5. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 10. 2006

Odpovědi kandidátů do pražského zastupitelstva na otázky ohledně korupce

Tabulka organizace Oživení ZDE

ODS

  1. Bém Pavel
  2. Blažek Rudolf
  3. Klega Pavel
  4. Šteiner Radovan
  5. Chalupa Tomáš
  6. Richter Milan
  7. Vodrážka David
  8. Janeček Jiří
  9. Žďárský Pavel
10. Dvořák Filip
11. Žižková Hana
12. Pecha Ondřej
13. Šilha Ladislav
14. Froněk Miroslav
15. Kouba Ladislav
16. Lohynský Radek
17. Kousalíková Marie
18. Zoufalík Bohumil
19. Gregar Miloš
20. Mlejnský Dalibor

Vážený pane Ratai, děkujeme Vám za zaslané otázky týkající se protikorupční politiky na území hlavního města Prahy. Kandidáti do Zastupitelstva hlavního města Prahy vám ale na ně odpovídat nebudou. K tomuto rozhodnutí je vedly následující důvody:

1. Kandidáti do Zastupitelstva hlavního města Prahy za ODS budou sami komunikovat problematiku protikorupční politiky přímo s voliči, a to jako nedílnou součást volebního programu ODS. Tedy nikoliv přes občanské sdružení Oživení, ani přes žádného jiného zprostředkovatele.

2/ Dlouhodobé aktivní propojení představitelů občanského sdružení Oživení na politiky SNK -- ED (například pí. M. Reedová, p. J. Witzany) a Strany zelených (například p. P. Štěpánek), tedy politické konkurenty ODS v nadcházejících komunálních volbách v Praze.

3. Na základě předchozích zkušeností s podobnými akcemi členů občanského sdružení Oživení existují reálné obavy s možnosti tendenčního využití zaslaných odpovědí v právě probíhající předvolební kampani.

Kandidáti do Zastupitelstva hlavního města Prahy za ODS zastávají názor, že v probíhající předvolební kampani má každý, kdo se uchází o přízeň voličů, možnost jim představit svou vizi k řešení problémů metropole. Nikdo nemůže toto právo upřít jak občanskému sdružení Oživení a jemu spřízněným politickým stranám, tak ale ani kandidátům ODS. Po volbách, ty letošní se konají 20. a 21. října 2006, pak bude vytvořený prostor pro to, aby zvolení zástupci našli společné řešení každodenních problémů Prahy a jejích obyvatel -- oblast protikorupční politiky nevyjímaje. Kandidáti do Zastupitelstva hlavního města Prahy jsou pro taková jednání připraveni.

S pozdravem a přáním hezkého zbytku dne

Marie Heřmánková
tisková mluvčí ODS Praha
pro komunální a senátní volby 2006

č.k.
 
Odpověděl?
Otáz.č.1
Otáz.č.2
Otáz.č.3
Otáz.č.4
Otáz.č.5
Otáz.č.6
Otáz.č.7
Otáz.č.8
Otáz.č.9
Otáz.č.10
Souhlas se zveřejněním
trvalé adresy
a data nar.

ČSSD

1
Hulinský Petr
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Buzková Petra
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
dat. nar.
3
Poche Miroslav
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
v mnoha případech je to nutné, např. ubundling v PRE, a.s. a PP, a.s.
ANO
ANO
dat. nar.
4
Halová Hana
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Klíma Karel
ANO
ANO
ANO
NE
jednání Rady jsou ze zákona neveřejná
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
6
Choděra Jan
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Adámek František
ANO
ANO
ANO
NE
pokud vím tak jednání Rady jsou ze zákona neveřejná
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
v případě pokud toto nebude v kolizi OZ
ANO
ANO
V případě, že to nebude odporovat obecné legislativě
ANO
adresa
8
Slezák Jan
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
Habrnál Lubomír
NE
Dotazník vyplní pouze, když bude zvolen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Weinert Antonín
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
co se týče veřejných zakázek, ostatní podléhá obchodnímu tajemství
NE
- někdy může být nezbytné z různých důvodů založit dceřinou společnost, přes kterou by ale měla být politická kontrola.
NE
-- etický kodex by měl mít každý zastupitel v sobě. Ten, kdo ho v sobě nemá, jej nezíská ani jeho podpisem.
ANO
dat. nar.
11
Ludvík Miloslav
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
Březina Karel
ANO
ANO
NE
Nevěřím, že nějaké speciální oddělení může kontrolovat a odhalovat korupci. Od toho jsou orgány činné v trestním řízení.
NE
Rada ze zákona zasedá neveřejně. Jsem připraven podpořit zveřejňování záznamů a přehledu hlasování o jednotlivých bodech.
ANO
ANO
ANO
ANO
V případě, že to nebude příliš finančně náročné.
ANO
V případě, že to nebude odporovat obchodnímu zákoníku a obchodnímu tajemství.
NE
Jsem přesvědčen, že zakládání dceřiných společností může být někdy pro město výhodou.
ANO
V případě, že to nebude odporovat obecné legislativě.
ANO
13
Hodek Daniel
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
Smetana Jan
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
Kozlová Michaela
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
Ondráčková Irena
ANO
ANO
PRAVDĚPODOBNĚ NE
Vyžádalo by si to jistě zvýšené náklady spojené s lidskými zdroji. Současná legislativa navíc de facto neumožňuje postavit takový orgán mimo organizační strukturu úřadu a jeho objektivní fungování by tak v systému subordinace ztěží zůstalo nedotčeno. Podobný orgán by dle mého názoru navíc suploval funkce již existujících kontrolních orgánů a odborů, nemluvě o orgánech činných v trestním řízení.
ANO
pokud by to bylo v souladu se zákonem. V tuto chvíli se ovšem obávám, že tomu tak není, neboť jednání Rady HMP jsou dle zákona o hl. m. Praze neveřejná. Rozhodnutí o zveřejňování steno a audio záznamů by tak zřejmě bylo v rozporu se zákonem. Každý má ovšem již nyní právo vyžádat si zápis z jednání Rady HMP podle zákona 106/1999 Sb. Občané HMP jsou pak v přístupu k těmto informacím v souladu se zákonem o hl. m. Praze ještě zvýhodněni (viz stanoviska MV ČR).
ANO
ANO
NE
-- nevidím pro to důvod. Každá VZ musí být řádně zveřejněna v souladu s již třetím a poměrně přísným zákonem o VZ. Vzniknou-li pochybnosti o konkrétní zakázce existuje námitkové řízení, správní řízení před ÚHOS a jeho případný soudní přezkum, tedy dostatek zákonných prostředků pro kontrolu zadávání VZ. Další agenda = další personální náklady. Navíc by opět ve své podstatě šlo o duplicitní činnost, což rozhodně není hospodárné.
NE
alespoň pokud by měly být tyto audity skutečně pravidelné. Myslím, že podobné audity mají své opodstatnění, přikročí-li se k nim ad hoc, např. v souvislosti s větší kumulací pochybností ohledně zadávání VZ. Audit tohoto rozsahu navíc pochopitelně není levnou záležitostí. V neposlední řadě lze pak rovněž spekulovat o míře objektivity při zkoumání korektnosti postupů při zadávání VZ u subjektu, který za to auditorům platí. Tato námitka je pochopitelně zcela spekulativní, avšak praktické zkušenosti, jež můžeme v této oblasti pozorovat na krajské úrovni v celé ČR, tuto spekulaci spíše potvrzují. Opět platí, že regulérnost postupů v této oblasti lze kontrolovat již dostupnými zákonnými prostředky. Z hlediska hospodárnosti by proto audity měly být,dle mého názoru, prováděny pouze v situacích ,kdy je to opravdu důvodné.
ANO
ovšem logicky pouze tam, kde je podíl města převažující.
ANO
NE
-- ačkoliv nejsem právník, domnívám se totiž, že ukládat sankce (na úrovni legislativy územně samosprávného celku) za jednání, které zákon nezakazuje by asi bylo z hlediska zákonnosti nepřípustné. Přidáte-li navíc k etickému kodexu postihy, vznikne Vám kodex či norma a slovo etický pak již ztrácí smysl, neboť ten od nepaměti směřoval do oblasti vědomí a cti jednotlivců,z čehož byly vždy vyvozovány též konsekvence v případě jeho porušení.
Neuvedla
17
Zadina Zdeněk
ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
18
Plachý Lukáš
ANO
ANO/NE
nemohu odpovědět, neznám obdobné existující dokumenty
NE
ANO
ANO
NE
to by mělo být samozřejmostí, ale odmítám jakékoli kvóty
ANO
NE
všechny zakázky by měly být veřejné a tedy pod veřejnou kontrolou, toto by byl zbytečný náklad
ANO
ANO/NE
nelze zcela jednoznačně odpovědět, ale souhlasím s kontrolou zastupitelstva nad majetkem města
ANO/NE
nevím, sankcí by mělo být hlavně veřejné znemožnění zastupitele a nemožnost jeho dalšího politického zapojení
Neuvedl
19
Šašek Karel
ANO
ANO
ANO
pokud náplní tohoto oddělení nebude jen „provokace"
ANO
NE
NE
Listy Hl.m.Prahy jsou by měly být určeny výhradně propagaci města. Pro kritickou diskusi by měl být prostor v jiném médiu. Například na internetu.
ANO
protokol o otevírání obálek při veřejných soutěžích na internetu již je. Pokud takovéto zveřejnění nebude v rozporu se zákonem a bude toto opatření vázáno na souhlas uchazeče veřejné soutěže, pak s tím lze souhlasit.
ANO
ale nejsem si jist korektností a nezaujatostí takovéhoto auditu. Dle mého názoru je automatické zveřejňování podrobných informací o každé zakázce zcela dostačující. Navíc právo se odvolat ve veřejné soutěži či napadnout rozhodnutí je zcela nezpochybnitelným právem každého uchazeče.
ANO
ANO
ANO
ANO
dat. nar.
20
Polanecký Vladimír
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

KSČM

1
Hoffman František
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
2
Pázler Viktor
ANO
ANO
Zřejmě NE
myslím si, že bychom boj proti korupci neměli řešit vytvářením dalších úřednických míst. Je potřeba posílit kompetence kontrolního výboru, je potřeba změnit kompetence proti korupční komise, tak, aby to byla komise ZHMP a včele stál zástupce opozice a nikoliv primátor.
ANO
ANO
ANO
ANO
pokud to neodporuje nějakému zákonu. Pokud odporuje, připravit návrh legislativní změny.
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
dat. nar.
3
Ambrož Pavel
ANO
ANO
jen aby to nakonec neskončilo tím popsaným papírem. V tom jsme v Česku kabrňáci. A doufám, že se někdo nenapakuje za její tvorbu.
ANO
nejlépe jako součást odboru kontroly a pod dohledem kontrolního výboru zastupitelstva.
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Podpořím změnu zákona o hl. m. Praze, která posílí pozici zastupitelstva vůči radě.
Etický kodex nic neřeší. Řešením je jedině jednoznačný srozumitelný zákon, který se bude vztahovat stejně na každého občana i cizince.
ANO
4
Zajíček Petr
ANO
ANO/NE
jednat na toto téma by se v ZHMP mělo
NE
řešení je v org. Řádu a kontrole
ANO
osobně ANO
je třeba porovnat s platnými zákony
ANO
ANO
ANO/NE
nepovažuji to za systémové řešení
ANO/NE
diferencovaně - s ohledem na bezpečnost a obchodní tajemství
NE
i v těchto případech je pod kontrolou
ANO
pokud bude kodex zakotven v nějakém zákoně
ANO
částečně
5
Semelová Marta
ANO
ANO
NE
Dostačující je institut kontrolního výboru, posílit jeho pravomoci. Nutné je, aby byl v rukách opozice
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
6
Macek Milan
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Neuvedl úplné údaje
7
Gušlbauerová Dagmar
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
8
Čunátová Jana
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
9
Mach Josef
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Prokeš Miroslav
ANO
ANO
ANO
ale NE pod ředitelem Magistrátu, nýbrž nad ním!!!
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
část.

SZ

1
Kolínská Petra
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Dvacet procent se mi zdá málo. Proč by to nemělo být půl pro radu a půl pro opozici, resp. tak, aby se tam vešli i názory občanů.
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
2
Štěpánek Petr
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Ano/NE
Současný zákon o Praze neumožňuje prodej majetku města bez souhlasu zastupitelstva. Prodej majetku, byť přes dceřinnou společnost, je porušením zákona. Dovedu si představit dceřinné společnosti v režimu, kdy k prodeji bude třeba souhlas zastupitelstva stejně jako u mateřského podniku.
ANO
ANO
3
Drhová Zuzana
ANO
ANO
ANO
pokud bude součástí výše uvedené strategie
ANO
i když mně stačí přehled bodů k jednání a jak kdo hlasoval. Šetří to čas všem.
ANO
ANO
změnit Listy a dát prostor k diskusi (nevím, zda vyčleňovat speciální prostor )
ANO
jsem pro větší transparentnost a zveřejnění údajů o nabídkách. Do jaké podrobnosti, nevím.
ANO
ANO
ANO
pokud mne někdo nepřesvědčí, že je to opodstatněné
ANO
když někdo vymyslí, jak by ta vymahatelnost probíhala.
ANO
pokud to je opodstatněné
4
Jech Karel
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
(min. 20% plochy textu) pro svobodnou diskusi umožňující i kritické a alternativní postoje vůči vedení města?
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
5
Tylová Eva
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
6
Bok Petr
ANO
ANO
ANO
ale musím vědět něco víc o jeho možnostech a o personálním obsazení.
ANO
ANO
ANO
minimálně 50%. Jak je vůbec možný, že už to tak není?
ANO
ale potřebuji vědět jak tyto informace členit a kdy je zveřejňovat. Zveřejňovaní v průběhu řízení je asi nereálný, zpětně si to dokážu představit.
NE
, externí audit je v Česku zpravidla podvod. A dokáže vždycky to, co chce zadavatel.
NE
Vím, musel by mi to někdo nejdřív vysvětlit
ANO
ANO
jinak je to jen cár papíru.
ANO
dat. nar.
7
Kotvová Iva
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
8
Šlegr Petr
ANO
ANO
Strana zelených již má připravené vlastní podklady pro takovouto strategii.
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
V prvé řadě u Dopravního podniku HLMP.
ANO
ANO
ANO
9
Matějková Daniela
ANO
ANO
Nejsem si jista, že by mělo samostatné protikorupční oddělení fungovat v rámci Magistrátu hl. m. Prahy, ale jinak
ANO
ANO
ANO
ANO
S tejný prostor je třeba nabídnout i ve veřejné reklamě -- pro ostatní politické strany a názory občanů.
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
10
Punčochář Miroslav
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
dat. nar.

SNK-ED

1
Ryšlinková Jana
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Reedová Markéta
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
neúplné údaje
3
Homola Tomáš
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
dat. nar.
4
Witzany Jiří
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Kroh Martin
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Chudomelová Helena
ANO
ANO
NE
, na to by mělo stačit kontrolní oddělení a lépe pracovat, i je lépe kontrolovat, nebudu podporovat vyhazování peněz za další úředníky.
ANO
jen upozorňuji na to, že v současné době jsou podle zákona o hl.m. Praze jednání rady neveřejná.
ANO
ANO
ANO
budu prosazovat zřízení tzv. elektronického tržiště, kam budou zadávány veškeré městské zakázky
ANO
ANO
ANO
ANO
bude -- li to možné. Budu podporovat změnu zákona tak, aby tyto povinnosti, které na sebe zastupitelé berou dobrovolně, byly vymahatelné.
ANO
7
Fischer Karel
ANO
AN0
Boj s korupcí je proces, souvisí i se zráním společnosti. Obecně řečeno je na jedné straně nezbytné, aby politické strany samy „odstranily ze svých řad reprezentanty korupce" a z druhé strany je nutné neustále omezovat a zmenšovat prostor pro možnou korupci, jak zákonným rámcem pravidel a procesů při vynakládání veřejných prostředků tak i aktivním přístupem k odhalování korupčních případů na úřadech.
ANO
Je to jeden ze střípků …., patří do mozaiky účinného procesu boje s korupcí.
ANO
Samozřejmě, jsem pro „veřejné" jednání Rady hl.m. Prahy, je nutné jen ochránit utajované informace definované zákony.
AN0
Na základě Etického kodexu Zastupitele hl.m. Prahy by již měly být tyto informace za loňský a letošní rok dostupné.
ANO
Pokud mají Listy hl.m. Prahy v této podobě existovat i nadále, o čemž nejsem přesvědčen, neboť jsou jen neobjektivní hlásnou troubou radních, pak určitě ano.
ANO
Samozřejmě, že musí být každá veřejná zakázka na pražském internetu. Mohlo by být avizováno vyhlášení zadávacích řízení i dopředu, aby firmy mohly přizpůsobit své kapacity na zpracování a splnění zadávacích podmínek a aby se zakázka dostala pod veřejnou sledovanost.
ANO
ANO
Domnívám, že i dnes je to povinnost těchto firem informace poskytovat, i když se tomu brání, jak tyto firmy, tak i někteří politici.
ANO
Tato problematika by si vyžádal předchozí právní posouzení, ale jistě ano.
ANO
ANO
8
Kratochvíl Pavel
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
Dobeš Jan
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Sedláčková Olga
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KDU ČSL

1
Hošek Marián
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
2
Říha Vladimír
ANO
ANO
ANO/NE
nemám jistotu, že je ti nutné
ANO
ale vyžaduje to zákonnou úpravu
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
3
Philipp Tom
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Jelenová Zuzana
ANO
ANO
ANO
Bude-li však toto oddělení součástí Magistrátu hl . m. Prahy, jak bude zaručena jeho skutečná nezávislost?Pracovníci tohoto oddělení by byli de facto existenčně závislí na lidech, u nichž by měli odhalovat korupci… Je třeba nalézt a prosadit takový mechanismus, který by toto znemožnil.
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Je však třeba ujasnit, zda neplnění kodexu -- jedná-li se o pouhý kodex a nikoliv o předpis či zákonnou normu - může být sankciováno.
ANO
5
Zápotocký Antonín
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Duchek Karel
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Herian Petr
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
Burgr Petr
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
Royt Jan
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Galatík Libor
NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

účast

Z 80 dotazovaných kandidátů Odpovědělo 37
Celkem
46.00%
SZ
100.00%
KSČM
90.00%
ED
40.00%
KDU
30.00%
ČSSD
55.00%
ODS
0.00%

statistika odpovědí

Jak se kandidáti do ZHMP shodují v postojích
                              
Celkem
 
SZ
 
KSČM
 
KDU-ČSL
 
SNK-ED
 
ČSSD
 
ODS
 
  
 
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
  
1. Podpoříte vypracování podrobné a dlouhodobé protikorupční strategii pro hl. m. Prahu podle vzoru hlavních měst západní Evropy (Berlín, Vídeň)?
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
  
2. Podpoříte vznik samostatného protikorupčního oddělení v rámci Magistrátu hl. m. Prahy zaměřeného na prevenci i odhalování korupce?
80.33%
19.67%
100.00%
0.00%
66.66%
33.33%
100.00%
0.00%
75.00%
25.00%
60.00%
40.00%
  
3. Podpoříte zveřejňování stenozáznamů a audiozáznamů ze zasedání Rady hl. m. Prahy?
90.00%
10.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
50.00%
50.00%
  
4. Souhlasíte se zveřejňováním výše odměn zastupitelů za funkce v orgánech společností s majetkovým podílem hl. m. Prahy?
96.00%
4.00%
90.00%
10.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
90.00%
10.00%
  
5. Podporujete myšlenku, aby byl v  Listech hl. m. Prahy vyčleněn prostor (min. 20% plochy textu) pro svobodnou diskusi umožňující i kritické a alternativní postoje vůči vedení města?
96.00%
4.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
80.00%
20.00%
  
6. Souhlasíte s automatickým zveřejňováním podrobných informací ke každé veřejné zakázce ve speciální databázi veřejných zakázek na internetových stránkách hl. m. Prahy, obsahující např. údaje o nabídkách a zápisy ze zasedání hodnotících komisí?
98.00%
2.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
90.00%
10.00%
  
7. Podpoříte pravidelné zpracovávání externích auditů zadávání veřejných zakázek hl. m. Prahou (max. jednou za dva roky)?
91.78%
8.22%
90.00%
10.00%
88.88%
11.11%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
80.00%
20.00%
  
8. Podpoříte opatření zavazující obchodní společnosti s majetkovým podílem hl. m. Prahy řídit se Zákonem č. 106/1999, Sb., o svobodném přístupu k informacím?
98.00%
2.00%
90.00%
10.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
  
9. Podpoříte zákaz zakládání dceřiných společností společnostmi ve vlastnictví hl. m. Prahy, aby majetek města zůstal pod kontrolou zastupitelstva?
80.55%
19.45%
90.00%
10.00%
77.77%
22.22%
100.00%
0.00%
75%%
25.00%
60.00%
40.00%
  
10. Podpoříte doplnění Etického kodexu člena Zastupitelstva hl. m. Prahy o vymahatelné sankce za jeho porušení?
93.78%
6.22%
100.00%
0.00%
88.88%
11.11%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
80.00%
20.00%
  
Ochotni zveřejnit osobní údaje
78.00%
22.00%
80.00%
20.00%
77.77%
22.22%
100.00%
0.00%
87.50%
12.20%
45.00%
55.00%
    
                 
Obsah vydání       5. 10. 2006
5. 10. 2006 Tak trochu jiná Konzervativní strana
5. 10. 2006 Politika dnes: Nezáleží na programu, ale na stylu
5. 10. 2006 Žranice paloňů Tomáš  Krček
5. 10. 2006 Sexuální skandál ohledně emailů ohrožuje republikánskou většinu
5. 10. 2006 Šlo o mladistvé, a už dříve
5. 10. 2006 Občanské sdružení Oživení pracuje netransparentně a v rozporu se svými stanovami Štěpán  Kotrba
5. 10. 2006 Servis pro voliče: jaký je vztah kandidátů ke korupci
5. 10. 2006 ODS: Vám na žádné otázky o korupci odpovídat nebudeme
5. 10. 2006 Odpovědi kandidátů do pražského zastupitelstva na otázky ohledně korupce
5. 10. 2006 Dech věčnosti Jiří  Karásek ze Lvovic
5. 10. 2006 "Roční školné 120 000 Kč nestačí"
5. 10. 2006 Chyby v komentáři ČRo 6
5. 10. 2006 Lulu česká média ignorují Karel  Wichs
5. 10. 2006 Peníze lákají - a nejvíce asi 'lepší kruhy' Uwe  Ladwig
5. 10. 2006 "Skeptický ekolog" bude přednášet v Praze
5. 10. 2006 Lomborga pozvali ČEZ a Czech Coal
5. 10. 2006 Barevný podzim 1989 Pavel  Pečínka
5. 10. 2006 Ruce pryč od Kotrby!
5. 10. 2006 Ruce pryč od Čulíka! Jan  Rovenský
5. 10. 2006 "Kterej ... to dělal?!" František  Schilla
5. 10. 2006 Vzpomínka na Karla Kosíka
5. 10. 2006 Druhý život českých svitků Tóry
5. 10. 2006 Brno ZOOM 2006: festival digitální kultury ovládnou piráti
4. 10. 2006 Nejednotní lidovci
4. 10. 2006 Klaus: Cesta po dějinách komunismu s tržními prvky Štěpán  Kotrba
4. 10. 2006 Obchod je důležitý, důležitější je však slušnost Jan  Čulík
4. 10. 2006 O návratu avantgardy ducha do katakomb Jan  Paul
4. 10. 2006 Jiří David: Protestuji proti pořadu České televize o VŠUP Jiří  David
4. 10. 2006 Marek Wollner: Jiří David nevyvrací podstatu věci
4. 10. 2006 Příznivci americké základny v Česku zoufale hledají argumenty Zdeněk  Havel
4. 10. 2006 Radar u Mohyly míru? Miroslav  Jandora
4. 10. 2006 V Británii se už nesmí na veřejnosti demonstrovat
3. 10. 2006 V zemi je svoboda. Utěšujme se Oldřich  Průša
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce