21. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 6. 2005

Malý Mikloš (Mikloško) opäť v Budapešti narástol

Kontroverzný poslanec KDH v NR SR si bol v Budapešti opäť doplniť svoju zbierku vyznamenaní. Po pamätnej medaile Jánoša Eszterházyho, ktorú obdržal pred pár rokmi, si nedávno prevzal z rúk odchádzajúceho maďarského prezidenta Ferencza Mádla Cenu sv. Vojtecha, ktorá mu bola udelená "za jeho príspevok k rozvoju Európy a integrácii strednej a východnej Európy do Európskej únie".

Milého Mikloška posadili do kresla, vyblýskali bleskami fotoaparátov a ožiarili reflektormi kamier. Akákoľvek podobnosť s Leonidom Brežnevom, ktorému v pravidelných, aj menej pravidelných intervaloch prikladali na širokú hruď ďalšie a ďalšie vyznamenanie, je čisto náhodná.

Za udelenie maďarského vyznamenania sa, prirodzene, patrí (dokonca musí) revanšovať. Mikloško tak urobil podľa SME tým, že sa Maďarom jednostranne "ospravedlnil za násilné vysťahovanie po skončení druhej svetovej vojny".

Je historickou skutočnosťou, že na základe medzivládnej dohody medzi Československom a Maďarskom z 27. februára 1946 došlo k transferu asi 70 000 osôb z Maďarska na Slovensko (reslovakizácia) a asi 90 OOO slovenských občanov maďarskej národnosti do Maďarska. Osudy a pohnútky transferovaných osôb sa rôznili a siahali od dobrovoľných presunov až po vynútené. Niektoré maďarské rodiny odchádzali do Maďarska, pretože niektorí ich členovia sa silno skompromitovali v období surovej maďarskej okupácie južných oblastí Slovenska v rokoch 1939 -- 1945.

Podľa Ďuricu (Dejiny Slovenska a Slovákov, Lúč, Bratislava 2003) mnohí slovenskí občania maďarskej národnosti sa hlásili k slovenskej národnosti, aby sa vyhli odsunu do Maďarska. Do 1. decembra 1948 požiadalo o reslovakizáciu asi 350 000 osôb. V tomto procese však hrali svoju úlohu aj neblahé skúsenosti s brutálnym a represívnym maďarským horthyovským režimom počas okupácie v rokoch 1939 -- 1945. Obyvatelia obsadeného územia boli totiž podrobení prechodu z relatívne demokratického štátu (1. ČSR) do "najhrubšieho a najbezohľadnejšieho feudálneho systému", čo viedlo k známemu pokriku "minden drága, vissza Prága (všetko drahé, naspäť k Prahe)". Preto sa viacerým javilo prijateľným prihlásiť sa k slovenskej národnosti. Ďalším momentom bolo, že mnohí slovenskí občania maďarskej národnosti na južných územiach Slovenska predstavovali v podstate nie príliš hlboko pomaďarčených Slovákov.

Na Mikloškových "ospravedlneniach" je kontroverzná ich jednostrannosť a vytrhnutosť z historického kontextu. Ak by sa totiž urobila seriózna a férová sumarizácia toho, kto komu zapríčinil viac utrpenia a príkoria, tak by bol maďarský rováš podstatne dlhší a bohatší ako slovenský. A takáto situácia nemá korektné a konštruktívne jednostranné a nevyvážené riešenia ani východiská. Mikloškove vyjadrenia v Budapešti iba nabijú zbrane lišiackej a vierolomnej maďarskej propagande a pomôžu v mätení verejnosti najmä v zahraničí, ktorá nedisponuje dostatočne serióznymi, pravdivými a nestrannými informáciami o histórii slovensko-maďarských vzťahov.

A reakcia slovenskej politickej verejnosti? Mikloškovo konanie nepodporila (ale ani výslovne neodsúdila) dokonca ani jeho materská strana KDH, ktorá ich označila za jeho súkromnú osobnú iniciatívu.

Pre Dušana Čaploviča zo Smeru by boli Mikloškove slová prijateľné iba vtedy, ak má jeho rodina podiel na vysťahovaní Maďarov. "Zrejme pozná problémy vlastnej rodiny, zrejme jeho rodina sa podieľala na nejakých aktivitách," povedal.

Takú prihrávku na smeč ako posledné budapeštianske vystúpenie Mikloška si nemohol nechať ujsť ani predseda SNS Ján Slota, ktorý sa vyjadril, že Mikloško "spáchal na duši národa smrteľný hriech".

Mikloško v Budapešti nadviazal na svoje predchádzajúce aktivity spred niekoľkých rokov, keď sa nechal tak isto v Budapešti dekorovať pamätnou medailou známeho maďarského iredentistu grófa Lajoša Eszterházyho. Toho Eszterházyho, ktorého myslenie a zamerania dobre charakterizuje jeho vlastný výrok: "My Maďari vždy sme sa dívali na Česko-Slovensko ako na životaneschopnú zlátaninu ľudskej zlomyseľnosti a nevedomosti a veľmi dobre sme vedeli, že táto umelo pozliepaná ohava, ktorá sa volá štát, nemá nijaké právo na existenciu... vtedy v pražskom parlamente ako poslanec Maďarov chcel som rúcať, rúcať niečo, čo sa mi zo srdca hnusilo a z čoho nikdy nič dobré sa nezrodilo." Ten Lajoš Eszterházy, ktorý si slovensko-maďarské spolužitie predstavoval nasledovne: "My Maďari a Slováci žijeme spoločne na tomto území, kde Maďari neprišli ako hostia, ani sem neboli pozvaní ako cudzinci, ale naši predkovia toto teritórium dobyli a svojou štátotvornou silou a nadaním pretvorili minulosti na organickú súčasť maďarského štátu."

                 
Obsah vydání       21. 6. 2005
21. 6. 2005 Veřejné schodiště Pod Vyšehradem a další úřední zajímavosti z Prahy 4 Petr  Kužvart
21. 6. 2005 Praha 3 bude opět jednat o bytech zamořených azbestem
21. 6. 2005 Ano, v Americe úřady zjišťují, jaké knihy jste si vypůjčili z knihovny
21. 6. 2005 V arabském světě lidé neumějí milovat
21. 6. 2005 Bombardování Iráku dlouho před válkou bylo porušením mezinárodního práva
21. 6. 2005 Británie: Ještě tři roky po absolutoriu jsou britští vysokoškoláci finančně závislí na rodičích
21. 6. 2005 Pohádka o prdeli Alex  Koenigsmark
21. 6. 2005 Matce hrozí vězení za to, že si dcera stahovala do počítače hudbu
21. 6. 2005 Malý Mikloš (Mikloško) opäť v Budapešti narástol Jan  Dancer
21. 6. 2005 Jak zastavit zadlužování Jan  Ullwer
20. 6. 2005 Kouření konopí vyvolává u některých teenagerů psychotické stavy
20. 6. 2005 Michael  Marčák
20. 6. 2005 Rasismus v Čechách trvá Jiří  Staněk
20. 6. 2005 Michael  Marčák
20. 6. 2005 Digitalizace: Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď? Štěpán  Kotrba
20. 6. 2005 Bude Česko rozjíždět masivní ekonomickou spolupráci s Čínou?
20. 6. 2005 Lafontainův pokus o comeback Richard  Seemann
20. 6. 2005 ČT se vrátila do postavení servilního prostředníka Bohumil  Kartous
20. 6. 2005 Liberalismus a sociální soudržnost Michael  Kroh
20. 6. 2005 Ekonomie versus etika Jindřich  Kalous
19. 6. 2005 Amerika usiluje o likvidaci připravované dohody o podnebných změnách
17. 6. 2005 Katalog hádek Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
21. 6. 2005 Malý Mikloš (Mikloško) opäť v Budapešti narástol Jan  Dancer
9. 6. 2005 Koniec jedného príbehu? Igor  Daniš
7. 6. 2005 Pod lampou na pravé poludnie Jan  Dancer
21. 6. 2004 Ochrana prírody podľa Ruska Mikuláš  Huba
21. 4. 2004 Zakladateľ štátu sa už nikdy nestane jeho prezidentom! Jan  Dancer
18. 4. 2004 Slovensko: Kto naozaj vyhral prezidentské voľby ? Lubomír  Sedláčik
9. 10. 2003 Rómska samospráva ako súčasť reformy verejnej správy? Martin  Muránsky
9. 10. 2003 Diskusia o únii je v Čechách skutočne živá Zolo  Mikeš
12. 8. 2003 Nová agenda - silnejšia Európa Martin  Kugla
11. 8. 2003 S tou Úniou opatrne...!? Radovan  Geist
16. 7. 2003 Rovná daň posúva stredné vrstvy bližšie k pásmu chudoby Ľubomír  Petrák
25. 6. 2003 Koniec polstoročného manželstva Radovan  Geist
16. 6. 2003 Zrada penzijných fondov na dôchodkoch   
13. 6. 2003 Rybníček: Splnil sa mi sen Martina  Nemethová, Damas Gruska