1. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Patrick Joseph Buchanan: Smrt Západu
2. 4. 2005

Smrt východu a vítězství good old boy

Patrick Joseph Buchanan: Smrt Západu - Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožuje naši zemi... a civilizaci, ISBN 80-204-1103-8, Mladá fronta, Praha 2004, 400 str., 329,00 Kč, orig: The Death of the West - How Dying Populations and Immigrant Invasions ... and Civilization, Thomas Dunn / St. Martin's Press, New York, 2002, 308 pgs.

Počátkem letošního roku se objevil v našich knihkupectvích český překlad knihy známého amerického ultrakonzervativního komentátora, katolického politika a publicisty, Patricka Josepha Buchanana - "Smrt západu". Autor , narozen v roce 1938, se svým osobitým způsobem vrací k staré myšlence úpadku západní civilizace. Zařazuje se tak do proudu kulturního pesimismu. Mezi kritiky odcizení společnosti své přirozené podstatě patřil již Jean Jacques Rousseau či Friedrich Nietzsche. Koncem 19. století se ale rozvíjí především myšlenka kulturní katastrofy západního civilizačního okruhu.

Této myšlence se věnoval už známý Oswald Spengler ve svém díle "Zánik západu" (1922). Pat Buchanan tuto myšlenku oživuje na základě nových zkušeností z devadesátých let 20. století. Za základní hrozby označuje nedostatek dětí v západních zemích, imigrace přistěhovalců s odlišnou kulturou a odkulturňování původních národních států. Reálnost těchto "rozkladných" vlivů dokladuje řadou čísel a odkazů na prameny. Formální aspekt zpracování tohoto díla vychází z autorovi erudice, kterou získal jako poradce tří amerických prezidentů (1966 Nixon, 1977 Ford a 1985 Reagan) i z vlastní prezidentské kampaně (sám neúspěšně kandidoval na prezidenta za Republikány v letech 1992 a 1996 a za Americkou reformní stranu Rosse Perota v roce 2000).

"To, co bylo kdysi nemravné a neslušné - promiskuita, potrat, eutanazie, sebevražda - se stalo pokrokové a chvályhodné. Nietzsche to nazval přehodnocením všech hodnot. Staré ctnosti se staly hříchy a staré hříchy se staly ctnostmi."

Provokativně vyhraněný Buchanan mnohé české konzervativce fascinuje. Přitahuje však zejména ty, kterým nejde ani tolik o civilizovanou uvážlivost při posuzování různých sociálních inovací, jako spíše ty, kteří své vlastní hodnoty a pojetí kultury zakomplexovaně povyšují nad ostatní. A to je velmi nebezpečná tendence. Připomeňme si, že Buchanan se v roce 2000 rozešel i s konzervativními republikány, protože ho neuspokojili v jeho militantnímu odporu vůči potratům a homosexuálům. Řadí se v podstatě k tzv. paleokonzervativcům. Jde o myšlenkový antimoderní proud, který je oponentní vůči "váhavé" tradici hlavního konzervativního proudu. Paleokonzervativci mají za hlavní cíl upevnění postavení bílé střední třídy v USA a dominanci jejích hodnot v americkém veřejném životě. Liberální svobody a sociální stát mají být prostě obětovány ve prospěch konzervace statusu této skupiny inklinující k nacionalistickému hnutí. Požadavek na vůdcovství anglosaských "good old boy" ve společnosti je mezi paleokonzervativci považován za normální (někteří jednotlivci mají dokonce spojení na rasistické skupiny).

"Miliony lidí se ve vlastní zemi začaly cítit cizinci. Děsí se populární kultury, kterou prosycuje sex bez zábran a jež hlučně opěvuje hédonické hodnoty. Vidí mizet staré svátky a degradaci starých hrdinů. (...) Mravní kodex, podle něhož žili, podlehl zkáze. Kultura, s níž vyrůstali, umírá v zemi, v níž vyrostli."

Pokud jde o geostrategické otázky, prosazuje Pat Buchanan pojetí USA jako uzavřeného národního státu, který je svrchovaný a nepodřizuje se mezinárodním institucím jako OSN, WTO či NAFTA. Současně odmítá globální odpovědnost USA a kritizuje podporu Izraele, rozšiřování NATO či angažování USA v různých intervenčních akcích. Tento přístup vysvětlil již ve své předchozí knize "Republika, nikoliv imperium" (A Republic, not an Empire, 2002), kde např. odsoudil účast USA v obou světových válkách s tím, že si to měli Hitler a Stalin vyřídit sami a že nacistické Německo nebylo hrozbou americkým zájmům. Zřejmě hodnoty evropské a křesťanské civilizace v nacismem zasažené Evropy Buchananovi nestály za riziko.

Katolík Buchanan označuje za vrahy Západu vše, co mění a narušuje "americké" hodnoty jako křesťanské tradice, autoritu a loajalitu, sexuální zábrany a konvence, etnocentrické vlastenectví a tradiční rodinu. Začátek novodobého úpadku Západu vidí Buchanan v šedesátých letech, v kulturní revoluci spojené s generací beatníků a hnutím hyppies. Za hlavního viníka pak označuje reformní komunisty Gyorgy Lukácse a Antonia Gramsciho a neomarxistické filosofy spojené s tzv. frankfurtskou školou (např. Marcuse, Fromm, Adorno). Tito myslitelé jsou pro něj nebezpečnější než Stalin s Hitlerem dohromady, protože podle něj rozložili tradiční společnost zevnitř relativizací hodnot a defétismem. Současný multikulturalismus a obhajoba minorit prostřednictvím affirmative action považuje za pokračování tohoto morálku rozvracejícího neomarxismu a postojů Nové levice.

"Západ vymírá. Jeho národy se přestaly reprodukovat a růst počtu jejich obyvatel se zastavil a začal se zmenšovat. Od moru, jenž si ve 14. století vyžádal životy jedné třetiny Evropy, neexistovala totiž vážnější hrozby pro přežití západní civilizace. Dnes je v 17 evropských zemích větší počet úmrtí než narození, větší počet rakví než kolébek.

Nový hédonismus není schopen poskytnout národům důvod k pokračování v životu. Jeho prvotní plody se jeví jako otrávené. Ukáže se tato nová "osvobozující" kultura, které se naše mládež s takovým nadšením chopila, tou nejsmrtelnější karcinogenní látkou?

Nyní, kdy všechna západní impéria zmizela, se zdá, že západní člověk, uvolněný od povinností civilizovat a pokřesťanšťovat lidstvo a těšící se požitku nevázanosti našeho věku, ztratil vůli k životu a smířil se s hrozbou smrti. Žijeme za soumraku Západu? Je smrt Západu nezvratná? Prozkoumejme tuto patologickou zprávu."

Podle Pata Buchana je tzv. politická korektnost, která postihuje obránce tradic označením rasista, šovinista, sexista, homofob atp. "kulturním marxismem". Buchanan absolutisticky odmítá např. veřejné omluvy představitelů církve za minulost (např. inkvizice) a považuje je za kapitulantství a vytváření falešného pocitu "hříchu". Nahrává tak různým obsedantním představám řady frustrovaných jedinců o čistém národu s čistými hodnotami, který ničí židobolševické a židozednářské spiknutí v podobě kulturní revoluce. Ale neexistují čisté tradice, ke kterým se lze vracet. Inkvizice, náboženské války, násilná katolizace je stejně tak součástí tradic křestanských, jako jsou gulagy a politické procesy součástí tradic komunistických. Nemluvit o tom není očistné, ale zavádějící.

Kritika hodnotové revoluce z druhé poloviny 20. století je možná, nepřiměřené uplatňování rámce tzv. politické korektnosti může koneckonců opravdu vyvolávat nové křivdy. Analýza stoupajícího podílu barevných Američanů v populaci USA ale nesmí ústit do ospravedlňování takového zla jako např. rasové segregace. Ani hon za populačními přírůstky jako obrana před záplavou mimoevropských imigrantů je zavádějící. Koexistence kultur přináší např. větší tlak na transkulturální přenos. Zánik světa západu se tak mění v jeho transformaci. Možná vnikne svět kde je různost kultur inspirací a ne ohrožením, svět kde ženám není přisouzeno biblicky neměnné "přirozené" postavení, ale to, které sami chtějí. V každém případě vede Buchananova kniha k zamyšlení a je potřeba vypořádat se s ní argumenty. To je účinná obrana proti tomu, aby někdo pod záminkou konzervativní kritiky změněných hodnot nechtěl prostě jen zatočit s každým, kdo je jiný než on.

                 
Obsah vydání       1. 4. 2005
2. 4. 2005 Papež Jan Pavel II. zemřel
1. 4. 2005 Grossovu vládu poslanci podpořili, ODS a lidovci prohráli Štěpán  Kotrba
2. 4. 2005 Stalo se něco nečekaného? Miloš  Dokulil
1. 4. 2005 Papež Jan Pavel II. je prý v bezvědomí a jeho stav je beznadějný
1. 4. 2005 Michael  Marčák
2. 4. 2005 Smrt východu a vítězství good old boy Jiří  Dolejš
2. 4. 2005 Oč jde panu Grossovi a jeho sociální grosskracii Boris  Cvek
1. 4. 2005 Američtí špioni se ohledně zbraní hromadného ničení v Iráku "absolutně mýlili"
1. 4. 2005 Ti, kteří přežili Dominik  Lukeš
1. 4. 2005 Kutilové ze Svaté Hory u Příbrami Jan  Paul
1. 4. 2005 Terri Schiavo zemřela
1. 4. 2005 Masaryk antikvární či současný? Milan  Valach
1. 4. 2005 Ropná logika světa Mojmír  Babáček
31. 3. 2005 Malý úvod do nedávné historie iráckých odborů
31. 3. 2005 Privatizace po americku a irácké odbory Bushka  Bryndová
1. 4. 2005 Irák - privatizace po americku David  Bacon
1. 4. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 24. března 2005
31. 3. 2005 Michael  Marčák
1. 4. 2005 Nunavut -- "Náš domov" slaví šesté narozeniny Roman  Staněk
1. 4. 2005 Hegel, Marx a Asimov: Několik psychohistorických poznámek Tomáš  Stýblo
1. 4. 2005 Papež Jan Pavel II. utrpěl selhání srdce
31. 3. 2005 Ani doleva, ani doprava - nové a neotřelé návrhy sociální demokracie Štěpán  Kotrba
31. 3. 2005 Vzkaz duchovním: mluvte hlasitěji, prosím! Jiří  Karban
1. 4. 2005 Nejsem purista, ale co je moc, to je moc Ondřej  Slačálek
1. 4. 2005 Modrá šance -- úvod do problému Josef  Vít
1. 4. 2005 Co Radim Valenčík neřekl Michael  Kroh
1. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě
1. 4. 2005 Košický vládní program - důležitý krok KSČ na cestě k únoru 1948 František  Hanzlík
1. 4. 2005 30. 3. 45: "Nejhůře v jednání si počínal jak obvykle Stránský a Majer"
1. 4. 2005 Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků
1. 4. 2005 Rusko během 2. světové války III.
31. 3. 2005 Michael  Marčák
30. 3. 2005 Kdo si hraje, nezlobí Jan  Sýkora
30. 3. 2005 Generál schválil extremní vyšetřovací metody
31. 3. 2005 Zajímavá ekonomická publikace Marián  Belko
22. 11. 2003 Adresy redakce

Erich Fromm RSS 2.0      Historie >
2. 4. 2005 Smrt východu a vítězství good old boy Jiří  Dolejš
10. 3. 2005 Neujasněnost pojmů   
1. 3. 2005 Jak se bouří Fromm Bohumil  Kartous
13. 12. 2004 Český pohled na obraz Marxe u současného člověka Michael  Hauser