27. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 12. 2006

Cenzura v Karlových Varech?

Otevřený dopis primátorce města Karlovy Vary JUDr. Veronice Vlkové

(Na vědomí Syndikát novinářů České republiky)

Autorka, Anna Fidlerová, nar.1919, je členka Syndikátu novinářů ČR. Od roku 1955 bydlí v Karlových Varech, kde působí s výjimkou normalizace jako novinářka.. Po rehabilitaci v roce 1990 se vrátila ke své novinářské práci, ale vzhledem k věku už jen jako volná novinářka, V současné době píše jako externí spolupracovnice do Mladé fronty DNES, Práva a měsíčníku Promenáda.

Pokud jde o reakci na níže uvedený otevřený dopis: Pokud vím, vydala jej ČTK, sice jen ve zkráceném znění, a od ní to převzala Mladá fronta a Právo, píše autorka a pokračuje: Paní primátorka se dosud neozvala. Na jednání zastupitelstva města 19. prosince podali opoziční zastupitelé návrh, aby do programu byl zařazen bod týkající se poskytování informací a přístupu novinářů na tiskové konference města. Návrh byl většinou hlasů zamítnut. Toť vše.

Vážená paní primátorko,

reaguji na informaci, otištěnou v Karlovarském deníku dne 14.prosince 2006 pod titulkem Jiná doba. Redaktorka zmíněného periodika Jana Kopecká v něm píše, že vedení města na tiskové konferenci dne 13.prosince prostřednictvím tiskového mluvčího oznámilo, že na tiskovky budou mít přístup novináři už pouze na jmenovité pozvánky. "Jedno jméno v nich bude chybět," dodává Kopecká. "A to mé."

Vedení města si tedy napříště bude vybírat, koho na své tiskové konference bude zvát a koho ne.

Domyšleno do konce, Jana Kopecká, známá svými kritickými postoji vůči některým praktikám (nejen) radnice, bude odříznuta od zdroje informací, které nutně potřebuje pro svou novinářskou práci. Nabízí se otázky: Kdo z novinářů bude další na řadě, když si dovolí ukázat na chybné a podezřelé kroky radnice nebo jednotlivých radních? Nastane idylické období samé chvály ? Budou k tomu ostatní novináři mlčet?

Tato překvapivá zpráva je ovšem šokující jen pro ty, kteří rádi zapomínají. Ve skutečnosti se v Karlových Varech pokračuje v neblahém trendu, který tu před dvěma roky nastolila bývalá náměstkyně primátora pro kulturu.Ta nejenže dala rozehnat školní vánoční besídku policií a během svého funkčního období podala řadu trestních oznámení včetně žalob na členy petičního výboru, ale neváhala vyhrožovat i novinářům. Leccos by o tom mohla vyprávět autorka tohoto otevřeného dopisu, ale i kolegové a kolegyně z Mladé fronty DNES a ČTK. Nic na tom nemění fakt, že se vše dělo za aktivní účasti některých radních a za přátelského poklepávání po rameni téměř celého zastupitelstva.

Voličská vlna nevole spláchla bývalou náměstkyni do lavice pouhé zastupitelky a ona musela oželit kýžený post primátorky a dokonce i paní radní. Jak se ale ukazuje, z prostor, kde kdysi byla neomezeným vládcem nad karlovarskou kulturou a jejími lidmi, vůně jejího parfému dosud nevyvanula. Podle dostupných informací se její nástupce nehodlá proslavit stejným způsobem, ale snaha o potlačování svobody tisku opět z pátého patra radniční budovy pohrozila.Bože, jak je to lákavé a jak snadné se jeví být pánem nad tím, co se občan má či nemá dozvědět.

Vážená paní primátorko, jsme rádi, že v čele našeho města stojí mladá žena s odpovídajícím vzděláním, nezatížená politickými praktikami minulosti, které tak často škodily jménu Karlových Varů. Skutečnost, že jde o jediné krajské město, které se obrátilo zády k vlastnímu divadlu, je jen jednou ze skvrn na jeho štítě. Nedopusťte, prosím, aby se excesy, o kterých mluvím, opakovaly. Děkuji Vám.

Anna Fidlerová

                 
Obsah vydání       27. 12. 2006
27. 12. 2006 Rok 2006: pařeniště myšlenek, které změní svět?
27. 12. 2006 Cenzura v Karlových Varech? Anna  Fidlerová
22. 12. 2006 Miniohlédnutí vzad i vpřed na konci roku 2006 Miloš  Dokulil
27. 12. 2006 Banky, těšte se? Antonín  Hubený
27. 12. 2006 Dopravní statistika -- dobrý, ještě nesněží Oldřich  Průša
27. 12. 2006 Vyznání Karel  Sabina
27. 12. 2006 Faethónova pouť II. Boris  Cvek
27. 12. 2006 Michael  Marčák
27. 12. 2006 Pod stromečkem kulomet Václav  Dušek
27. 12. 2006 Zemřel bývalý americký prezident Gerald Ford
26. 12. 2006 Saddám Husajn bude popraven
26. 12. 2006 Fidel Castro "nemá rakovinu"
27. 12. 2006 Milan  Kozelka
27. 12. 2006 Mistrovství republiky v pokeru -- reportáž z míst, kde jde o vše... Jaroslav  Pour
27. 12. 2006 C. k. hradní pekárnička Pavel  Kopecký
27. 12. 2006 Drobná zemětřesení Petr  Musílek
27. 12. 2006 Necitelnost Sandra  Wain
27. 12. 2006 Mnoho povyku pro nic? Milan  Valach
27. 12. 2006 Poskytl by pobyt v běloruském vězení lepší perspektivu?
22. 12. 2006 Michael  Marčák
27. 12. 2006 Dolejšího agentura pro uvádění věcí na pravou míru Milan  Daniel
26. 12. 2006 Co je na spolupráci s Člověkem v tísni diskreditujícího?
26. 12. 2006 Mezinárodní lidskoprávní a humanitární organizace MUSEJÍ být nezávislé Jan  Čulík
25. 12. 2006 Schwarzenberg, Amnesty International i Člověk v tísni: Čím se mažou, tím také smrdí... Štěpán  Kotrba
25. 12. 2006 Soukromá hanopisná kampaň doktora Valacha Karel  Dolejší
24. 12. 2006 Prezidentský úřad na prodej Zdeněk  Jemelík
23. 12. 2006 Násilí nejen na ženách Věra  Říhová
22. 12. 2006 Anglosaští fotbaloví fanoušci diskutují o české literatuře :)
22. 12. 2006 Riziko falešných sobů Radim  Valenčík
22. 12. 2006 Císařova vana Alex  Koenigsmark
22. 12. 2006 Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vypsání krátké ostrovu Islandu a věcí některých zvláštních, kteréž v něm spatřeny býti mohou. A nejprvé o jménu ostrovu toho, proč slove a nazývá se Island Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 První Čech na Islandu
22. 12. 2006 Náboženství v Islandu a jaký způsob při něm zachovávají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O vrchnosti a řádu, kterého v zemi své ostříhají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O rybách a potvorách mořských okolo Islandu Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
20. 12. 2006 Hospodaření OSBL za listopad 2006