6. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 12. 2005

Svět moci a svět svobody

V článku Bohumila Kartouse "Svět peněz je světem svobody?" (Britské listy z 29. 11. 2005) autor vychází ze sentence Václava Klause ("Svět peněz je světem svobody, nikoliv světem moci. Svět moci je světem bez peněz"), aby postupně došel k závěru, že "peníze vylučují moc", čímž má být snad uvedená sentence vyvrácena. Přitom toto tvrzení lze rozebrat i tím způsobem, že předpokládá možnou existenci dvou alternativních světů -- světa, kde vládne svoboda (převaha svobody nad mocí) a světa, kde vládne pouhá moc (převaha moci nad svobodami). Pak ovšem je jen stěží přijatelný závěr, podle něhož peníze vylučují moc. Svět moci by přece nebyl automaticky světem bez peněz (stejně jako svět svobody není automaticky světem bez moci), nýbrž světem, kde "vláda peněz" ustupuje "vládě moci".

Teze podobného druhu vycházejí z obecných zkušeností. Proto onen jednoduchý náhled společenských věd na peníze jako na zdroj (či jeden ze zdrojů) moci, neboť jde o tvrzení poměrně snadno srozumitelné. Ve světě moci, přesněji ve světě boje o politickou moc, lze obecnou zkušeností prokázat platnost postulátu o penězích jako možném zdroji moci. Avšak svět svobody je sám o sobě protikladem světa moci. Cesta ke svobodě není redukováním na boj o politickou moc. Není právě ta skutečnost, že boj o politickou moc může být spojován s penězi a tím může vést k deziluzím, oním důkazem, že totalitní společnost, kde ony nešťastné peníze v "boji o moc" žádnou roli nehrají, je světem moci bez peněz? Pak by poněkud nadnesená definice totalitní společnosti jako "světa moci bez peněz", kde moc splývá s násilím, byla docela výstižná.

Budeme-li věc hnát ad absurdum, nemusí konec konců platit nic z uvedeného a všechny podobné sentence a jejich variace, jakkoliv se na pohled zdají duchaplné a hodny úvah, jsou jen veteší existencí, věnujících se denně "praktickým prasečinám". To cituji egosolistu Ladislava Klímu (*1878, + 1928), jenž za všech okolností dokázal trvale žít a tvořit bez ohledu na momentální množství peněz, nepodléhaje žádné moci, vždy nezávislý a svobodný.

                 
Obsah vydání       6. 12. 2005
6. 12. 2005 Condoleezza Ricová: Ano, vozíme vězně do zahraničí
6. 12. 2005 Jak vypadá svoboda peněz Bohumil  Kartous
6. 12. 2005 75 procent Venezuelanů říká NE Chavezovým volbám Fabiano  Golgo
6. 12. 2005 O řízení podniků zaměstnanci Jan  Samohýl
7. 12. 2005
6. 12. 2005 Výlov horusického rybníka Tomáš  Třeštík
6. 12. 2005 Zedník bude pískat, kdo bude skákat? Jan  Mech
6. 12. 2005 Krátce k ostravskému "areálu Karolina" Aleš  Uhlíř
6. 12. 2005 Být dobrým člověkem Irena  Zítková
6. 12. 2005 Svět moci a svět svobody Aleš  Uhlíř
9. 12. 2005
6. 12. 2005 Na severu Sládků šiky! Petr  Pospíchal
6. 12. 2005 Je jasné, proč Ukrajinci nechtějí do EU Kamil  Abbid
6. 12. 2005 Bohatého Mikuláše pro ty, kteří nezlobili
6. 12. 2005 Srdcem Evropy obchází strašidlo Ladislav  Žák
6. 12. 2005 Hrubý domácí produkt -- k čemu je a k čemu není Tomáš  Paleta
6. 12. 2005 Čeští dobrovolníci pro Afriku a Asii
6. 12. 2005 Směs předsudků, neznalosti a toho nejprimitivnějšího feminismu
6. 12. 2005 Připomínka bitvy u Slavkova byla pietní
5. 12. 2005 Osmdesát čtyři směrem k jedné nule Karel  Moudrý
5. 12. 2005 "Primátor Zedník mluví jako dlaždič"
5. 12. 2005 Neznalost zákona neomlouvá
5. 12. 2005 Mezi Kajínkem a Hučínem Zdeněk  Jemelík
5. 12. 2005 Co s junk food pro mozek? Jiří  Drašnar
2. 12. 2005 Naše poklady: VyVolení, Rychlé šípy, major Zeman a céčka Jan  Stern
5. 12. 2005 Topolánkovo kolečko Boris  Cvek
5. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce