2. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 10. 2006

Je "křesťansky" spravedlivý hněv oprávněný?

Čas od času se vzedme vlna mediálního zájmu o náboženskou víru. A úplně nejlepší pro média je, lze-li ten zájem "pohnojit" nějakým konfrontačně vnímatelným podnětem. Pokud se zdá, že máme nesmiřitelné stoupence víry jen mezi muslimskými fundamentalisty, nemylme se. Jsou i "křesťanští" fundamentalisté; a nejen v USA. Jedni ovšem okatě zabíjejí nevinné lidi výbušninami, ti druzí "ve spravedlivém hněvu" dští síru alespoň slovem. Ale i slovo dokáže zabíjet.

Určitě není na místě spojovat tzv. muslimský fundamentalismus jen s údajným, byť zčásti zjevným nedostatkem civilizace nebo jisté "omezenosti" či "problematičnosti" svatého textu a jeho tradice. Neblazí aktéři "11. září" byli příslušníky "středního stavu" a jejich inteligence dozajista nebyla jen průměrná. Vzpomeňme si také na sílící muslimské komunity přímo ve vyspělých USA.

Stačí, aby některý náš středoevropský našinec cítil, jako by mu někdo sahal na jeho osobní víru, a může být zle. Nejednou prší nevybíravé nadávky a odsudky, spolu s doprovodnými nakvašenými výkřiky vole i nevole. Samozřejmě že bez sebemenší snahy alespoň zčásti se pokoušet vnímat, proč asi není v našem lidském světě ani jednota názorů, ani jednota rituálu, pokud jde vnímání a potřebu transcendentna.

Zajisté je hodno pozoru, že lidé mimo církve mívají spíše rozpaky před jakýmikoli radikálními prohlášeními na adresu věřících. Bývají vesměs rezervovaní. Ctí, že víra je soukromou záležitostí každého člověka. Křesťanovou vírou by ovšem měla být víra v Ježíše jako Krista. Vždyť můžeme číst: "Věřte i ve mne!" (Jan 14:1.) Samozřejmě že tu máme doprovodně vytčenou cestu od konce 17. století, od kdy pak s jistými rozpaky nebo s nečekanou rozhodností v křesťanské Evropě přibývalo hlasů pochybujících o Ježíšově božství. Samozřejmě že stále znějí sugestivně slova apoštola Pavla o víře v Ježíše Krista jako záruce posmrtné spásy. (Např. Římanům 6:8, 6:4; a 1. Korintským 1:22, 2:2, 3:11) Zároveň bychom neměli přehlédnout, že nevěru kvalifikuje Nový zákon jako specifické zlo. Nevěřit v Kristovu misi na této zemi je těžký hřích; hlásat evangelium --- tj. "dobrou zvěst" --- je nutností (např. Marek, 13:10).

Optimální pro šíření "pravé víry" je jeho případná záštita státní mocí. Křesťanství bylo využito k politickému stmelení Římského státu počátkem 4. století Konstantinem Velikým; náboženský podtext je zjevný rovněž v 21. století v projevech G. W. Bushe. Přitom je asi paradoxní, že Spojené státy na jedné straně ústavně zajišťují odluku církví od státu, ale na druhé straně nejednou deklarují ústy svých ústavních činitelů náboženskou rétoriku. Víra v Boha je v USA většinově patrná. V řadě států USA jsou navíc nepřehlédnutelné sympatie k šíření myšlenky tzv. "inteligentního projektu". Přesto, s obdobně paradoxním vyústěním, muslimským obyvatelstvem je vytýkán víc než dosah "světských" elementů v životě Spojených států právě nedostatek nábožnosti v USA. Přitom Baylorova univerzita v Texasu, orientovaná baptisticky, uvádí, že 47 % Američanů věří přímo "biblicky", ale dokonce i z 11 % bezvěrců dvě třetiny (63 %) věří v nějakou "vyšší moc". Radikálně fundamentalisticky (tj. jako "evangelikálové") podle téhož výzkumu věří v USA jen 15 % Američanů.

Zrovna tak jako média vidí senzaci v možných jakoby jen "náboženských" sporech, obdobně při vhodném kulturně-sociálním zázemí používají (ne-li zneužívají) těchto námětů politikové, pokud z toho větří politický kapitál. Nutně to pak nezáleží na deklarované víře. Každá víra umí vyvolat citovou angažovanost. Přitom určitě nejde o jednoduchá schémata. Stačí připomenout si smutné příklady třeba ze současného Iráku. Obětmi nejsou jen "okupační" vojáci. Sunnité s šíity si v Iráku nejednou vyřizují rozmanité vzájemné účty tak, že teče krev. Že je v tom namícháno také dost politicky zakalkulovaného jedu, je nasnadě.

Ještě bych rád připomněl jednu věc. Krátké příspěvky psané "v dobré víře" stěží pokryjí vytčenou problematiku vcelku. Bylo by moc dobře, kdybychom se naučili vnímat, co asi měl na srdci ten, jehož názor pro svou vlastní odlišnou "přijímací matrici" považujeme zrovna za nesprávný. Není automaticky pošetilé všechno, o čem jsme zatím neuvažovali nebo co jsme až dosud vnímali jinak. Potíž je ovšem v tom, že víra nepřipouští racionální testy. Emoce spojené s výlučností vlastní víry jsou zřídlem možného fanatismu. Též blesky sršící z očí "spravedlivým hněvem" zvyšují nežádoucí neklid, brání šíření pohody a jsou pro tolik kýženou toleranci kontraproduktivní.

Chci se ještě příště zmínit o jednom dalším pozoruhodném jevu: o konverzi už statisíců Evropanů a Američanů k islámu. I tím se ukáže, jak je někdy zvláštní, kdy, jak a snad i proč mnozí lidé nacházejí spočinutí ve víře, která na "Západě" nebyla tradicí.

Zasloužil si papež tu bouři nevole? ZDE

                 
Obsah vydání       2. 10. 2006
2. 10. 2006 Lidé, kteří nejsou občany USA, mohou být zadržováni na neomezeně dlouhou dobu a bez práva na soudní proces Greg  Evans
2. 10. 2006 Niall Ferguson: Ignorovat Ženevské dohody není dobrý nápad
2. 10. 2006 Byly odposlechy zastrašováním? Jan  Pokorný
2. 10. 2006 Deníček brazilského pozorovatele Josef  Mikovec
2. 10. 2006 Brazílili čeká druhé kolo prezidentských voleb
2. 10. 2006 Kubiceho aféra II. Prozatím Bohumil  Kartous
2. 10. 2006 Uzákonit odposlechy! Ivan  Kunc
2. 10. 2006 Rakušané odmítli demontáž sociálního státu Richard  Seemann
2. 10. 2006 Rakouská opozice zvítězila ve volbách
1. 10. 2006 Nevolit, to nejde Uwe  Ladwig
2. 10. 2006 ■ ■ ■ Ivan  Blatný
2. 10. 2006 "Občané za práva seniorů"
2. 10. 2006 Almodóvarův Návrat - příběh z jiného světa Lubomír  Molnár
2. 10. 2006 Tolerance v islámu Mohamed Abbas Al Mutasim
2. 10. 2006 USA zbrojí, teroristé velí Jiří  Klega
2. 10. 2006 Hašení požáru petrolejem už musí pokračovat! Jozef Bohumil Ftorek
30. 9. 2006 Buněčné dělení a slučování špiónů Štěpán  Kotrba
1. 10. 2006 Bílý dům v krizi ohledně "lží o válce v Iráku"
2. 10. 2006 Je "křesťansky" spravedlivý hněv oprávněný? Miloš  Dokulil
1. 10. 2006 Cestovní válka mezi USA a Evropou začala
30. 9. 2006 Saša Vondra zřejmě není příliš populární mezi Čechoameričany v New Yorku
30. 9. 2006 Langerovo Watergate: Novinářská inspirace pro politiky Štěpán  Kotrba
30. 9. 2006 ODS projevuje totalitní tendence a Česká televize ji v tom podporuje Milan  Valach
30. 9. 2006 Pákistánská rozvědka "se podílela na bombových atentátech v Bombaji"
30. 9. 2006 Elektrárna špiní skoro tolik jako všechna auta
2. 10. 2006 Mladá fronta Dnes přišla v neděli večer na to, co Britské listy napsaly už v sobotu ráno... Štěpán  Kotrba
2. 10. 2006 PEN klub: kámoši kámošů našich rozvědčíků Štěpán  Kotrba
30. 9. 2006 U nás v Brazílii Josef  Mikovec
29. 9. 2006 Zpackané Langerovo Watergate na Primě Štěpán  Kotrba
30. 9. 2006 Helena Šulcová není moderátorkou Radiožurnálu Jan  Pokorný
29. 9. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. září 2006
29. 9. 2006 Jak se bojuje s terorismem na Krajském soudě v Ostravě Aleš  Uhlíř
29. 9. 2006 Je-li tohle spravedlnost, pak já jsem banán
29. 9. 2006 Letní dětský tábor "za Ježíše!"
29. 9. 2006 Nepohodlní hrdinové Václav  Dušek
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce