3. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 10. 2005

Den troubení, den soudu

"V tento den Bůh posuzuje skutky všech židů za uplynulý rok a rozhoduje o jejich osudu v roce nadcházejícím. Zbožný žid proto tráví Nový rok, neboli roš hašana, intenzivním modlením a žádné radovánky ani zábavu neprovozuje. Podle tradice jsou spravedliví zapisováni do Knihy života a nehodní do Knihy smrti. Roš hašana zahajuje deset dní pokání a sebezpytování. Ke zvykům patří namáčení chleba nebo jablek do medu v naději, že rok bude sladký, anebo pojídání rybích hlav či mrkve jako symbolů vůdcovství a plodnosti."

Takto pojali oslavu v Českém rozhlase 6, v pořadu Svět viděný internetem. Samozřejmě všechno není tak smutné, jak si v Dykově ulici představují. "Ať jsi zapečetěný a zapsaný do dobrého roku." Talmudisté vysvětlují, že na Roš hašana všichni stojí před Bohem při tšuva - pokání, jako stádo ovcí před pastýřem. Pokud jsme toho hodni, jsme zapsáni do knihy života - Sefer ha-chaim, nebo též dle rabi Kruspedaje a rabi Jochanana, do knihy spravedlivých - cadikim gmurim. Zlí lidé jsou zapsáni do knihy smrti. Ostatní do knihy prostředních... Za deset dní se na Jom kipur knihy zapečetí. Je to čas k tomu, aby si člověk uspořádal svůj život, zúčtoval s vlastní duší - micvot chešbon nefeš. Během těchto deseti dnů můžeme modlením docílit změny Božího rozhodnutí - rozhodnutí, zda budeme zapsání do knihy spravedlivých i my.

Tradice chasidim praví, že v každém pokolení žije na celém světě 36 spravedlivých - lamed vav cadikim, kteří dávají morální právo existenci tohoto světa. Kdyby jich nebylo, svět by ztratil opodstatnění a byl by zničen...

Prvního dne Roš hašana také slyšíme tři zvuky troubení na šofar, neopracovaný beraní roh. Zvuky, které se nazývají trua. Přípomíná se šofar, který zněl u úpatí Sinaje, když Izrael převzal na věčné časy Tóru, připomíná se Abrahamovo obětování beránka místo syna Izáka, ohlašuje volání "velkého šofaru", který Bůh rozezvučí při příchodu Mesiáše. Připomíná i oživení mrtvých, kteří dle proroctví "uslyší hlas šofaru". Troubení na šofar je hlavním příkazem Dne soudu. V synagogách se rozezní šófar celkem sto zatroubeními.

Židovský den začíná večer se spatřením prvních tří hvězd, takže Roš hašana začíná vlastně již v předvečer dne, který oznamuje nový letopočet v židovském kalendáři, 1. den měsíce tišri roku 5766 mibriat haolam - od stvoření světa. Večer podle židovské tradice předchází ráno, protože je v Tóře psáno: "...a byl večer, bylo ráno, den první." 1. den měsíce tišri je šestým stvořitelským dnem podle první kapitoly knihy Genesis. Z Tory se předčítá pasáž o obětování Izáka, neboť k tomu došlo dle tradice na Nový rok. Dominantní barvou je bílá, symbol pokory a pokání. Roš hašana je den, kdy Bůh dokončil stvoření tohoto světa tím, že stvořil prvního člověka Adama ríšona. Tento den se, o mnoho set let později, narodil praotec Abrahám. I jeho vnuk Jákob se narodil na roš hašana. Nový rok byl dnem, kdy byly v průběhu dějin vyslyšeny do té doby bezdětné ženy, Sára, Ráchel a Chána. Ráchelin prvorozený syn Josef, uvězněný v egyptském žaláři byl právě prvního tišri osvobozen a předstoupil před faraóna. Na roš hašana se vymanili Židé z otrocké práce v Egyptě, což byl první krok k celkovému osvobození.

Mrkev Igezerl připomíná přání osvobozujícího výnosu v Den soudu - Jom ha-din i přání sladkého rozsudku Všemohoucího -- gzar din. Proto na stole nesmí chybět cimes -- salát ze strouhané mrkve s rozinkami a medem. Pokrm v sobě může ukrývat prosbu: jablka namočená do medu jsou znamením sladkého nového roku. Rybí hlava - roš dag - pak má hned dva významy: chceme být pro příští rok "hlavou" a ne "ocasem" a zároveň se chceme rozmnožit jako ryby ve vodě. Tyto symboly - simanim - jsou tradičně spojeny s novoroční hostinou. Jí se chala - barches, ale i datle - tmarim, aby Všemohoucí skoncoval s nepřáteli, granátové jablko - rimon, aby měl každý tolik zásluh, jako je zrníček onom jablku.

Židovské tradice jsou součástí českých reálií od 10. století. Erev Roš Hašana začíná v pondělí, 3. října od 18:00 hod. Shana Tova, K'tiva ve'Chatima tova! ...

                 
Obsah vydání       3. 10. 2005
2. 10. 2005 Vladko dělá pro gaye v ČR víc než Jiří Hromada Fabiano  Golgo
3. 10. 2005 Bolest Antonín  Sova
3. 10. 2005 Na slepé víře program spravedlivé společnosti budovat nelze Michael  Kroh
3. 10. 2005 Smutný konec samce Alfa Ladislav  Žák
3. 10. 2005 Zvyšování platů ve zdravotnictví - problém nesystému Ivan  David
3. 10. 2005 Účelem zdravotnictví nikdy nebylo vydělávat peníze Petr  Wagner
3. 10. 2005 Czech judiciary seen as corrupt from abroad Jan  Čulík
3. 10. 2005 Sir David Frost bude pracovat v televizi Al Džazíra
3. 10. 2005 Internetové stránky BBC Action Network dostaly cenu za demokracii
3. 10. 2005 Michael  Marčák
3. 10. 2005 Soumrak individuální automobilové dopravy Jiří  Jírovec
31. 10. 2005
3. 10. 2005 Pár slov o obsahu a formě Evropské unie Egon T. Lánský
30. 9. 2005 Ptačí chřipka "usmrtí až 150 milionů lidí"
3. 10. 2005 Den troubení, den soudu Štěpán  Kotrba
3. 10. 2005 Sin City je nadsázka
3. 10. 2005 Sin City je nadsázka ničeho Jan  Paul
3. 10. 2005 Proč o nás nikdo neví - a nestojí Jan  Čulík
3. 10. 2005 Proč "o nás nikdo nic neví"? Jiřina  Fuchsová
3. 10. 2005 Eurohodina sem, česká hodina tam Michal  Vimmer
3. 10. 2005 Je lepší výstavbu mešit podpořit, než jí bránit. Ale co odluka státu od církví? Lucie  Doleželová
3. 10. 2005 "Šátkový zákon": rok poté Simone  Radačičová
3. 10. 2005 Chvála braku II aneb Definice braku Milan  Černý
2. 10. 2005 Václav Klaus a jeho boj proti intelektuálům Jiří  Staněk
30. 9. 2005 Zelení zvolení a VyVolení Milan  Daniel
30. 9. 2005 O nesmrtelné duši? Alex  Koenigsmark
29. 9. 2005 Sin City: alibistická oslava zvrácenosti Ján  Simkanič
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce