19. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 10. 2006

Podpora Japonců je pro občany Brna nezbytná

Velkopanské manýry jihomoravského hejtmana

František Muška
Dopis jihomoravskému hejtmanovi o tom, jak se dělá lidovecká komunální politika

To, co jihomoravský hejtman Juránek je schopen sdělit ústně, odmítá potvrdit v písemné podobě. Vinu za rušení víceletých gymnázií nese údajně ODS, ale v úřadu má za situaci odpovědnost zastupitel ze strany lidové. Hejtman to buď neví, nebo neví, co dělají jeho podřízení. Zato jihomoravský hejtman rád agituje přímo v kostele a o domnívá se, že při hokejových utkáních by měli diváci vědět, že se pan hejtman také účastní. To nedělali ani komunističtí potentáti.

Vážený pane inženýre,

zdravím Vás. Dopisem ze dne 26.5. 2006 jsem Vás žádal o odpověď na několik otázek k problematice školství v Jihomoravském kraji. Jako odpověď jste mi dopisem ze dne 14.6. 2006 navrhl osobní setkání k této problematice, kde bychom mohli o uvedené problematice osobně pohovořit.

Toto setkání se uskutečnilo dne 19.7. 2006. Zde jste mi sdělil ústně:

- Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium v Brně dostala peníze na základě grantu Jihomoravského kraje (výběrového řízení),

- že zastupitelé za lidovou stranu v zastupitelstvu JmK vždy víceletá gymnázia podporovali v rámci optimalizace a veškeré snahy o omezení (rušení) víceletých gymnázií jsou dílem Vašeho koaličního partnera ODS,

- v září 2006 bude jednat zastupitelstvo, kde rozhodne co bude dál s gymnázii (mimo jiné i s Klasickým gymnáziem) a pak budou mít dva roky gymnázia pokoj, - při tomto setkání jsem Vás požádal, že Vaše stanovisko chci písemně. Sdělil jste mi, že ho nedostanu. Velice milým podrážděným hlasem.

Ve stejný den (19.7. 2006) jsem Vám dalším dopisem sdělil, že trvám na písemné odpovědi mých otázek. Předpokládal jsem, že nebudete mít problém odpovědět, zvláště jako křesťanský politik, když nás evangelista sv. Lukáš (verš 12,3) v evangeliu vybízí: "Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech".

V dopise ze dne 27.7.2006 jste mi sdělil, že odpověď na moje otázky najdu v "Dlouhodobém záměru pro vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje".

K Vašemu dopisu Vám sděluji následující:

Uvedený materiál jsem po delším hledání na internetu našel, a to na adrese. Upozorňuji, že bývá obvyklé, pokud odkazujete na zdroj na internetu, uvést celou adresu. Ovšem z Vaší strany mne tento nedostatek nepřekvapuje, protože celá Vaše komunikace se mnou je vedena ve stylu občana tzv. "uchodit", aby dal pokoj.

Celý materiál jsem pečlivě prostudoval, ale o tom, že zdrojem všeho zla ve školství v Jmk je ODS, tam nebyla ani řádka. Také o dojemném boji zastupitelů lidové strany za víceletá gymnázia ani čárka, o grant pro církevní gymnázium také nic atd.

Ovšem našel jsem na internetových stránkách Jmk něco jiného - Ing. Lubomír Šmíd pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti majetku a školství v záležitostech koncepce a optimalizace viz. Při našem setkání jste mi tvrdil, že lidová strana nemá vliv na optimalizaci školství a najednou se ze stránek Jihomoravského kraje dozvím, že za to zodpovídá zastupitel, který je z lidové strany. Jako občan mám na tuto Vaši odpověď následující vysvětlení:

- nevíte co dělají Vaši podřízení,

- záměrně jste mi uvedl mylnou informaci,

- použil jste klasickou lidoveckou fintu, že za vše špatné mohou koaliční partneři a pokud se něco podaří tak je to samozřejmě zásluhou KDU ČSL,

- vzhledem k tomu, že školství v našem kraji je značně problematické, svěřil jste tuto problematiku členu Vaší strany, který není dosti poslušný a je potřeba, aby se svou prací, jemu Vámi určenou, sám "znemožnil" a byl od něj klid.

Musím konstatovat, že jsem překvapen, že se mnou komunikujete formou tzv. obyčejných dopisů, ne doporučeně. Kdybych použil lsti Vašeho souputníka ze zastupitelstva v Židenicích Ing. Oujezdského, který pravidelně neodpovídá na dopisy, mohl bych tvrdit, že žádný dopis nedošel. Odmítá zveřejňovat články v Židenickém zpravodaji bez řádného důvodu. Je sice nezávislý na kandidátce KDU ČSL, ale jinak je schopen čehokoliv nebo -- li nezávislý pro černou práci.

Jsem nucen konstatovat, že jsem se jako občan ve Vás velmi zklamal. Jako politika jsem Vás pokládal v rámci strany lidové za růži mezi trním. Ovšem postupně díky Vašim aktivitám v rámci naší městské části musím konstatovat, že tomu tak není. Musím ovšem přiznat, že jste politik velice "šikovný", který využívá každé možnosti pro získání politických bodů. Jedná se především o:

- Zneužívání náboženských obřadů v rámci katolické církve, kdy se mohu jenom ptát, zda jsou kvůli Bohu nebo Vám. Toto Vaše jednání bylo příčinou, proč naše rodina přestala chodit do kostela v Židenicích - rozdávání letáků KDU ČSL před kostelem a další (zde; zde).

- Sportovní oblast využíváte také velmi dobře. Nejdříve jste působil v 1 FC Brno, kde za celou dobu Vaší činnosti jsem se dozvěděl, že nejste proti, aby se A mužstvo dospělých účastnilo ve volební kampani pana senátora Sehnala. Jiné Vaše aktivity jako člena představenstva 1. FC Brno jsem nezaznamenal. Šikovně jste pak "přestoupil" do představenstva Komety Brno, která v době Vašeho přestupu měla vyšší návštěvy a jste zde z politiků sám. Bylo velice komické, když jsem celou jednu sezonu zápas co zápas slyšel, že jste přítomen na utkání z rozhlasu na stadionu. Jak neuvěřitelné, člen představenstva chodí na zápasy svého klubu. Mohu konstatovat, že toto jsem nezažil ani v dobách normalizace při návštěvách zápasů Zbrojovky a Komety. Neupozorňovalo se, že byl přítomen stranický funkcionář. Jenom nevím, proč se sportovní kluby v Brně politikům neustále podbízí. Za to, co se stalo s fotbalovým a hokejovým stadionem si politici v Brně určitě zaslouží něco jiného.

- Velice šikovně vystupujete na veřejnosti, kdy se od Vás občan nedozví Vaše jasné stanovisko. Příkladem je problematika přesunu hlavního nádraží v Brně. V Jihomoravských volebních novinách pro krajské volby 2004 uvádíte "Brněnské nádraží pro celý kraj -- napojení brněnského hlavního nádraží na Integrovaný systém v kraji". Po celou dobu jste Vy i ostatní zastupitelé za stranu lidovou v čele se starostou Ing. Veselým v Židenicích "věrně drželi basu" s koaličním partnerem na magistrátu a na kraji a neodpovídali na dotazy občanů. Pouze při jedné takové diskuzi na veřejném zasedání zastupitelstva v Židenicích jste prohlásil, "že stejně nádraží bude stát někde jinde". Najednou, těsně před volbami, pan starosta brání občany. Samozřejmě od Vás se občan nedozví, jaký je Váš názor. Případné negativní politické body bude sbírat Vámi nastrčená figurka, starosta Ing. Veselý. - Je paradoxní, že Vy politici odmítáte naslouchat občanům. Ovšem, když tak sleduji, stačí, aby někdo ze zahraničí projevil přání co v Brně potřebuje a můžete se "přetrhnout". Velice preferované v našich končinách je Japonsko. Uvádím několik příkladů -- "Budete se divit, ale jedna z prvních otázek, na kterou se vás zeptají japonští investoři je jestli ve městě máme golfové hřiště (Ing. Juránek, MF dnes 30.5.2005), JmK chce zřizovat anglické gymnázium na základě poptávky japonských byznysmenů (krajský radní Šifalda, MF dnes 10.12.2005) a titulek článku z lidových novin (27.5.2006) Japonci by rádi i svého lékaře, kde je informace o snaze budování japonského centra v Brně, kde by měl být i lékař z této země. Je zde důležitá informace pro občany v Brně, pokud chtějí něco prosadit, musí si získat podporu Japonců. Pro mne jako sportovního příznivce je nadějí, že hokej i fotbal jsou v Japonsku na vzestupu. Chcete zachránit zahrádkářské kolonie? Sežeňte si japonského investora, který bude mít o zahrádkaření zájem atd..

- Velice mne dojala návštěva Vašich internetových stránek. Průvodní píseň je v duchu budování socialismu v křesťanském duchu. Zarážející je jejich "aktuálnost". Dne 20.9.2006 tam byla nejnovější zpráva ze dne 27.1.2006 -- Setkání představiteli krajů. Předpokládám, že jako vždy "oživíte" stránky" 14 dní před volbami a pak je opět necháte v klidu....

Za vrchol Vašeho politického kličkování považuji výzvu k výměně většiny lidoveckých poslanců (zde). Jako občan to vnímám pouze jako snahu využít situaci v lidové straně o prosazení svých věrných. Zde souhlasím s bývalým předsedou KDU - - ČSL panem Kalouskem, že zde vůbec nejde o stranu, ale o prosazení vlastních mocenských zájmů některých skupin, resp. Vašich. Ovšem tuto výzvu považuji za velmi aktuální s tím, že strana lidová by měla začít s výměnou kádrů u nás v Židenicích a pokračovat na krajském úřadě JmK.

KDU ČSL často vystupuje jako strana, která navazuje na historické tradice. Zde se velmi dobře uplatňuje Vaše osoba. Mistrně naplňujete styl politiky a odkaz jednoho nejmenovaného kardinála z doby Tří mušketýrů a ještě více slova klasika Karla Čapka o lidové straně "Trochu pomoci více škodit to se někdy může hodit". Svojí činností to opravdu "naplňujete".

Závěrem mohu jen konstatovat, že z velmi kvalitního materiálu Instrukce k některým otázkám ohledně působení a chování katolíků děláte pouze neškodný cár papíru (viz). Spoluautorem tohoto materiálu je Joseph Ratzinger, současný papež Benedikt XVI.

Je absurdní, že někteří lidovci se na jedné straně rádi veřejně ukazují jako nejvěrnější katolíci, kteří naplňují myšlenky papeže. Jak to, že pan inženýr Oujezdský mi při osobním setkání na podzim tvrdil, že tuto směrnici zná velmi dobře a neodpověděl mi na několik dopisů podaných na podatelně na Židenické radnici? Lhůta pro odpověď 30 dnů snad platí i v naší městské části! O tom, že nezveřejňuje články ani nemluvě. Mohu předpokládat, že mi opět odpovíte, že v problematice Židenického zpravodaje se mám obrátit na starostu Městské části Brno Židenice, protože to nespadá do kompetence Vašeho úřadu jak jste mi již jednou sdělil přes Mgr. Jana Mičana (vedoucí odboru kanceláře hejtmana -- dopis ze dne 18.2.2005). Další krásný příklad stylu Vaší politiky v duchu hesla: "Ptejte se co chcete, já Vám odpovím co chci". To, že jste zastupitelem v Židenicích je samozřejmě nepodstatný detail.

S pozdravem

Ing. František Muška, Ph.D.

Brno

Na vědomí: Sdělovací prostředky, vedení KDU ČSL, poslanci a senátoři KDU ČSL a další

                 
Obsah vydání       19. 10. 2006
19. 10. 2006 Tak se tedy jde volit -- a co dál? Petr  Kužvart
19. 10. 2006 Stáhnou Spojené státy svá vojska z Iráku?
19. 10. 2006 Amerika si konečně uvědomila děsivou realitu Iráku
19. 10. 2006 George Bush vydal doktrínu o tom, že USA mají právo vojensky ovládnout vesmír
19. 10. 2006 Má modrý pták cizí peří? Miroslav  Prokeš
19. 10. 2006 Topolánek a památná věta majora Zemana Irena  Ryšánková
19. 10. 2006 Volný trh, aneb Poptávka, o které se nemluví Uwe  Ladwig
19. 10. 2006 Like it or not, it's time to talk to dinos Irena  Ryšánková
19. 10. 2006 Jak se liší katolická etika od katolické politiky František  Muška
19. 10. 2006 Báseň Jack  Kerouac
19. 10. 2006 Podpora Japonců je pro občany Brna nezbytná František  Muška
19. 10. 2006 Svět 2050: Jak se vyrovnat s budoucností aneb potřebujeme prognostiku? Martin  Potůček
18. 10. 2006 Zelená rovnosti příležitostí? Anna  Čurdová
18. 10. 2006 Polák udělal projekt nového loga Evropské unie
19. 10. 2006 Slovensko: Nad Tatrou sa blýska Štěpán  Kotrba
19. 10. 2006 Rada STV volí ředitele Štěpán  Kotrba
19. 10. 2006 Vesmírná superstar Štěpán  Kotrba
19. 10. 2006 Jandák chce zestátnit televizi Štěpán  Kotrba
19. 10. 2006 Australská liberalizace mediálního trhu Štěpán  Kotrba
19. 10. 2006 Radniční listy bez cenzury
19. 10. 2006 Starého designera novým kouskům nenaučíš Stanislav  Mihulka
19. 10. 2006 Evoluční teorie není zpochybněna Jiří  Černý
19. 10. 2006 Petice za vrácení chrámu sv. Víta státu
19. 10. 2006 Jak funguje mikrovlnný systém?
18. 10. 2006 Mikrovlnný systém s bránami není neomylný
19. 10. 2006 Martin Bursík - odborník, nebo diletant? Pavel  Urban
19. 10. 2006 Podjatost zaměstnanců obcí a krajů a rozhodování správních soudů Petr  Kužvart
19. 10. 2006 Evropští lékaři žádají od europoslanců přísnější regulaci nebezpečných chemikálií Miroslav  Šuta
19. 10. 2006 Opona z deštivého okna Meike  Snijder
19. 10. 2006 A Rainy Window Curtain Meike  Snijder
19. 10. 2006 Polsko:Koalice s pomocí nacionalistů podržela Sejm při životě
18. 10. 2006 Jak nejlépe vést v ČR volební kampaň? Václav  Drbohlav
19. 10. 2006 Subvence zemědělství a suverenita Martin  Ondreját
18. 10. 2006 Čerstvý laureát v měsíci říjnu - Alexander Vondra Jaromír  Hájek
17. 10. 2006 Úhonický starosta a potrefená husa Štěpán  Kotrba
19. 10. 2006 Komunální a senátní volby přede dveřmi Vladislav  Černík
18. 10. 2006 Někdo si dělá Dobré ráno Bohumil  Kartous
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce