20. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 5. 2005

Bude luxus jezdit v Praze tramvají ?

Z variant navržených Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy si neumím představit, že by nějaká byla platná, ani ta nejmírnější se mi nelíbí," poznamenal náměstek primátora Petr Hulinský (ČSSD). Jedním dechem ale poznamenává, že zdražování Pražany nemine. "Musíme to projednat," dodává. Zdražení jednoho typu jízdného má podle něj vyvážit například senior pas a zohledněné studentské a žákovské jízdné. Předplatné jízdné by se podle pražské sociální demokracie mělo zdražit o pětiletou inflaci (poslední zvýšení proběhlo v roce 2000), což může být 12 až 15 %. Cena běžného měsíčního kupónu, který dnes stojí 420 korun, by se tak přiblížila až k pětistovkové hranici. Dohodnout se ale musí s koaliční ODS.
"... "Městem nedotovaná hodnota přestupní jízdenky za 60 korun, kterou účtuje dopravní podnik, je nadsazená. Podnik by měl být schopen ji snížit a zlepšit hospodaření," míní zastupitel Marián Hošek (KDUČSL).
Právo, 3. 5. 2005

Médii proběhla zpráva, že lístek na pražskou hromadnou dopravu má stát až 60,- Kč. Hrůza. Není se čemu divit, že se proti tomu ohradila hned řada občanských sdružení a zahájila různé formy protestů včetně petice proti zdražování, někteří zastupitelé města a městských částí podpisují výzvy.

V úterý 24. května možná bude Rada o zdražení rozhodovat. Nevím, zda si bude něco dělat z hlasů občanů, kteří budou mít opačný názor -- z petice, která bude předána v 9 hodin, z tisíců mailů členům rady, s protestních hromadných jízd na černo. Možná nic a zdražení jízdenek, na 20, popř. 22 Kč, již od července, projde. Možná se podaří zdražení oddálit, na chvíli... Ale je to systémové řešení rok co rok protestovat proti růstu cen? Neměl by vývoj veřejné dopravy směřovat jiným směrem? Praha přece je opravdu krásné město... Město plné tajemných zákoutí, stovek věží a věžiček, starobylých památek i moderních budov. Co jí však hyzdí, je obrovské množství smogu, popílku, množství automobilů, a to nejen v centru, ale i v dalších lokalitách.

Praha dnes

V roce 2000 v pracovním dnu se v osobní dopravě v Praze vykonalo přibližně 4,5 mil. cest, z toho cca 46 % hromadnou dopravou, 34 % osobními automobily a 20 % pěšky a na kolech. Podíl cest konaných kombinací hromadné a automobilové dopravy činí necelých 0,5 %.

Praha zítra

Už v období kolem roku 2010 stoupne podle oficiální studie Dopravního podniku počet cest konaných v osobní dopravě na území města v pracovním dnu na 5,3 - 5,9 mil. cest/den, z toho 42 - 43 % cest bude konáno dopravou hromadnou, 34 - 39 % individuální automobilovou dopravou a 18 -23 % cest bude konáno pěšky a na kolech. Podíl cest kombinovaných by se podle těchto předpokladů měl pohybovat v rozmezí 0,6 -1,4 %.

Několika početními úkony dospějeme k tomu, že počet cest autem se do roku 2010 zvýší o dalších až 31%, a nedojde k žádnému přesunu k užívání hromadné dopravy. Při naplňování současné koncepce. S každým, kdo zná situaci v Praze, neustálé fronty automobilů, hluk a obyvatele lapající každodenně zplodiny, musí tato představa otřást...

Co s tím chce dělat hlavní město Praha?

Současná koncepce vychází z dnes již všeobecně uznávaných hlavních principů dopravního plánování, kterými jsou zejména nutnost zajištění podmínek pro účinnou regulaci automobilové dopravy a komplexní preference veřejné osobní dopravy oproti dopravě individuální. Hlavní město Praha počítá s preferencí městské dopravy založené na následujících principech

  • vyhrazení jízdních pruhů pro autobusy
  • povolení jízdy autobusů MHD po tramvajových kolejích
  • zřizování betonových dělících prvků podél tramvajových tratí
  • zřizování různých typů nestandardních zastávek tramvajové dopravy
  • preference jízdy tramvajových vlaků a nástupu cestujících světelnou signalizací

Co na to říkáme my, občané hlavního města Prahy?

Navrhovaná koncepce rozvoje dopravy je naprosto nedostatečná. Právě při uváděných principech je totiž popisována předpokládaná dopravní situace kolem roku 2010... Takže při jejich nedodržení by mohlo být ještě hůře...

Navrhoval bych účinnou preferenci městské hromadné dopravy, a to ve strategickém horizontu v podobě bezplatného užívání prostředků MHD. MHD zdarma musí být doprovázena samozřejmě zvýšením počtu linek a jejich četnosti, rozšířením metra aj.

Navrhoval bych účinnou regulaci automobilového provozu v širším centru Prahy, a to vybudováním parkovišť na okraji města a finanční motivaci občanů, aby je využívali a nejezdili do centra, případné mýtné odstupňované dle ekologické škodlivosti vozu, využívání ekologických vozidel pro zásobování, poplatky za parkování ve městě a možný je i zákaz vjezdu do centra vůbec

Kde na to vezmeme?

Život je otázkou priorit. Ekologické, zdravé životní prostředí a efektivní městská doprava je dlouhodobou investicí do budoucnosti. Naše koncepce rozvoje dopravy v Praze samozřejmě bude něco stát, ale ne zase tolik, kolik by se na první pohled zdálo.

  • Ušetří se za výrobu, distribuci (včetně výdejních automatů a automatů na označování jízdenek) a kontrolu (revizoři). Současné příjmy z jízdenek a legitimací pokryjí jen necelou čtvrtinu nákladů dopravního podniku. Zbytek je stejně dotován. Pro orientaci -- tržby z jízdného PID byly minulý rok 2 764 685 tisíc korun, přičemž dotace z rozpočtu HMP byly 6 116 913 tisíc korun a ze státního rozpočtu 509 900 tisíc korun.
  • Ušetří se přímé i nepřímé ekologické náklady (znečišťování ovzduší, poškozování zeleně, statiky budov)
  • Ušetří se náklady z jiných kapitol, např. z kapitoly zdravotnictví(automobilismus znamená snížení imunity obyvatel, škody při dopravních nehodách, v Praze způsobí řidiči 97% dopravních nehod aj.). V Praze automobily vyprodukují ročně přes 14 tisíc tun oxidů dusíku (ve srovnání s přibližně 4,5 tisíci tun z ostatních zdrojů). Oxidy dusíku jsou závažným původcem onemocnění dýchacích cest a plicních otoků s rizikem smrti. Oxid dusičitý může být dokonce jedovatý a zabíjí bílé krvinky, což může vést k poškození imunity. Nemalá je též zátěž hlukem. Podíl obyvatelstva zasaženého nadměrným hlukem se pohybuje těsně pod 50 %.
  • Ušetří se i náklady přímé (škody při dopravních nehodách, náklady na často megalomanské automobilové projekty, které místo aby tranzitní dopravu odvedly po okruhu okolo Prahy dále, tahají ji přes různé pražské části)

A to vše nejsou zanedbatelné částky, snad jen obtížně komplexně spočitatelné...

Je to reálné?

Ano, je. V řadě měst světa se tímto směrem již dávno postupuje, podívejte se do německého Freiburgu, švýcarského Zermattu či Brigu.

Co znamená byť jen jeden jediný Den v duchu této koncepce, uvádí příklad z kolumbijské Bogoty. Tam, v Bogotě (6,4 milionů obyvatel), ve čtvrtek 24. února 2000 vyhlásil a doslova musel jeden den bez aut, s bezplatnou městskou dopravou protlačit starosta Enrique Penalosa. Bogota je mj. zvláštní tím, že zde ještě není vybudováno metro, autobusovou dopravu zajišťuje mnoho soukromých firem a ne jeden dopravní podnik. Proti tomu se zvedla silná vlna odporu. Dokonce proběhla soudní pře s cílem akci zakázat, neboť prý porušuje základní vlastnická práva, svobodu pohybu a právo na práci obyvatel města a okolních oblastí. Akci také silně kritizovali obchodníci, kteří se obávali velké ekonomické ztráty. To se však nepotvrdilo. Přesto starosta musel částečně ustoupit a vydat několik výjimek: vjezdu do města bylo umožněno motocyklům, kamiónům a opancéřovaným osobním autům, které používá politická a podnikatelská elita. Jak to vše dopadlo? V době od 6.30 do 19.30 hodin mělo 832 000 osobních aut zakázaný vjezd na území města, 85 % lidí použilo veřejnou dopravu, 1,5 milionů lidí jelo na kole, několik na koních či na bruslích. Přestože ten den hustě pršelo, řidiči autobusů byli podráždění a autobusy leckde nestačily zájmu lidí, většina Bogoťanů si den pochvalovalo. A jaké jsou konkrétní výsledky? Nemocnice ohlásily snížení počtu ošetřených lidí o 20 až 30 %, počet dopravních nehod poklesl ze 100 za den na 27, došlo pouze ke 24 zraněním ve srovnání s 70 až 80 a nikdo nebyl poprvé po třech letech usmrcen (obvykle to jsou dva až tři lidé za den). Dále došlo ke snížení obsahu oxidů dusíku v ovzduší o 8 %, oxidu uhelnatého o 22 % a množství prachových částic o 21 %. Jeden jediný den...

Data získána z internetových zdrojů

                 
Obsah vydání       20. 5. 2005
21. 5. 2005 Fotky Saddáma ve spodkách vyvolaly kontroverzi
21. 5. 2005 Ježíšmarijá! Bohumil  Kartous
20. 5. 2005 Bude luxus jezdit v Praze tramvají ? Zdeněk  Štefek
20. 5. 2005 Je přijatelné nadávat v rozhlase nějaké politické straně? Jan  Čulík
21. 5. 2005 Komunisté jsou ošklivá selátka Bohumil  Kartous
20. 5. 2005 Liberalismus znamená především osobní svobodu Milan  Černý
20. 5. 2005 Mladá internetová pravice zvolna hnědne Ondřej  Slačálek
20. 5. 2005 Vpusťte Čínu do skupiny G7
20. 5. 2005 Prase v košer balení aneb když Pičín smrdí po makrelách Štěpán  Kotrba
19. 5. 2005 Britské listy překročily práh 100 000 individuálních čtenářů měsíčně
20. 5. 2005 Fotografie civilních obětí války v Iráku
20. 5. 2005 Německo obviněno z rasismu, že chce deportovat 50 000 Romů
20. 5. 2005 V pondělí nebude BBC vysílat "Newsnight"; Paxman odmítl stát se stávkokazem
20. 5. 2005 Divoké víno vzpomíná na srpen 68 Ludvík  Hess
20. 5. 2005 Britští vědci vyklonovali lidské embryo
20. 5. 2005 Jen malá, nebo i bezvýznamná? Štěpán  Steiger
20. 5. 2005 Compañero Chávez je problém Štěpán  Steiger
20. 5. 2005 Názory Fareeda Zakarii hrubě zkresleny
19. 5. 2005 Potřebujeme demokracii? I. Milan  Valach
19. 5. 2005 Co musí udělat ODS, aby vyhrála volby Boris  Cvek
18. 5. 2005 Masaryk: Zkušenost učí, že charakter politiky je stejný jak v zahraniční, tak ve vnitřní politice Tomáš Garrigue Masaryk
18. 5. 2005 Více než polovina Francouzů žije na vzdálené planetě
19. 5. 2005 Katalog výmluv Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
19. 5. 2005 Úpadek americké moci - pohled na světového četníka
18. 5. 2005 Paroubek odstartoval Oskar  Krejčí
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Telematika a elektronické mýtné RSS 2.0      Historie >
20. 5. 2005 Bude luxus jezdit v Praze tramvají ? Zdeněk  Štefek
3. 5. 2005 Aby se špinavé od čistých peněz rozeznaly Štěpán  Kotrba
16. 3. 2005 Modleme se: aféry Grosse a chiméra Šimonovského Václav  Jirovský
22. 10. 2004 Spoplatňovanie diaľnic v Nemecku od 1. januára 2005   
12. 5. 2004 Město lidem, ne autům!   
9. 4. 2004 Není pravda, že silnice negenerují další automobily/Jak ubohé a smutné Jan  Bláha, Petr Soukup
8. 4. 2004 Polemika s Petrem Kužvartem o dopravě (nejen) v Praze Jan  Bláha
17. 2. 2004 Der Spiegel: Stolpe vypovídá smlouvu s Toll Collect   
15. 8. 2003 Elektronické mýtné v Německu - exportní šlágr nebo Stolpeho noční můra ?   
13. 8. 2003 Peltrám počtvrté - aneb kdo je odborníkem a na co Štěpán  Kotrba
8. 8. 2003 Peltrám potřetí: Úskalí předražených koncepcí a idea možné alternativy Štěpán  Kotrba
8. 8. 2003 Zlikvidují zautomatizované automobily veřejnou dopravu?   
8. 8. 2003 Jak platit za užívání silnic   
8. 8. 2003 Systémy pro automatickou jízdu automobilů už existují