19. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 9. 2006

Zasloužil si papež tu bouři nevole?

...aneb nejde jen o fakta

Plane-li v muslimských zemích --- jako blesk z čistého nebe --- nenávistný oheň z očí lidí ve srocujících se tam davech, "něco" zřejmě "někde" nevyšlo, jak původně mělo. Může být otázka, zda motivem živelné a nepřehlédnutelné masové nelibosti bylo něco čistě náboženského nebo sociálně-kulturního, ne-li dokonce především politika. Je otázka, zda třeba někdo (a kdo?) rafinovaně nenamaloval známého "čerta na zeď". Je otázka, zda nás může vnitřně upokojit (jinde než mezi muslimy), že existuje svoboda projevu a že by se neměly vytrhávat citáty z kontextu. Zvláště ne v projevech, původně určených snad jen pro akademickou půdu.

Ne nadarmo se říká, že mince mají dvě strany. A také by měla být ctěna právnická zásada o tom, aby byla slyšena i druhá strana. Možná také známe onen Ježíšův výrok o tom, zda z práva hodit kamenem automaticky plyne oprávnění skutečně také házet. (Hoď po ní kamenem?) Nejde jen o samo svědomí a jeho neúchylnou čistotu. Ve věcech náboženské víry je argumentační terén zvláště citlivý. Pokud jde o samo šíření nějaké víry násilím, bylo papežem Benediktem XVI. naprosto jasně řečeno, že se od této neracionální koncepce distancuje. Je možným programem diskuse, k níž ostatně papež nabádal, zda může rozum "být hluchý k božství" (slova ze závěru papežovy přednášky). Muslimové ovšem nepřehlédli, že hned ve třetím odstavci textu přednášky byl kategorický citát adresovaný učení Muhammada, že "nalezneš tam pouze věci špatné a nelidské". Ta generalizace výroku zůstala, bez ohledu na jeho autora a bez ohledu na další text. Kdyby bylo stroze pro všechny časy a situace pravda, co výrok tvrdí, bylo by stěží vysvětlitelné, že nakonec islám vytvořil kulturu a náboženství, žijící již skoro půl druhého tisíciletí, z níž přejímala řadu podnětů i Evropa. A na druhé straně nechejme na hlavě: cožpak nemáme v křesťanských dějinách mj. vybití polabských Slovanů na účet jakoby víry, křižácké války, včetně té nesmyslné a úděsné "křižácké výpravy dětí", inkvizici, husitské války nebo válku třicetiletou, navenek také jakoby "pod náboženskými prapory", anebo násilné obracení na křesťanství mezi Indiány?

Určitě by nás --- bez ohledu na osobní víru či bezvěří --- mělo přinejmenším přimět aspoň k respektu to, jakou asi museli mít víru ti z prvotních křesťanů, kteří byli ochotni pro svou víru položit i život jako mučedníci! Ne jako dobyvatelé. Tato silná tradice víry v "boží království" byla dávno rozmělněna v konzumní stereotypy víry. Křesťan by mohl dnes a denně závidět muslimům, oč hlouběji islám pronikl --- možná nikoli neproblematicky --- do každodenního života muslima. Samozřejmě že tu teď nemůže jít o sociologickou studii islámu. Sociální postavení, kulturní úroveň, autorita konzervovaných svatých textů i jejich vykladačů v dnešním světě v lidových muslimských vrstvách samozřejmě zde zohledněna není. Nelze přehlédnout, že přístupem k životu a jeho hodnotám, nejen mezi muslimy, jako kdybychom nežili úrovní vědy a techniky v 21. století.

A také se moc dobře ví, že každému je dovoleno jinou měrou. Papež je hlavou Římskokatolické církve. Nelze u něho očekávat, že by nějak deklarativně mohl uznat rovnoprávnost a rovnocennost islámu a křesťanství. Je-li islám navenek jakoby "jeden", jeho vyznavači jsou historicky rozděleni na dvě velké větve, sunnity a šíity. Křesťanství je na tom mnohem hůř; navenek je rozštěpeno do stěží přehlédnutelné řady církví a sekt. Jaký "derivát" dáme na misky vah, pokud bychom měli vážit přínos těchto dvou světových vyznání? V náboženské víře je navíc samotná "pravda" problémem; už proto, že vesměs spoléhá na přijetí transcendentně vnímaného poselství "o božství" jako dar jisté milosti (ve variantě dozajista zčásti inspirované náboženskými tradicemi místa, kde člověk žije). Případné "testy víry" se neobracejí na tento svět! Žijí z víry v zásvětno. Bez racionality se obejdou. Zcela jinou otázkou pak je, kam lze dospět odkazy na "logos", jak to v citované řezenské přednášce učinil papež Benedikt XVI.

                 
Obsah vydání       19. 9. 2006
19. 9. 2006 Návrat Diových blesků - laserové zbraně se dočkaly bojového nasazení Štěpán  Kotrba
19. 9. 2006 Násilné protesty v Budapešti
19. 9. 2006 Zasloužil si papež tu bouři nevole? Miloš  Dokulil
19. 9. 2006 Smrtící sklizeň: Libanonská pole jsou plna izraelských kazetových bomb
19. 9. 2006 Tramvaj číslo 13 Kateřina  Komorádová
19. 9. 2006 Guantánamo: Britští lékaři obviňuji britskou vládu z podílu na válečných zločinech
18. 9. 2006 Pražské arcibiskupství: Lidé, do kostela nechoďte, je to duchovní prostor !
18. 9. 2006 Plnou parou doprava! Irena  Ryšánková
18. 9. 2006 Full steam to the right! Irena  Ryšánková
19. 9. 2006 Žurnalistika portálu iDnes: opiš co můžeš Štěpán  Kotrba
19. 9. 2006 Švýcarské řetězce zastavily prodej rýže z USA kvůli její ilegální kontaminaci GMO Miroslav  Šuta
19. 9. 2006 Našla se stovka - ne sto ku stu, ale 100:100:100 Oldřich  Průša
18. 9. 2006 Nejen mediální následky slov studentky H. M. Štěpán  Kotrba
18. 9. 2006 Američané posílali své lidi do Iráku podle loajality, ne na základě znalostí
18. 9. 2006 Open Society Fund korumpuje novináře, zavádí "nové principy do praxe policie" a ještě se tím chlubí Štěpán  Kotrba
18. 9. 2006 Chomsky: Vnímání světa skrze bomby
18. 9. 2006 O globálním oteplování se teď hovoří všude
18. 9. 2006 Prezident Bush připravuje obrat americké politiky o 180 stupňů
18. 9. 2006 O dvou hydrách Ladislav  Žák
18. 9. 2006 Bursík si nyní přeje, aby volby vyhrála ODS Pavel  Pečínka
17. 9. 2006 Papež udělal chybu, ale islámští představitelé se chovají nepřijatelně
18. 9. 2006 Vole kampaň a Britské listy na jejím okraji Bohumil  Kartous
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006