20. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 6. 2005

Liberalismus a sociální soudržnost

V pokračující diskusi o liberalismu, daňovém a důchodovém systému se objevil zajímavý problém: zda jde stanovit jeho hranici, kterou bychom mohli chápat jako bod, kdy to či ono přestává být liberálním. Argumentuje se na jedné straně výší údajně nadměrných daňových a důchodových odvodů a na straně druhé je připisován liberalismu nadměrný egoismus a individualismus.

Je pravda, že stoupenci nízkého, potažmo "rovného" zdanění označují sama sebe jako pravověrné liberály a opovržlivě se distancují od "rozhazovačných socanů". V krajní podobě (bohužel dosti rozšířené u části mládeže) dochází k pohrdání jakoukoli solidaritou a na odiv se staví vypjatý egoistický individualismus a utilitarismus spojený s odmítáním alespoň minima tolerance pro odlišné názory. Internet umožnil takové postoje přenést z hospod čtvrté cenové skupiny do veřejné výměny názorů v rámci víceméně anonymních chatů. Proti této životní filosofii se oprávněně staví pan Vít a má přitom moji podporu a doufám i všech slušných a rozumných lidí.

Méně však již rozumím jeho výpadům proti liberalismu, protože ten za bláboly několika jednotlivců s deficitem vzdělání i životních zkušeností opravdu nemůže. Jejich argumentace, byť zaštítěná platformami označujícími se za "liberální", má totiž s původním liberalismem pramálo společného. Nebo se snad stal liberálem diktátor, který se rozhodl snížit daně? Jsou snad vládnoucí režimy z exotických daňových oáz liberálnější než skandinávské státy? Podle této zvrácené logiky by v pomyslné hitparádě největších liberálů aspiroval na přední umístění například císař František Josef I., ba dokonce i Adolf Hitler by nedopadl nejhůře.

Diskutéři na stránkách Britských listů evidentně naletěli na mnohokrát (vědomě či nevědomě) použitý trik zvaný redukcionismus. Ten spočívá v tom, že pojem s vyšší obecností redukuji na pojem s obecností nižší, aniž bych změnil názvosloví. Tak se liberalismus redukuje nejprve na liberalismus ekonomický a ten zase nenápadně na pravicově konzervativní pojetí ekonomické svobody. Základní pojem zůstal, ale obsah se podstatně vzdálil původnímu pojetí.

Mohu přemítat donekonečna, zda liberalismus začíná u výše daně 15 % nebo 32 %. Výsledku se samozřejmě nedoberu, protože podstata liberalismu spočívá v něčem úplně jiném. Otázka pomyslného "dne daňové svobody" je možná klíčový problém pro pravicového neokonzervativce, pro liberála je ale důležitější, zda o výši daně bylo rozhodnuto demokraticky volenými orgány podle pravidel, která dobrovolně uznává většina společnosti. Jestli je to oněch 15 % nebo jiné procento, neurčuje žádné morální kritérium, nevymudruje žádný filosof, nevypočítá žádný ekonom, neprotlačí žádný lobbyista, ale rozhodne právě ona většina společnosti.

Otázka výše daně a úrovně sociálních jistot není problémem liberalismu nebo antiliberalismu, ale míry sociální soudržnosti. Ta je určena vztahem sociálních skupin, jejich zájmy a schopností si tyto zájmy uvědomit a bojovat za ně. Ideologie a její nositelé tyto vztahy a zájmy více či méně přesně reflektují, zápas o jejich prosazení se také jeví jako soupeření ideologií. Sociální soudržnost v tomto nevyhnutelném souboji znamená situaci, kdy jsou rozporné zájmy víceméně optimálně vyváženy a nehrozí otevřený konflikt. Je historicky i místně proměnlivá a závisí na celé řadě faktorů -- mezi jinými i na míře poznání vlastních zájmů a schopnosti je proměnit v aktivní činy.

Liberálové stojí v tomto permanentním střetu na obou stranách. Jsou součástí levicového i pravicového tábora podle toho, s jakými zájmy a hodnotami se identifikují. Společné by ale pro ně měla být úcta, respekt a tolerance k odlišnostem. A zde musím přiznat, že stoupenci v podstatě antiliberálního pravicového neokonzervatismu jsou v poslední době podstatně aktivnější, agresivnější a útočnější než příslušníci opačného tábora. Pokud zůstávají v mezích slušnosti, jsou otevřeny možnosti demokratické ideologické diskuse. Sprosté nadávky, vyhrožování a denunciace protivníků, které mezi liberální hodnoty rozhodně nepatří, tuto diskusi naopak maří a znamenají tak potenciální nebezpečí pro demokracii, tedy nejen pro levicové, ale i pravicové liberály.

                 
Obsah vydání       20. 6. 2005
20. 6. 2005 Kouření konopí vyvolává u některých teenagerů psychotické stavy
20. 6. 2005 Európsky tiger z matematického bublifuku Andrej  Sablič
20. 6. 2005 Digitalizace: Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď? Štěpán  Kotrba
20. 6. 2005 ČT se vrátila do postavení servilního prostředníka Bohumil  Kartous
20. 6. 2005 The unexamined life is not worth watching Jan  Čulík
20. 6. 2005 Lafontainův pokus o comeback Richard  Seemann
19. 6. 2005 Amerika usiluje o likvidaci připravované dohody o podnebných změnách
19. 6. 2005 Evropská demokratická strana vyzvala k obnově evropského politického projektu Josef  Brož
20. 6. 2005 Francie znovu řeší šátky ve školách Simone  Radačičová
20. 6. 2005 Liberalismus a sociální soudržnost Michael  Kroh
20. 6. 2005 Michael  Marčák
20. 6. 2005 Ekonomie versus etika Jindřich  Kalous
20. 6. 2005 Rasismus v Čechách trvá Jiří  Staněk
20. 6. 2005 O rasismu Romů
20. 6. 2005 Michael  Marčák
20. 6. 2005 Pár slov o otcovství aspoň po Dnu otců! Ivo V. Fencl
18. 6. 2005 Ukřižovaná jeptiška zemřela při "vymítání ďábla"
20. 6. 2005 Albacete Jindřich  Kalous
17. 6. 2005 Katalog hádek Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
17. 6. 2005 Přepisování dějin a prožitkoměr milionů Jiří  Staněk
17. 6. 2005 Dálnice D8 a České středohoří: (re)kapitulace Martin  Škabraha
16. 6. 2005 O privatizaci deníku Mladá fronta Marta  Vildová
14. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce