestou práva Vladimíra Al-Maliki Levá
7. 12. 2006 Nikoliv naším jménem   
7. 12. 2006 Iráčtí vládní úředníci obviněni z týrání - kdo je vlastně v Iráku zločinec? Štěpán  Kotrba
7. 12. 2006 Mohla by se "protiirácká" konference konat na půdě anglického parlamentu?   
7. 12. 2006 Tři otázky pro Vladimíru Levou   
6. 12. 2006 Jsme na tom vlastně stejně jako Kofi Annan Vladimíra Al-Maliki Levá