18. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 9. 2006

O dvou hydrách

Hydrami nazval soudce Čapek v sobotním vydání deníku Právo prostituci a korupci. Jeho ctihodnost evidentně ví, která bije, a prokázal to už několikrát. Nejen ve své publikační činnosti, ale i v soudcovské praxi. Aspoň pokud vím. Napadlo mne však, že k jeho bezesporu správné vizi boje s hydrou chybí dodat ještě něco navíc. A to zamyšlení, odkud hydra roste, kde má ten obrovský zdroj své vitality.

Myslím, že nikdo nebude příliš protestovat proti tomu, když popíšu hydru jako vysoce životaschopný, doslova bující systém, který má tendenci ochromovat své okolí, ze kterého čerpá svou energii. Přesněji řečeno vzniká a rozvíjí se tím, že si vyměňuje energii se svým okolím za trvale udržovaného nerovnovážného stavu.

Cizím slovem můžeme říci, že je disipativní. Zároveň vykazuje naprosto zřejmé prvky emergentního, samovynořujícího se chování a samoorganizace. Platí tedy naprosto zřejmě, že splňuje veškeré základní podmínky pro živý systém, tak, jak je formuluje současná moderní věda. Ta život definuje jako nerovnovážný, disipativní a emergentní systém.

Zdroj síly hydry tedy musíme hledat v nerovnováze v jejím okolí. Prostituce i korupce jsou jevy sociální, byť se dají pozorovat i u zvířátek, ale podstata je stejná. Sociální chování zvířat není nic nového pod sluncem. Nicméně zůstaneme v lidské společnosti. Takže, kde hledat základní společenské rozpory, které tak dobře živí naše milá stohlavá nebo tisícihlavá zvířátka?!? A nejsou ta zvířátka náhodou na sobě tak trochu závislá. A není to náhodou jenom jedno ještě více vícehlavé zvířátko??!

Řekl bych, že prostituce je společně s drogami a dalším nelegálním obchodem jedním ze základních zdrojů financování korupce a korupce je naprosto nepochybně zčásti věnována právě na udržení vlastní reprodukce, tedy na rozvoj vlastních zdrojů. Tedy i prostituce a černého kšeftu všeho druhu. Nicméně to, co zbývá je stále větší a větší objem prostředků, který slouží k ovlivňování mocenského rozhodování ve prospěch platících na úkor hlasujících. Takže stále sice platí, že politici pracují ve prospěch svých voličů, ale otázkou zůstává kolika voličů a zda se jedná o vlastní voliče nebo voliče úplně odjinud. Svět je plný voličů... To, že se jedná o vážný problém, svědčí i poslední jednání G8 v Sankt Petěrburku. Bylo to jedno z hlavních témat. Nicméně opatření, která byla přijímána, byla opět vesměs restriktivní a k jejich realizaci je tak daleko, jak jen může být daleko ze summitu G8 do konkrétní kanceláře.

Možná budu vypadat jako sociál a nestydím se za to, ale myslím si, že živnou půdou pro korupci je jedna ze základních tendencí, kterou můžeme pozorovat všude kolem sebe. Je to tendence činit náklady veřejnými a zisky soukromými. Efekty, které mohu za relativně malé množství korupčních prostředků získat, jsou obrovské a hlavně vytvářejí ještě lepší půdu pro další rozvoj této nerovnováhy.

Je potom jenom přirozené, že to generuje i další tlak na černý trh, aby produkoval další špinavé peníze. Tento vliv má za důsledek daleko vyšší proorganizovanost černých trhů do velice funkčních stromů a pyramid, než tomu bylo na základě prostého tržního vztahu prosté poptávky a nabídky na černém trhu. Tedy prosté poptávky po nezávazném sexu v prostituci, troše té virtuální reality z drog nebo vzrušení ze hry a sázek všeho druhu a nebo nutkavé touhy mít vzácného hada, papouška nebo kytku.

Mimochodem tento obchod se zvířaty a rostlinami je jedním z největších černých trhů na světě. A samozřejmě nejde jen o vzrušení a emoce. Stejně dobře se daří černému trhu v prostředí nedostatku podmínek pro přežití. Korupce je konec konců také jenom černým trhem a to s distribucí práv a mocí a funguje podobně jako ten klasický s vášněmi a majetkem. Funguje podobně jako ten klasický. Velké částky v menším množství za nadstandard a překračování morem a velké množství malých částek za to na ,na co mají lidé právo.

Takže je přirozené, že tlak na černý trh, který je důsledkem korupcí uměle vyvolávané "mocenské" nerovnováhy "nahoře", vyvolává druhou obrovskou nerovnováhu, a to sociální, "dole". A naopak. Obě tyto nerovnováhy vytvářejí mezi sebou dva obrovské toky majetku, moci a vášní, které mají tendenci smést vše, co leží mezi nimi.

Nejhorší, co může tento mechanismus potkat je normalita, prostý normální, spokojený člověk, který chce klidně a nezávisle žít a pohybovat se na normálním řádném trhu. Prostě poctivě se živit a žít. Mít děti. Fuj!

Toho je třeba zničit a srazit ho mezi chudé, kteří uplácejí své přežití nebo naopak ho pozvednout mezi ty, kteří mohou dovolit nějaké to vzrůšo... A na drogách se obě skupiny potkávají a bludný kruh se uzavírá. "Normální" střed, tradiční opora stability každého systému, se vyklízí. Vidíme to všude kolem.

Problém spočívá v tom, co se stane, až se podaří oběma vírům nerovnováhy vysát vše mezi sebou a oba víry na sebe narazí. Viděl jsem to na kosmickém modelu kolize galaktických soustav a byl to malý hvězdný masakr. Ještě, že to bylo tak daleko a jenom na počítačovém modelu a ještě v televizi... To by se u nás na Zemi, navíc ve společenském prostředí určitě nemohlo stát a u nás už vůbec ne... Takže klííídek.

Nezbývá než uvést, kudy vede cesta ke změně tohoto hrozného mechanismu, teto hydry hyder, která ničí společnost a její řád a dělá z lidí novodobé otroky svých vášní nebo prosté touhy přežít. Jde o systematické odstraňování základní nerovnováhy mezi privatizací zisků a socializací nákladů, jako zdroje a motoru tohoto celého mechanismu "multilevelhydry" vyžírající společnosti zevnitř. Jde o vytváření center a prostorů stability a jistot. Jde o soustavné obnovování rovnováhy a odstraňování nedostatku. Především toho, který je vyvoláván uměle. "Nahoře" i "dole".

Zpočátku půjde o zápas o rehabilitaci veřejného sektoru. Velice účinné je také skutečná znalost, uvědomění si a správné uplatňování vlastních práv každým jedincem nebo korporací zdola. Potom se musí začít odstraňovat základní zdroj společenské nenávisti, které neustále těží jenom z toho, že se někomu nakuká, že někoho jiného živí. Nebo se vytvoří nějaký umělý nedostatek, aby se kolem něho vytvořil nový černý trh. Pravda je taková, že základní vykořisťování probíhá mezi lidstvem a přírodou a to, co probíhá mezi lidmi a jejich skupinami, už je jenom zápas o přerozdělení u přírody ukořistěného. A na tomto zápase se podílejí, dělníci stejně jako rolníci, podnikatelé, úředníci, vojáci, vědci lékaři, učitelé, každý chce to své. Tohle bude těžké, protože celé dějiny rozumu jsou dlážděny pracemi o výlučnosti člověka a jeho rozumu a už Aristoteles rozdělil činnosti na ty, které jsou a nejsou součástí hospodaření a tím i společnost na ty, kteří živí a ty, kteří jsou živeni. A tento přístup se po více než dva tisíce let vůbec nezměnil. Jen se převlékal do nových kabátů aktuálních společenských a ekonomických teorií. Bude důležité jak velké veřejné sektory se stabilním prostředím se podaří vytvořit. Jak se podaří zároveň vytvořit institucionální prostor pro setkávání se veřejného a soukromého sektoru. Pak se dá teprve myslet na nějakou novou kvalitu společenských vztahů, kterou si teď umíme jen obtížně reálně představit. Nicméně musí nutně spočívat v kvalitativním posunu při odstraňování základního rozporu mezi zbytkem přírody a lidstvem a toho následného mezi privatizací zisků a socializací nákladů. Posledních mnoho set let ukázalo, že odstraňování rozporu na úrovni vykořisťování člověka člověkem vede k celé řadě poznání a sociálních katastrof, které sice souhrnně nazýváme společenský pokrok, ale celkově už začínáme narážet na pevnou klenbu a voda stoupá. Tudy cesta podle mne nevede.

Dovolím si jenom poznámku k nejrůznějším restriktivním opatřením. Není to systémové, protože černý trh má obrovskou schopnost přetahovat nejrůznější misionáře i agenty poctivosti na svou stranu. Všichni lidé nejsou úplatní, ale systémově se na to nedá spoléhat a spíše platí ono legendární, že každý má svůj bod tání. Navíc černý trh má skvělou a osvědčenou taktiku, spolupodílet se na restrikcích proti sobě samému a dokonce dodávat na druhou stranu dílčí úspěchy. Navíc perfektně zvládá propagandu na téma, že s takovými protiopatřeními prostě nemůže černý trh existovat. Ať žije strana a vláda....!!! Prostě vlk se nažere a koza nejen, že zůstane celá, ale množí se vesele dál a dokonce začíná mutovat ve vlka.

Nicméně klíčové je samotné uvědomění si toho, co tady probíhá. Já osobně si to uvědomuji asi tak, jak jsem naznačil. Jde o to, že se mění společenské paradigma a tam, kde byly dříve základem společenského uspořádání majetek, tržní smlouva a transfer práv mezi jejich držiteli, dnes se stále více jedná o distribuci informací a práv často z velice neurčitých center, která je mají jen distribuovat k jejich uživatelům, kteří jsou často jejich pravými držiteli, ale musí si kupovat to, co jim patří na černém trhu.

Také by sedalo říci, že společnost výrobců statků se proměnila ve společnost jejich distributorů. Jde o masivní nahrazování klasického trhu jako společenského regulativu, trhem černým, který je výrazným společenským destruktorem. Ne nadarmo se v socialismu říkávalo, že komunismus může nastat teprve až všechno rozkrademe a následně si to budeme půjčovat.

Naprosto chápu, že se mnou spousta lidí nebude souhlasit. A bude to asi napříč politickým spektrem. Protože sama politická strana je jen produktem a zároveň nástrojem té základní nerovnováhy neustálého řešení nějakého nedostatku, který je stále více umělým, uměle vytvářeným distributory všeho druhu. Od pravice na levici, zelené nevyjímaje. Potíž je v tom, že je složité nalézt odpověď, co by mělo politické strany do budoucna nahradit. Jenom na ně nadávat nebo dokonce rezignovat na parlamentní demokracii jako takovou, když nemáme adekvátní řešení, je prostě kontraproduktivní.

A obecný termín jako občanská společnost nebo přímá demokracie prostě nestačí. A návraty ke starým pořádkům všeho druhu by se asi nevyplatily... V každém případě bude nutné se zamyslet nad vytvořením takové struktury, která bude běžnými demokratickými postupy nezměnitelná ze dne na den. Tedy něco jako podrobnější ústavu, ale to již bruslím na hodně tenkém ledě.

Takže, úvaha soudce Čapka mne přivedla k tomu, že korupce a prostituce mají hodně společného, že jsou to hlavy jedné hydry černého trhu. Nicméně jsem ještě stále dalek toho, že snad jsou všichni, hlavně ti "nahoře", k..... (lehké holky). Zůstávám optimistou. Asi to bude nedostatkem informací...

                 
Obsah vydání       18. 9. 2006
18. 9. 2006 Open Society Fund korumpuje novináře, zavádí "nové principy do praxe policie" a ještě se tím chlubí Štěpán  Kotrba
18. 9. 2006 Pražské arcibiskupství: Lidé, do kostela nechoďte, je to duchovní prostor !
18. 9. 2006 Američané posílali své lidi do Iráku podle loajality, ne na základě znalostí
18. 9. 2006 Saddám nebyl diktátor, tvrdí předseda iráckého soudu
18. 9. 2006 O globálním oteplování se teď hovoří všude
18. 9. 2006 Prezident Bush připravuje obrat americké politiky o 180 stupňů
18. 9. 2006 Na hřbitově Josef Václav Sládek
18. 9. 2006 O dvou hydrách Ladislav  Žák
18. 9. 2006 Náboženské, nebo ideologické střety? Tomáš  Jurčík
18. 9. 2006 Nejen mediální následky slov studentky H. M. Štěpán  Kotrba
18. 9. 2006 Bursík si nyní přeje, aby volby vyhrála ODS Pavel  Pečínka
18. 9. 2006 Chomsky: Vnímání světa skrze bomby
18. 9. 2006 Rezignace k zamyšlení Oldřich  Průša
18. 9. 2006 Zaminir: "Vládě pro informaci - vládnu já." Díl 2. Oldřich  Průša
18. 9. 2006 Full steam to the right! Irena  Ryšánková
18. 9. 2006 Plnou parou doprava! Irena  Ryšánková
17. 9. 2006 Papež udělal chybu, ale islámští představitelé se chovají nepřijatelně
16. 9. 2006 Co dokáže novinářská tupost Štěpán  Kotrba
18. 9. 2006 Občan? Zbytečná součást demokracie Ostravy-Poruby Pavel  Herot
18. 9. 2006 Tradice, současnost a budoucnost Štěpán  Kotrba
16. 9. 2006 Komu vadí tradice? Chce Česká televize všem vymazat paměť? Oldřich  Průša
18. 9. 2006 Víme, co Prahu trápí
18. 9. 2006 Vole kampaň a Britské listy na jejím okraji Bohumil  Kartous
18. 9. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. srpna 2006
15. 9. 2006 Česká republika podepsala kontrakt na společný nákup vojenských letadel bez výběrového řízení, aniž o tom věděla česká veřejnost či český Parlament Jiří G. Müller
15. 9. 2006 Koupí si nové země NATO od Američanů staré železo? Štěpán  Kotrba
15. 9. 2006 Zbývají už jen čtyři roky na záchranu této planety?
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
18. 9. 2006 O dvou hydrách Ladislav  Žák
18. 9. 2006 Saddám nebyl diktátor, tvrdí předseda iráckého soudu   
14. 9. 2006 Causa Brožová: Ústavní soudci kritizují vlastní nález jako nezákonný Martin  Ondreját
12. 9. 2006 Brožová zvítězila nad Klausem - nastává vláda soudců   
25. 8. 2006 Soud ho shledal nevinným, bude však stejně deportován do Alžírska, kde může být mučen   
17. 8. 2006 Český občan čeká na soud ve skotském Glasgow Jan  Čulík
19. 7. 2006 Srbovi vracejí peníze i majetek, kdy mu vrátí svobodu a čest? Štěpán  Kotrba
19. 7. 2006 Podílí se ústavní soud na nepřehlednosti a obtížné předvídatelnosti práva? Jaroslav  Kuba
18. 7. 2006 České soudy, jejich nezávislost a základní principy demokracie Václav  Kamarýt
18. 7. 2006 Prezident, Iva Brožová a zrušený paragraf Zdeněk  Jemelík
11. 7. 2006 Podle federálního soudce mohou USA zadržovat cizince na neurčito Greg  Evans
7. 7. 2006 Zrušte zákon - bude se porušovat Věra  Říhová
7. 6. 2006 Místo politiky může parlament řešit reformu justice Martin  Kunštek
25. 5. 2006 Nejvyšší správní soud nařídil vyplatit Evropským demokratům peníze   
5. 5. 2006 Jak Blairova vláda omezuje starobylé demokratické svobody